Thăm làng gốm Phù Lãng

Làng gốm Phù Lãng thuộc xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 60 km. Khách thăm quan chỉ cần đi theo đường Quốc Lộ 18 hướng Hà Nội – Quảng Ninh, đến gần Phả Lại có lối rẽ trái chính là đường vào làng gốm Phù Lãng.


Làng nghề gốm Phù Lãng đã tồn tại từ lâu đời. Theo sách Kinh Bắc thì ông tổ của nghề gốm Phù Lãng là Lưu Phong Tú, ông đã học được nghề gốm trong chuyến đi sứ bên Trung Quốc và về truyền dạy cho người trong nước, nghề gốm bắt đầu có ở Phù Lãng từ thế kỷ thứ 13.

Trước kia ở làng Phù Lãng, nhà nào cũng làm và mưu sinh bằng nghề gốm, nhưng hiện tại chỉ còn một số hộ duy trì nghề, nhiều hộ khác chuyển nghề hoặc làm thuê cho các xưởng gốm tư.

KinhNghiemDuLich.org Thăm làng gốm Phù Lãng
Đường vào làng Phù Lãng

KinhNghiemDuLich.org Thăm làng gốm Phù Lãng
Một xưởng sản xuất gốm tư

Nếu gốm Thổ Hà lấy chất liệu từ đất sét xanh, Bát Tràng là sét trắng, thì gốm Phù Lãng lại được tạo nên từ đất đỏ hồng lấy từ vùng Thống Vát, Cung Khiêm (Bắc Giang). Sản phẩm Gốm Phù Lãng gồm 3 loại hình: Gốm dùng trong tín ngưỡng như : tượng Phật, lư hương và các đồ thờ cúng…

KinhNghiemDuLich.org Thăm làng gốm Phù Lãng
Tượng Phật dưới bàn tay tạo hình của những người thợ

Gốm gia dụng : dòng sản phẩm này bạn có thể bắt gặp rất nhiều trên đường vào làng Phù Lãng. Gốm gia dụng rất phong phú và đa dạng, bao gồm những sản phẩm phục vụ cho đời sống hàng ngày của người dân như lọ, bình, ang, chum, vại, ống điếu, bình vôi...

KinhNghiemDuLich.org Thăm làng gốm Phù Lãng
Gốm gia dụng

Gốm trang trí: lọ cắm hoa, bình trang trí, tranh gốm với những hình ảnh phong cảnh và sinh hoạt đặc trưng của làng quê Việt, ngoài ra còn các tạo hình khác như người, vật, nhà cửa...

KinhNghiemDuLich.org Thăm làng gốm Phù Lãng
Gốm mỹ thuật

Tuy gần vùng đất than Quảng Ninh nhưng ở Phù Lãng người ta vẫn sử dụng phương pháp truyền thống - dùng củi để nung gốm, nhờ sự biến nhiệt khác nhau tạo ra những vết táp trên bề mặt gốm mà không phương pháp nào có thể thay thế. Xương đất sét có màu hồng nhạt, khi nung ở nhiệt độ cao, xương gốm chuyển màu gan gà, với hai màu men chủ đạo là nâu vàng và nâu đen (thường gọi là men da lươn). Nếu vẻ đẹp của gốm Bát Tràng là sự đa dạng về nước men, nét vẽ tinh tế, thì hồn cốt của gốm Phù Lãng được tạo nên từ sự dân dã, mộc mạc của nước men da lươn này.

KinhNghiemDuLich.org Thăm làng gốm Phù Lãng
Vẽ và tô màu cho sản phẩm

Hiện tại nghề gốm ở Phù Lãng đã được quan tâm, gìn giữ và phát triển hơn trước rất nhiều. Bạn có thể vào trang web giới thiệu về sản phẩm gốm Phù Lãng để có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm và chọn mua cho mình những món đồ, tranh gốm để trang trí trong nhà hoặc tặng bạn bè.
Tham lang gom Phu Lang


Làng gom Phù Lãng thuoc xã Phù Lãng, huyen Que Võ, tinh Bac Ninh, cách Hà Noi khoang 60 km. Khách tham quan chi can di theo duong Quoc Lo 18 huong Hà Noi – Quang Ninh, den gan Pha Lai có loi re trái chính là duong vào làng gom Phù Lãng.


Làng nghe gom Phù Lãng dã ton tai tu lâu doi. Theo sách Kinh Bac thì ông to cua nghe gom Phù Lãng là Luu Phong Tú, ông dã hoc duoc nghe gom trong chuyen di su bên Trung Quoc và ve truyen day cho nguoi trong nuoc, nghe gom bat dau có o Phù Lãng tu the ky thu 13.

Truoc kia o làng Phù Lãng, nhà nào cung làm và muu sinh bang nghe gom, nhung hien tai chi còn mot so ho duy trì nghe, nhieu ho khác chuyen nghe hoac làm thuê cho các xuong gom tu.

KinhNghiemDuLich.org Tham lang gom Phu Lang
Duong vào làng Phù Lãng

KinhNghiemDuLich.org Tham lang gom Phu Lang
Mot xuong san xuat gom tu

Neu gom Tho Hà lay chat lieu tu dat sét xanh, Bát Tràng là sét trang, thì gom Phù Lãng lai duoc tao nên tu dat do hong lay tu vùng Thong Vát, Cung Khiêm (Bac Giang). San pham Gom Phù Lãng gom 3 loai hình: Gom dùng trong tín nguong nhu : tuong Phat, lu huong và các do tho cúng…

KinhNghiemDuLich.org Tham lang gom Phu Lang
Tuong Phat duoi bàn tay tao hình cua nhung nguoi tho

Gom gia dung : dòng san pham này ban có the bat gap rat nhieu trên duong vào làng Phù Lãng. Gom gia dung rat phong phú và da dang, bao gom nhung san pham phuc vu cho doi song hàng ngày cua nguoi dân nhu lo, bình, ang, chum, vai, ong dieu, bình vôi...

KinhNghiemDuLich.org Tham lang gom Phu Lang
Gom gia dung

Gom trang trí: lo cam hoa, bình trang trí, tranh gom voi nhung hình anh phong canh và sinh hoat dac trung cua làng quê Viet, ngoài ra còn các tao hình khác nhu nguoi, vat, nhà cua...

KinhNghiemDuLich.org Tham lang gom Phu Lang
Gom my thuat

Tuy gan vùng dat than Quang Ninh nhung o Phù Lãng nguoi ta van su dung phuong pháp truyen thong - dùng cui de nung gom, nho su bien nhiet khác nhau tao ra nhung vet táp trên be mat gom mà không phuong pháp nào có the thay the. Xuong dat sét có màu hong nhat, khi nung o nhiet do cao, xuong gom chuyen màu gan gà, voi hai màu men chu dao là nâu vàng và nâu den (thuong goi là men da luon). Neu ve dep cua gom Bát Tràng là su da dang ve nuoc men, nét ve tinh te, thì hon cot cua gom Phù Lãng duoc tao nên tu su dân dã, moc mac cua nuoc men da luon này.

KinhNghiemDuLich.org Tham lang gom Phu Lang
Ve và tô màu cho san pham

Hien tai nghe gom o Phù Lãng dã duoc quan tâm, gìn giu và phát trien hon truoc rat nhieu. Ban có the vào trang web gioi thieu ve san pham gom Phù Lãng de có the tìm hieu thêm ve san pham và chon mua cho mình nhung món do, tranh gom de trang trí trong nhà hoac tang ban bè.

Thăm làng gốm Phù Lãng

Làng gốm Phù Lãng thuộc xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, cách Hà Nội khoảng 60 km. Khách thăm quan chỉ cần đi theo đường Quốc Lộ 18 hướng Hà Nội – Quảng Ninh, đến gần Phả Lại có lối rẽ trái chính là đường vào làng gốm Phù Lãng.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá