Về với Huế thương - Kỳ 6: Kỳ Đài – chứng nhân lịch sử

Có lẽ trong những triều đại phong kiến của Việt Nam thì chỉ có nhà Nguyễn xây dựng kỳ đài, đó vừa là biểu tượng cho sự thống nhất đất nước sau bao nhiêu năm nội chiến và cũng là để khẳng định ngôi vị Hoàng Đế của Gia Long cũng như các Vua kế vị Ông, kỳ đài còn là nơi thể hiện cho chính thể quốc gia. Kể từ khi xây dựng cho đến nay, trải qua thăng trầm của thời gian, chiến tranh kỳ đài vẫn hiên ngang, vẫn đứng đó với đúng chức năng của mình là nơi treo cờ.


>> Về với Huế thương

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 6 Ky Dai chung nhan lich su 
Kỳ đài – nơi tranh giành của quyền lực

Kỳ đài được xây vào năm 1807 dứơi thời Gia Long ở chính Nam pháo đài trước mặt hoàng thành. Đến thời Minh mạng vào các năm 1829, 1831, 1840 kỳ đài được tu sửa nhiều lần. Kỳ đài gồm 2 phần là đài cờ và cột cờ.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 6 Ky Dai chung nhan lich su 
Thanh bình bên dòng Hương hiền hòa

Đài cờ: gồm 3 tầng đài hình chóp cụt chồng lên nhau cao hơn 17m, mỗi tầng đều có lang can cao 1m, được trang trí bằng gạch hoa đúc rỗng, tầng thứ nhất cao 5,5m, tầng 2 cao gần 6m, tầng 3 cao hơn 6m. các tầng thong nhau bằng một cửa vòm, từ tầng 1 lên tầng 2 cửa vòm rộng 4m, từ tầng 2 lên tầng 3 cửa vòm rộng 2m. cả 3 tầng nền đều được lát gạch vồ và có một hệ thống thoát nước rất tinh tế, ngày xưa trên đài còn có 2 chồi canh và 8 khẩu đại bác.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 6 Ky Dai chung nhan lich su 
Trong chiến tranh kỳ đài vẫn sừng sững tuy mang trên mình nhiều vết thương

Cột cờ: nguyên xưa cột cờ đuợc làm bằng gỗ cao khoảng 30m, đến năm Thiệu Trị thứ 6 được làm lại cũng bằng gỗ cao khoảng 32m, đến năm 1904 trong cơn bão Thìn cột cờ bị gãy và thay bằng một cột khác bằng gang. Rồi năm 1947 cột cờ lại bị pháo bắn gãy thêm một lần nữa và năm 1948 một cây cột bằng bê tông cốt sắt được dựng lên cao khoảng 37m và tồn tại đến ngày nay. Cột cờ được chi làm 2 phần và giữa có một cái vọng đẩu dung để đặt kính viễn vọng giúp quân lính có thể quan sát ra đến cửa biển Thuận An

  dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 6 Ky Dai chung nhan lich su
Nhìn từ Ngọ Môn, thật uy nghi

Trong thời nhà Nguyễn kỳ đài là nơi treo cờ báo hiệu cho những cuộc lễ khác nhau như lễ đăng quang, vạn thọ, tiếp sứ… Rồi đến ngày 23 – 8 – 1945 khi Bảo Đại đọc bản thoái vị ở Ngọ Môn thì lá cờ quẻ ly của nhà Nguyễn được kéo xuống và lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên. Chiến tranh lại nổ ra, một lần nữa cột cờ lại thay màu cờ, mãi đến 31-1-1968 là cờ của mặt trận giải phóng dân tộc lại được kéo lên trong 26 ngày và rồi cũng bị hạ xuống, mãi cho đến ngày 26-3-1975 khi Huế được giải phóng thì lá cờ của mặt trận giải phóng dân tộc mới yên vị trên kỳ đài.

Trải qua biết bao cơn binh lửa, kỳ đài bước ra khỏi chiến tranh với nhiều thương tích mang trên mình, rồi một đợt phát động trùng tu lại kỳ đài bắt đầu, kỳ đài dần lấy lại được nét xưa, hệ thống lang can được phục hồi, hệ thống thoát nước cũng vậy. Tuy nhiên 2 gác canh và 8 khẩu thần công thì không còn nữa.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 6 Ky Dai chung nhan lich su 
Kỳ đài nhìn từ Phu Văn Lâu

Từng là biểu tượng chính thể của một quốc gia, kỳ đài tồn tại giữa bom đạn của chiến tranh, giữa ta và địch, giữa quá khứ và hiện tại, cho đến ngày nay kỳ đài vẫn uy nghi sừng sững phía trước hoàng thành, trước hoàng cung xưa như một dấu ấn thời gian và như biểu tượng cho nước Việt thống nhất trong hiện tại cũng như tương lai.

Hành trình tiếp theo ta sẽ đến với hệ thống lăng tẩm của các Vua nhà Nguyễn.

Theo quan niệm phương Đông thì sống chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp trong cuộc đời con người cho nên việc xây dựng lăng tẩm rất quan trọng, lăng phải được xây như thế nào, cuộc đất phải ra sao... tất cả phải thống nhất tuyệt đối vì nó có ảnh hưởng đến cơ nghiệp của con cháu. Vì thế các Vua nhà Nguyễn cũng lo xây dựng cái cơ ngơi riêng cho mình, cho nên trên đất Huế có rất nhiều lăng tẩm Hoàng gia trong đó có hệ thống lăng tẩm của các hoàng đế nhà Nguyễn. Mỗi lăng là một không gian riêng ẩn chứa tính cách của từng người chủ, có cái bao la thể hiện tính cách phóng khoáng như lăng Gia Long, cái lại nguyên tắc uy nghiêm như lăng Minh Mạng, cái đơn giản thể hiện cái gì đó chóng vắng như lăng Thiệu Trị...

Loạt bài kỳ này sẽ là hành trình khám phá hệ thống lăng tẩm các Vua Nguyễn bắt đầu với lăng Gia Long.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Ve voi Hue thuong - Ky 6: Ky Dai – chung nhan lich su


Có le trong nhung trieu dai phong kien cua Viet Nam thì chi có nhà Nguyen xây dung ky dài, dó vua là bieu tuong cho su thong nhat dat nuoc sau bao nhiêu nam noi chien và cung là de khang dinh ngôi vi Hoàng De cua Gia Long cung nhu các Vua ke vi Ông, ky dài còn là noi the hien cho chính the quoc gia. Ke tu khi xây dung cho den nay, trai qua thang tram cua thoi gian, chien tranh ky dài van hiên ngang, van dung dó voi dúng chuc nang cua mình là noi treo co.


>> Ve voi Hue thuong

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 6 Ky Dai chung nhan lich su 
Ky dài – noi tranh giành cua quyen luc

Ky dài duoc xây vào nam 1807 duoi thoi Gia Long o chính Nam pháo dài truoc mat hoàng thành. Den thoi Minh mang vào các nam 1829, 1831, 1840 ky dài duoc tu sua nhieu lan. Ky dài gom 2 phan là dài co và cot co.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 6 Ky Dai chung nhan lich su 
Thanh bình bên dòng Huong hien hòa

Dài co: gom 3 tang dài hình chóp cut chong lên nhau cao hon 17m, moi tang deu có lang can cao 1m, duoc trang trí bang gach hoa dúc rong, tang thu nhat cao 5,5m, tang 2 cao gan 6m, tang 3 cao hon 6m. các tang thong nhau bang mot cua vòm, tu tang 1 lên tang 2 cua vòm rong 4m, tu tang 2 lên tang 3 cua vòm rong 2m. ca 3 tang nen deu duoc lát gach vo và có mot he thong thoát nuoc rat tinh te, ngày xua trên dài còn có 2 choi canh và 8 khau dai bác.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 6 Ky Dai chung nhan lich su 
Trong chien tranh ky dài van sung sung tuy mang trên mình nhieu vet thuong

Cot co: nguyên xua cot co duoc làm bang go cao khoang 30m, den nam Thieu Tri thu 6 duoc làm lai cung bang go cao khoang 32m, den nam 1904 trong con bão Thìn cot co bi gãy và thay bang mot cot khác bang gang. Roi nam 1947 cot co lai bi pháo ban gãy thêm mot lan nua và nam 1948 mot cây cot bang bê tông cot sat duoc dung lên cao khoang 37m và ton tai den ngày nay. Cot co duoc chi làm 2 phan và giua có mot cái vong dau dung de dat kính vien vong giúp quân lính có the quan sát ra den cua bien Thuan An

  dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 6 Ky Dai chung nhan lich su
Nhìn tu Ngo Môn, that uy nghi

Trong thoi nhà Nguyen ky dài là noi treo co báo hieu cho nhung cuoc le khác nhau nhu le dang quang, van tho, tiep su… Roi den ngày 23 – 8 – 1945 khi Bao Dai doc ban thoái vi o Ngo Môn thì lá co que ly cua nhà Nguyen duoc kéo xuong và lá co do sao vàng duoc kéo lên. Chien tranh lai no ra, mot lan nua cot co lai thay màu co, mãi den 31-1-1968 là co cua mat tran giai phóng dân toc lai duoc kéo lên trong 26 ngày và roi cung bi ha xuong, mãi cho den ngày 26-3-1975 khi Hue duoc giai phóng thì lá co cua mat tran giai phóng dân toc moi yên vi trên ky dài.

Trai qua biet bao con binh lua, ky dài buoc ra khoi chien tranh voi nhieu thuong tích mang trên mình, roi mot dot phát dong trùng tu lai ky dài bat dau, ky dài dan lay lai duoc nét xua, he thong lang can duoc phuc hoi, he thong thoát nuoc cung vay. Tuy nhiên 2 gác canh và 8 khau than công thì không còn nua.

 dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 6 Ky Dai chung nhan lich su 
Ky dài nhìn tu Phu Van Lâu

Tung là bieu tuong chính the cua mot quoc gia, ky dài ton tai giua bom dan cua chien tranh, giua ta và dich, giua quá khu và hien tai, cho den ngày nay ky dài van uy nghi sung sung phía truoc hoàng thành, truoc hoàng cung xua nhu mot dau an thoi gian và nhu bieu tuong cho nuoc Viet thong nhat trong hien tai cung nhu tuong lai.

Hành trình tiep theo ta se den voi he thong lang tam cua các Vua nhà Nguyen.

Theo quan niem phuong Dông thì song chi là mot giai doan chuyen tiep trong cuoc doi con nguoi cho nên viec xây dung lang tam rat quan trong, lang phai duoc xây nhu the nào, cuoc dat phai ra sao... tat ca phai thong nhat tuyet doi vì nó có anh huong den co nghiep cua con cháu. Vì the các Vua nhà Nguyen cung lo xây dung cái co ngoi riêng cho mình, cho nên trên dat Hue có rat nhieu lang tam Hoàng gia trong dó có he thong lang tam cua các hoàng de nhà Nguyen. Moi lang là mot không gian riêng an chua tính cách cua tung nguoi chu, có cái bao la the hien tính cách phóng khoáng nhu lang Gia Long, cái lai nguyên tac uy nghiêm nhu lang Minh Mang, cái don gian the hien cái gì dó chóng vang nhu lang Thieu Tri...

Loat bài ky này se là hành trình khám phá he thong lang tam các Vua Nguyen bat dau voi lang Gia Long.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Về với Huế thương - Kỳ 6: Kỳ Đài – chứng nhân lịch sử

Có lẽ trong những triều đại phong kiến của Việt Nam thì chỉ có nhà Nguyễn xây dựng kỳ đài, đó vừa là biểu tượng cho sự thống nhất đất nước sau bao nhiêu năm nội chiến và cũng là để khẳng định ngôi vị Hoàng Đế của Gia Long cũng như các Vua kế vị Ông, kỳ đài còn là nơi thể hiện cho chính thể quốc gia. Kể từ khi xây dựng cho đến nay, trải qua thăng trầm của thời gian, chiến tranh kỳ đài vẫn hiên ngang, vẫn đứng đó với đúng chức năng của mình là nơi treo cờ.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá