Động Phong Nha kỳ ảo

Phong Nha có hệ thống hang động tự nhiên dài tới 20km, rừng rậm bao phủ với hệ động thực vật phong phú, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.


Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao
Bến đò Phong Nha.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao
Đi trên đò, du khách có thể gặp người dân địa phương lao động trên sông.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao
Những con thuyền cập cửa động.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao
Thuyền neo đậu san sát trong động Phong Nha.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao
Nhũ đá lô nhô, muôn hình vạn trạng làm say đắm du khách.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao
Lối ra ngoài động.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Dong Phong Nha ky ao


Phong Nha có he thong hang dong tu nhiên dài toi 20km, rung ram bao phu voi he dong thuc vat phong phú, dã duoc UNESCO công nhan là di san the gioi.


Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao
Ben dò Phong Nha.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao
Di trên dò, du khách có the gap nguoi dân dia phuong lao dong trên sông.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao
Nhung con thuyen cap cua dong.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao
Thuyen neo dau san sát trong dong Phong Nha.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao
Nhu dá lô nhô, muôn hình van trang làm say dam du khách.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Dong Phong Nha ky ao
Loi ra ngoài dong.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Động Phong Nha kỳ ảo

Phong Nha có hệ thống hang động tự nhiên dài tới 20km, rừng rậm bao phủ với hệ động thực vật phong phú, đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá