Đá Ba Chồng - danh thắng Định Quán, Đồng Nai

Không biết từ bao giờ đã có những ba hòn đá chồng lên nhau một cách lạ thường.


Nằm ở km 112 cạnh Quốc Lộ 20, trên con đường đi Đà Lạt. Cảnh tượng hùng vĩ của danh thắng cuốn hút biết bao du khách đi ngang qua.

KinhNghiemDuLich.org Đá Ba Chồng danh thắng một Định Quán Đồng Nai

Khi đi qua khỏi cầu La Ngà khoảng 10 km, là bạn có thể thấy được khu danh thắng này. Nắm trong khu vực, toàn bộ khu di tích có được một chút nổi bật. Vói độ cao hơn 36m, ba hòn đá xếp chồng lên nhau, hòn đá phía dưới có kích thước lớn hơn hòn đá phía trên. Ngoài ra còn có một số khu đá khác như Đá Dĩa, Đá Voi…

KinhNghiemDuLich.org Đá Ba Chồng danh thắng một Định Quán Đồng Nai

Tuy là khu di tích có hình thù kỳ lạ, bạn chỉ cần ghé ngang và dừng xe, chú ý là đỗ xe cẩn thận, là bạn đã có thể chụp hình rồi.

Ngoài ra còn có cụm núi Đá Voi còn gọi là núi Bạch Tượng, nằm về phía tây nam của khu danh thắng. Núi có hình hai con voi lớn nằm cạnh nhau. Trên đỉnh một hòn đá gọi là Voi Đực có tượng phật Thích Ca khổng lồ nhìn về hướng đông, được xây dựng vào đầu năm 1970. Hòn đá Voi Cái nằm cạnh bên. Phía dưới của cụm đá có hang Bạch Hổ với chuyện tích kể rằng: Xưa kia, khi rừng rậm còn nhiều, có một cặp hổ trắng về ẩn ở núi Đá Voi. Điều kỳ lạ là cặp chúa sơn lâm này không bao giờ bắt người ăn thịt mà thường xuống nghe kinh Phật ở chùa Thiện Chơn. Sau này rừng bị phá dần, lại thêm chiến tranh, cặp hổ bỏ đi, nhân dân cho là hổ thần nên đặt tên hang là Bạch Hổ. Từ hang Bạch Hổ, bàn tay con người đã tạo nên một hành lang tam cấp uốn lượn theo núi Đá Voi để du khách đến tham quan dễ dàng đi lên đỉnh của đá Voi Đực đến với tượng phật Thích Ca, phóng tầm nhìn ra toàn cảnh khu danh thắng.

KinhNghiemDuLich.org Đá Ba Chồng danh thắng một Định Quán Đồng Nai

KinhNghiemDuLich.org Đá Ba Chồng danh thắng một Định Quán Đồng Nai

KinhNghiemDuLich.org Đá Ba Chồng danh thắng một Định Quán Đồng Nai

Từ trên cao, nhìn bốn hướng, một quang cảnh thiên nhiên diễm lệ, đa dạng đến tuyệt vời. Đan xen giữa những hòn núi đá là những thung lũng mênh mông thăm thẳm xanh mượt, lấp loáng những hồ nước và cả những dòng suối uốn lượn dưới chân đồi. Một cây cầu mảnh dẻ vắt qua sông La Ngà, những con đường lượn vòng theo bình độ mất hút sau hẻm núi rồi lại hiện ra.

KinhNghiemDuLich.org Đá Ba Chồng danh thắng một Định Quán Đồng Nai

KinhNghiemDuLich.org Đá Ba Chồng danh thắng một Định Quán Đồng Nai

KinhNghiemDuLich.org Đá Ba Chồng danh thắng một Định Quán Đồng Nai

KinhNghiemDuLich.org Đá Ba Chồng danh thắng một Định Quán Đồng Nai

KinhNghiemDuLich.org Đá Ba Chồng danh thắng một Định Quán Đồng Nai

KinhNghiemDuLich.org Đá Ba Chồng danh thắng một Định Quán Đồng Nai

Để lên tham quan tượng phật, bạn hãy xin phép ban quản lí, hoặc xin phép các trụ trì của chùa Thiên Chơn.

Quần thể Đá chồng Định Quán được Bộ Văn hoá xếp hạng di tích thắng cảnh cấp quốc gia theo số quyết định 1288/VH-QĐ ngày 16/11/1988. Ngày nay với việc đô thị hóa, khu di tích không tránh khỏi những tác động có thể gây nguy hại.

Nếu bạn có dịp đi Đà Lạt, sao không thử ghé lại nơi đây tham quan, và ghi lại những bức hình với hòn đá ba chồng kỳ thú này.

KinhNghiemDuLich.org Đá Ba Chồng danh thắng một Định Quán Đồng Nai

Xem thêm danh thắng Thác Mai ở Định Quán, và Kinh nghiệm du lịch bụi Đồng Nai

Bạn muốn giới thiệu những danh thắng của quê hương bạn ? Hãy gửi bài viết và hình ảnh về địa chỉ: [email protected] , KinhNghiemDuLich.org đăng tải giới thiệu với bạn đọc trên khắp cả nước.
Da Ba Chong - danh thang Dinh Quan, Dong Nai


Không biet tu bao gio dã có nhung ba hòn dá chong lên nhau mot cách la thuong.


Nam o km 112 canh Quoc Lo 20, trên con duong di Dà Lat. Canh tuong hùng vi cua danh thang cuon hút biet bao du khách di ngang qua.

KinhNghiemDuLich.org Da Ba Chong danh thang mot Dinh Quan Dong Nai

Khi di qua khoi cau La Ngà khoang 10 km, là ban có the thay duoc khu danh thang này. Nam trong khu vuc, toàn bo khu di tích có duoc mot chút noi bat. Vói do cao hon 36m, ba hòn dá xep chong lên nhau, hòn dá phía duoi có kích thuoc lon hon hòn dá phía trên. Ngoài ra còn có mot so khu dá khác nhu Dá Dia, Dá Voi…

KinhNghiemDuLich.org Da Ba Chong danh thang mot Dinh Quan Dong Nai

Tuy là khu di tích có hình thù ky la, ban chi can ghé ngang và dung xe, chú ý là do xe can than, là ban dã có the chup hình roi.

Ngoài ra còn có cum núi Dá Voi còn goi là núi Bach Tuong, nam ve phía tây nam cua khu danh thang. Núi có hình hai con voi lon nam canh nhau. Trên dinh mot hòn dá goi là Voi Duc có tuong phat Thích Ca khong lo nhìn ve huong dông, duoc xây dung vào dau nam 1970. Hòn dá Voi Cái nam canh bên. Phía duoi cua cum dá có hang Bach Ho voi chuyen tích ke rang: Xua kia, khi rung ram còn nhieu, có mot cap ho trang ve an o núi Dá Voi. Dieu ky la là cap chúa son lâm này không bao gio bat nguoi an thit mà thuong xuong nghe kinh Phat o chùa Thien Chon. Sau này rung bi phá dan, lai thêm chien tranh, cap ho bo di, nhân dân cho là ho than nên dat tên hang là Bach Ho. Tu hang Bach Ho, bàn tay con nguoi dã tao nên mot hành lang tam cap uon luon theo núi Dá Voi de du khách den tham quan de dàng di lên dinh cua dá Voi Duc den voi tuong phat Thích Ca, phóng tam nhìn ra toàn canh khu danh thang.

KinhNghiemDuLich.org Da Ba Chong danh thang mot Dinh Quan Dong Nai

KinhNghiemDuLich.org Da Ba Chong danh thang mot Dinh Quan Dong Nai

KinhNghiemDuLich.org Da Ba Chong danh thang mot Dinh Quan Dong Nai

Tu trên cao, nhìn bon huong, mot quang canh thiên nhiên diem le, da dang den tuyet voi. Dan xen giua nhung hòn núi dá là nhung thung lung mênh mông tham tham xanh muot, lap loáng nhung ho nuoc và ca nhung dòng suoi uon luon duoi chân doi. Mot cây cau manh de vat qua sông La Ngà, nhung con duong luon vòng theo bình do mat hút sau hem núi roi lai hien ra.

KinhNghiemDuLich.org Da Ba Chong danh thang mot Dinh Quan Dong Nai

KinhNghiemDuLich.org Da Ba Chong danh thang mot Dinh Quan Dong Nai

KinhNghiemDuLich.org Da Ba Chong danh thang mot Dinh Quan Dong Nai

KinhNghiemDuLich.org Da Ba Chong danh thang mot Dinh Quan Dong Nai

KinhNghiemDuLich.org Da Ba Chong danh thang mot Dinh Quan Dong Nai

KinhNghiemDuLich.org Da Ba Chong danh thang mot Dinh Quan Dong Nai

De lên tham quan tuong phat, ban hãy xin phép ban quan lí, hoac xin phép các tru trì cua chùa Thiên Chon.

Quan the Dá chong Dinh Quán duoc Bo Van hoá xep hang di tích thang canh cap quoc gia theo so quyet dinh 1288/VH-QD ngày 16/11/1988. Ngày nay voi viec dô thi hóa, khu di tích không tránh khoi nhung tác dong có the gây nguy hai.

Neu ban có dip di Dà Lat, sao không thu ghé lai noi dây tham quan, và ghi lai nhung buc hình voi hòn dá ba chong ky thú này.

KinhNghiemDuLich.org Da Ba Chong danh thang mot Dinh Quan Dong Nai

Xem thêm danh thang Thác Mai o Dinh Quán, và Kinh nghiem du lich bui Dong Nai

Ban muon gioi thieu nhung danh thang cua quê huong ban ? Hãy gui bài viet và hình anh ve dia chi: [email protected] , KinhNghiemDuLich.org dang tai gioi thieu voi ban doc trên khap ca nuoc.

Đá Ba Chồng - danh thắng Định Quán, Đồng Nai

Không biết từ bao giờ đã có những ba hòn đá chồng lên nhau một cách lạ thường.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá