Notting Hill Carnival

Diễn ra từ 28 – 29 /08/2011 tại Notting Hill, London, Vương quốc Anh


Khoảng một triệu người tham dự lễ hội đường phố lớn nhất châu Âu, Notting Hill Carnival ở phía Tây London. Đi theo từng đoàn xe diễu hành đầy màu sắc cùng với những âm thanh rộn rang sôi động suốt dọc các tuyến phố.

Notting Hill Carnival

Sư kiện này diễn ra lần đâu tiên là vào năm 1964 khi mà cộng đồng người dân đến từ Ca-ri-bê bị phân biệt đối xử, họ tụ họp lại với nhau tạo ra một lễ hội diễu hành và âm nhạc đầy màu sắc, lễ hội sẽ làm bạn liên tưởng đến các lễ hội carnival hàng năm ở Trinidad. Khi các cộng đồng rộng lớn tham gia vào lễ hội, khi đó Notting Hill Carnival chính thức trở thành một lễ hội carnival mang đậm màu sắc ca-ri-bê được tổ chức tại Anh, và dần dần phát triển thành lễ hội lớn nhất châu Âu.

KinhNghiemDuLich.org Notting Hill Carnival

KinhNghiemDuLich.org Notting Hill Carnival

KinhNghiemDuLich.org Notting Hill Carnival

KinhNghiemDuLich.org Notting Hill Carnival

KinhNghiemDuLich.org Notting Hill Carnival

KinhNghiemDuLich.org Notting Hill Carnival

Hơn một trăm xe được trang trí, đi cùng đó là các ban nhạc, cuộc diễu hành đi qua các tuyến phố vào ngày cuối tuần, theo sau đó là các vũ công trong trang phục rực rỡ, lung linh và đoàn người đi theo với các loại còi và kèn. Cuộc diễu hành chỉ diễn ra trong một lần, nhưng phải mất bảy giờ đồng hồ để đi khắp các tuyến phố.

Chú ý: mọi khu vực Notting Hill và Ladbroke Grove đều được dành cho lễ hội nên bạn chỉ có thể đi bộ trong những khu vực này.

Với tình hình an inh rối loạn ở Anh hiện nay không biết chắc rằng Carnival này có bi hủy không, hy vọng mọi việc sẽ được giải quyết để du khách có thể tận hưởng một Carnival sôi động tại Anh.

Những dòng tin khác:
>> Tangier - Thành phố huyền thoại lột xác
>> Thiên đường hoang sơ Galapagos
>> Bánh canh cua - 'món ăn chơi'
>> Chùa Vạn Niên - nghìn năm lặng lẽ
>> Cồn Phụng – nơi hội tụ trái cây mùa hè

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Notting Hill Carnival


Dien ra tu 28 – 29 /08/2011 tai Notting Hill, London, Vuong quoc Anh


Khoang mot trieu nguoi tham du le hoi duong pho lon nhat châu Âu, Notting Hill Carnival o phía Tây London. Di theo tung doàn xe dieu hành day màu sac cùng voi nhung âm thanh ron rang sôi dong suot doc các tuyen pho.

Notting Hill Carnival

Su kien này dien ra lan dâu tiên là vào nam 1964 khi mà cong dong nguoi dân den tu Ca-ri-bê bi phân biet doi xu, ho tu hop lai voi nhau tao ra mot le hoi dieu hành và âm nhac day màu sac, le hoi se làm ban liên tuong den các le hoi carnival hàng nam o Trinidad. Khi các cong dong rong lon tham gia vào le hoi, khi dó Notting Hill Carnival chính thuc tro thành mot le hoi carnival mang dam màu sac ca-ri-bê duoc to chuc tai Anh, và dan dan phát trien thành le hoi lon nhat châu Âu.

KinhNghiemDuLich.org Notting Hill Carnival

KinhNghiemDuLich.org Notting Hill Carnival

KinhNghiemDuLich.org Notting Hill Carnival

KinhNghiemDuLich.org Notting Hill Carnival

KinhNghiemDuLich.org Notting Hill Carnival

KinhNghiemDuLich.org Notting Hill Carnival

Hon mot tram xe duoc trang trí, di cùng dó là các ban nhac, cuoc dieu hành di qua các tuyen pho vào ngày cuoi tuan, theo sau dó là các vu công trong trang phuc ruc ro, lung linh và doàn nguoi di theo voi các loai còi và kèn. Cuoc dieu hành chi dien ra trong mot lan, nhung phai mat bay gio dong ho de di khap các tuyen pho.

Chú ý: moi khu vuc Notting Hill và Ladbroke Grove deu duoc dành cho le hoi nên ban chi có the di bo trong nhung khu vuc này.

Voi tình hình an inh roi loan o Anh hien nay không biet chac rang Carnival này có bi huy không, hy vong moi viec se duoc giai quyet de du khách có the tan huong mot Carnival sôi dong tai Anh.

Nhung dòng tin khác:
>> Tangier - Thành pho huyen thoai lot xác
>> Thiên duong hoang so Galapagos
>> Bánh canh cua - 'món an choi'
>> Chùa Van Niên - nghìn nam lang le
>> Con Phung – noi hoi tu trái cây mùa hè

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Notting Hill Carnival

Diễn ra từ 28 – 29 /08/2011 tại Notting Hill, London, Vương quốc Anh
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá