Độc đáo thi chọi dê ở Hoàng Su Phì

Sau cuộc thi, các “đấu sỹ” dê lại thung thăng vượt những quả đồi, men theo triền núi để tìm những đám có non, và tiếng “be be” chỉ còn đâu đó giữa bạt ngàn rừng núi.


Sau thành công giải chọi dê thí điểm tại xã Bản Péo hồi tháng 9, vừa qua, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) tiếp tục tổ chức thành công hội thi chọi dê cụm xã Thông Nguyên.

Tham dự giải gồm có 24 “đấu sỹ” dê ở 3 hạng cân từ 31-35kg, 36-40 kg, và 41-50 kg đến từ các xã Thông Nguyên, Nậm Dịch, Nậm Ty, Nam Sơn, Nậm Khoà, Bản Péo.

Mặc dù là lần đầu tiên tổ chức nhưng giải hội thi chọi dê đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía chính quyền các cấp, các ngành và đông đảo bà con nhân dân.

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Tham dự giải gồm có 24 “đấu sỹ” dê ở 3 hạng cân từ 31-35kg, 36-40 kg,
và 41-50 kg đến từ các xã Thông Nguyên, Nậm Dịch, Nậm Ty, Nam Sơn, Nậm Khoà, Bản Péo.

Đây là một hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao của huyện đồng thời xây dựng môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc nơi đây.

Hội thi cũng góp phần khơi dậy, phát huy nét văn hoá truyền thống, bảo tồn và phát triển nguồn ghen quý đối với các loại động vật nuôi của các dân tộc trên địa bàn huyện.

Là một huyện vùng cao biên giới còn rất nhiều khó khăn, nền kinh tế của Hoàng Su Phì chủ yếu là nông nghiệp, trong đó chăn nuôi đóng một vai trò quan trọng.

Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 24.255 con dê, con vật nuôi này ngày càng có một vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của huyện, vì thế giải chọi dê lần này không chỉ nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho đồng bào mà còn nhằm khuyến khích các hộ gia đình phát triển chăn nuôi.

Đây là giải đấu làm tiền đề cho việc tổ chức giải quy mô cấp huyện và sẽ được tổ chức thường niên vào các năm tiếp theo, trở thành lễ hội chọi dê của nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì mỗi dịp lễ tết.

Trước khi vào trận đấu, mỗi “đấu sỹ” dê được đeo số báo danh và chăm chút kỹ lưỡng.

Các chú dê được thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, chọn những chú dê khoẻ nhất vào chung kết.

Anh Trần Chí Nhân, phó trưởng phòng văn hoá thông tin, phó ban tổ chức giải cho biết: “Hội thi chọi dê là một sáng kiến hay rất được bà con đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện ủng hộ. Nhiều hộ gia đình giờ đây đã có thêm một mục đích mới là chăm chút cho những chú dê nhà mình thật khoẻ để còn “rinh” giải vào những hội chọi sau. Chúng tôi sẽ có dự án để nâng lên thành lễ hội chọi dê truyền thống của đồng bào dân tộc nơi vùng núi cao này”.

Anh Vương Xuân Khiên, một người dân có mặt tại hội thi chia sẻ: “Vui lắm, chưa bao giờ có một cuộc vui như thế. Nó không đáng sợ như những cuộc chọi trâu nhưng lại không kém phần quyết liệt.

Các chú dê cứ nhảy tưng lên rồi lao vào nhau, chẳng con nào chịu thua cả. Có nhiều con còn dùng chiêu “khoá chân” đối thủ rất “hóc hiểm” nhưng cái vui là chẳng con nào bị thương cả”.

Kết thúc cuộc thi, các đấu sỹ được trao giải thưởng nhất, nhì, ba và khuyến khích ở các hạng cân. Giải nhất hội thi có giá một triệu đồng/giải.

Những tràng cười giòn tan cùng tiếng vỗ tay vang động cả một khoảng rừng mỗi khi các “đấu sỹ” xung trận.

Sau cuộc thi, các “đấu sỹ” dê lại thung thăng vượt những quả đồi, men theo triền núi để tìm những đám có non, và tiếng “be be” chỉ còn đâu đó giữa bạt ngàn rừng núi.

Một số hình ảnh về cuộc thi chọi dê chỉ có ở Hoàng Su Phì:

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Chuẩn bị chiến đấu

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Màn chào khán giả

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Phađấu trí

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Chào nhau trước trận đấu

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Lại đây nào!

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Không được chạy

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Ngang sức ngang tài

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Còn đủ sức không?

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Màn bẻ chân đối thủ ngoạn mục

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Vui không tả nổi

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Trao giải

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi


Sau cuoc thi, các “dau sy” dê lai thung thang vuot nhung qua doi, men theo trien núi de tìm nhung dám có non, và tieng “be be” chi còn dâu dó giua bat ngàn rung núi.


Sau thành công giai choi dê thí diem tai xã Ban Péo hoi tháng 9, vua qua, huyen Hoàng Su Phì (Hà Giang) tiep tuc to chuc thành công hoi thi choi dê cum xã Thông Nguyên.

Tham du giai gom có 24 “dau sy” dê o 3 hang cân tu 31-35kg, 36-40 kg, và 41-50 kg den tu các xã Thông Nguyên, Nam Dich, Nam Ty, Nam Son, Nam Khoà, Ban Péo.

Mac dù là lan dau tiên to chuc nhung giai hoi thi choi dê dã nhan duoc su ung ho nhiet tình tu phía chính quyen các cap, các ngành và dông dao bà con nhân dân.

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Tham du giai gom có 24 “dau sy” dê o 3 hang cân tu 31-35kg, 36-40 kg,
và 41-50 kg den tu các xã Thông Nguyên, Nam Dich, Nam Ty, Nam Son, Nam Khoà, Ban Péo.

Dây là mot hoat dong thiet thuc nham tiep tuc duy trì và day manh phong trào the duc the thao cua huyen dong thoi xây dung môn the thao truyen thong cua dong bào dân toc noi dây.

Hoi thi cung góp phan khoi day, phát huy nét van hoá truyen thong, bao ton và phát trien nguon ghen quý doi voi các loai dong vat nuôi cua các dân toc trên dia bàn huyen.

Là mot huyen vùng cao biên gioi còn rat nhieu khó khan, nen kinh te cua Hoàng Su Phì chu yeu là nông nghiep, trong dó chan nuôi dóng mot vai trò quan trong.

Den thoi diem hien tai, toàn huyen có 24.255 con dê, con vat nuôi này ngày càng có mot vi trí quan trong trong phát trien kinh te cua huyen, vì the giai choi dê lan này không chi nham nâng cao muc huong thu van hoá tinh than cho dong bào mà còn nham khuyen khích các ho gia dình phát trien chan nuôi.

Dây là giai dau làm tien de cho viec to chuc giai quy mô cap huyen và se duoc to chuc thuong niên vào các nam tiep theo, tro thành le hoi choi dê cua nhân dân các dân toc huyen Hoàng Su Phì moi dip le tet.

Truoc khi vào tran dau, moi “dau sy” dê duoc deo so báo danh và cham chút ky luong.

Các chú dê duoc thi dau theo the thuc loai truc tiep, chon nhung chú dê khoe nhat vào chung ket.

Anh Tran Chí Nhân, phó truong phòng van hoá thông tin, phó ban to chuc giai cho biet: “Hoi thi choi dê là mot sáng kien hay rat duoc bà con dong bào dân toc trên dia bàn huyen ung ho. Nhieu ho gia dình gio dây dã có thêm mot muc dích moi là cham chút cho nhung chú dê nhà mình that khoe de còn “rinh” giai vào nhung hoi choi sau. Chúng tôi se có du án de nâng lên thành le hoi choi dê truyen thong cua dong bào dân toc noi vùng núi cao này”.

Anh Vuong Xuân Khiên, mot nguoi dân có mat tai hoi thi chia se: “Vui lam, chua bao gio có mot cuoc vui nhu the. Nó không dáng so nhu nhung cuoc choi trâu nhung lai không kém phan quyet liet.

Các chú dê cu nhay tung lên roi lao vào nhau, chang con nào chiu thua ca. Có nhieu con còn dùng chiêu “khoá chân” doi thu rat “hóc hiem” nhung cái vui là chang con nào bi thuong ca”.

Ket thúc cuoc thi, các dau sy duoc trao giai thuong nhat, nhì, ba và khuyen khích o các hang cân. Giai nhat hoi thi có giá mot trieu dong/giai.

Nhung tràng cuoi giòn tan cùng tieng vo tay vang dong ca mot khoang rung moi khi các “dau sy” xung tran.

Sau cuoc thi, các “dau sy” dê lai thung thang vuot nhung qua doi, men theo trien núi de tìm nhung dám có non, và tieng “be be” chi còn dâu dó giua bat ngàn rung núi.

Mot so hình anh ve cuoc thi choi dê chi có o Hoàng Su Phì:

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Chuan bi chien dau

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Màn chào khán gia

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Phadau trí

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Chào nhau truoc tran dau

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Lai dây nào!

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Không duoc chay

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Ngang suc ngang tài

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Còn du suc không?

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Màn be chân doi thu ngoan muc

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Vui không ta noi

KinhNghiemDuLich.org Doc dao thi choi de o Hoang Su Phi
Trao giai

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Độc đáo thi chọi dê ở Hoàng Su Phì

Sau cuộc thi, các “đấu sỹ” dê lại thung thăng vượt những quả đồi, men theo triền núi để tìm những đám có non, và tiếng “be be” chỉ còn đâu đó giữa bạt ngàn rừng núi.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá