Cà phê sách Đom Đóm

Quán cà phê sách tình nguyện Đom đóm tại địa chỉ 362 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM, nay dời về 16/83 Nguyễn Thiện Thuật, F2, Q3. Đây là thành quả chung sức, chung vốn của các thành viên nhóm SV tình nguyện Fire Fly (Đom đóm).


Cà phê sách Đom Đóm


Tại địa điềm mới với mặt bằng rộng, thoáng hơn "style" trang trí đẹp hơn. Ngoài ra, quán triển khai một số mặt hàng kinh doanh như kết hợp với cửa hàng tranh thêu (43 Mai Thị Lựu) bán các sản phẩm tranh thêu tay vừa gây quỹ làm từ thiện vừa tạo việc làm bán thời gian cho các bạn sinh viên. Bên cạnh đó quán còn kết hợp với Trung tâm Bảo Trợ và Dạy nghề Khuyết tật Hóc Môn trưng bày và bán sản phẩm của trung tâm. Đồng thời quán sẽ kinh doanh thêm các mặt hàng đồ lưu niệm làm bằng tay...

Điểm nhấn chính của quán là mô hình cà phê sách với những tủ sách thuộc nhiều chủ đề như văn học, nghiên cứu, hạt giống tâm hồn, giải trí… với số lượng đầu sách tăng gấp đôi. Khách có thể đọc tại quán hoặc ký mượn mang về. Tầng trên của quán là khu vực ngồi bệt rất thân thiện. Đây là nơi lý tưởng cho các bạn thích đọc sách, hoặc sinh hoạt nhóm bạn.

Cà phê sách Đom Đóm


Trưởng nhóm Phùng Tuấn Dũng cho biết: “Mặt bằng quán do nhóm thuê. Quán Đom đóm sẽ trở thành một địa điểm họp mặt và làm một số chương trình tình nguyện của nhóm. Lợi nhuận thu về sẽ dùng làm kinh phí hoạt động nhóm. Chúng tôi cũng có nhiều dự định như quán sẽ giới thiệu những thông tin việc làm, nhà trọ cho các bạn SV, đón một số các bạn thí sinh khó khăn khi đến chương trình Tiếp sức mùa thi”.

Đến với Đom Đóm, ngoài các thức uống như cà phê, sinh tố... các bạn còn được phục vụ các món ăn. Và đặc biệt nhất là cà phê Đom Đóm và kem Đom Đóm rất ngon và hấp dẫn. Ngoài ra quán còn tổ chức các hoạt động từ thiện với sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên, thanh niên.
Ca phe sach Dom Dom


Quán cà phê sách tình nguyen Dom dóm tai dia chi 362 Dien Biên Phu, P.11, Q.10, TP.HCM, nay doi ve 16/83 Nguyen Thien Thuat, F2, Q3. Dây là thành qua chung suc, chung von cua các thành viên nhóm SV tình nguyen Fire Fly (Dom dóm).


Ca phe sach Dom Dom


Tai dia diem moi voi mat bang rong, thoáng hon "style" trang trí dep hon. Ngoài ra, quán trien khai mot so mat hàng kinh doanh nhu ket hop voi cua hàng tranh thêu (43 Mai Thi Luu) bán các san pham tranh thêu tay vua gây quy làm tu thien vua tao viec làm bán thoi gian cho các ban sinh viên. Bên canh dó quán còn ket hop voi Trung tâm Bao Tro và Day nghe Khuyet tat Hóc Môn trung bày và bán san pham cua trung tâm. Dong thoi quán se kinh doanh thêm các mat hàng do luu niem làm bang tay...

Diem nhan chính cua quán là mô hình cà phê sách voi nhung tu sách thuoc nhieu chu de nhu van hoc, nghiên cuu, hat giong tâm hon, giai trí… voi so luong dau sách tang gap dôi. Khách có the doc tai quán hoac ký muon mang ve. Tang trên cua quán là khu vuc ngoi bet rat thân thien. Dây là noi lý tuong cho các ban thích doc sách, hoac sinh hoat nhóm ban.

Ca phe sach Dom Dom


Truong nhóm Phùng Tuan Dung cho biet: “Mat bang quán do nhóm thuê. Quán Dom dóm se tro thành mot dia diem hop mat và làm mot so chuong trình tình nguyen cua nhóm. Loi nhuan thu ve se dùng làm kinh phí hoat dong nhóm. Chúng tôi cung có nhieu du dinh nhu quán se gioi thieu nhung thông tin viec làm, nhà tro cho các ban SV, dón mot so các ban thí sinh khó khan khi den chuong trình Tiep suc mùa thi”.

Den voi Dom Dóm, ngoài các thuc uong nhu cà phê, sinh to... các ban còn duoc phuc vu các món an. Và dac biet nhat là cà phê Dom Dóm và kem Dom Dóm rat ngon và hap dan. Ngoài ra quán còn to chuc các hoat dong tu thien voi su tham gia cua dông dao các ban sinh viên, thanh niên.

Cà phê sách Đom Đóm

Quán cà phê sách tình nguyện Đom đóm tại địa chỉ 362 Điện Biên Phủ, P.11, Q.10, TP.HCM, nay dời về 16/83 Nguyễn Thiện Thuật, F2, Q3. Đây là thành quả chung sức, chung vốn của các thành viên nhóm SV tình nguyện Fire Fly (Đom đóm).
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá