Tour tham quan phố cổ Hồ Đồng Bắc Kinh bằng xe kéo

Tham dự một tour du lịch lịch sử của Bắc Kinh qua các đường phố nhỏ hẹp, được gọi là Hồ Đồng trên một xe kéo truyền thống. Ngắm nhìn các khu vườn ở dinh thự của Hoàng tử Luân Công, là dinh thự hoàng gia của nhà Thanh lớn nhất Bắc Kinh và được bảo quản tốt nhất. Ngắm nhìn Bắc Kinh cổ kính vẫn còn tồn tại để cho hàng triệu người chiêm ngưỡng ngày hôm nay.


• Thời gian: khoảng 3 tiếng
• Địa điểm: Bắc Kinh, Trung Quốc

 KinhNghiemDuLich.org  Tour tham quan pho co Ho Dong Bac Kinh bang xe keo

Đây là tour du lịch 3 giờ bằng xe kéo khởi hành từ Drum và Bell Tower. Du lịch qua các đường phố Bắc Kinh cổ kính bằng những chiếc xe kéo, trên đường đi, bạn sẽ thấy những khu vườn tuyệt đẹp ở dinh thự của Hoàng tử Luân Công, là dinh thự hoàng gia của nhà Thanh lớn nhất Bắc Kinh và được bảo quản tốt nhất. Tour kết thúc với một chuyến thăm một gia đình địa phương ở Trung Quốc.

 KinhNghiemDuLich.org  Tour tham quan pho co Ho Dong Bac Kinh bang xe keo
Tham quan phố cổ Hồ Đồng bằng xe kéo

Ngày khởi hành:
Bạn có thể chọn một tháng để xem lịch lập sẵn về chi tiết khởi hành.

Điểm khởi hành:
Khởi hành từ khách sạn thành phố Bắc Kinh

Thời gian khởi hành:


Đón tại khách sạn lúc 7:00 sáng hoặc 1:00 trưa. Thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện giao thông địa phương.

Xe đưa đón sẽ chờ bạn trước thời gian này, bạn sẽ được tư vấn về việc xác nhận thời gian đón chính xác.

Trở về
Trở về với điểm khởi hành ban đầu

Thêm thông tin

Bao gồm
• Vận chuyển bằng xe du lịch có trang bị máy lạnh
• Đưa và đón khách tại khách sạn
• Hướng dẫn viên địa phương
• Tất cả vé vào cửa

Không bao gồm:
• Không đón tại cảng du lịch biển
• Thực phẩm và đồ uống
• Tiền thưởng

Thông tin thêm:
• Phiếu xác nhận sẽ được nhận khi đăng ký
• Trẻ em dưới 2 tuổi được miễn phí, không bao gồm ghế dành cho trẻ sơ sinh.

Địa phương Điều Hành Thông tin:
Thông tin tổng đài đầy đủ, bao gồm cả số điện thoại địa phương tại điểm đến của bạn, được in trên Phiếu xác nhận. Nhân viên quản lýcủa chúng tôi được lựa chọn từ những nhà điều hành giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất tại mỗi điểm đến, bạn sẽ không phải lo âu và thực sự an tâm.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Tour tham quan pho co Ho Dong Bac Kinh bang xe keo


Tham du mot tour du lich lich su cua Bac Kinh qua các duong pho nho hep, duoc goi là Ho Dong trên mot xe kéo truyen thong. Ngam nhìn các khu vuon o dinh thu cua Hoàng tu Luân Công, là dinh thu hoàng gia cua nhà Thanh lon nhat Bac Kinh và duoc bao quan tot nhat. Ngam nhìn Bac Kinh co kính van còn ton tai de cho hàng trieu nguoi chiêm nguong ngày hôm nay.


• Thoi gian: khoang 3 tieng
• Dia diem: Bac Kinh, Trung Quoc

 KinhNghiemDuLich.org  Tour tham quan pho co Ho Dong Bac Kinh bang xe keo

Dây là tour du lich 3 gio bang xe kéo khoi hành tu Drum và Bell Tower. Du lich qua các duong pho Bac Kinh co kính bang nhung chiec xe kéo, trên duong di, ban se thay nhung khu vuon tuyet dep o dinh thu cua Hoàng tu Luân Công, là dinh thu hoàng gia cua nhà Thanh lon nhat Bac Kinh và duoc bao quan tot nhat. Tour ket thúc voi mot chuyen tham mot gia dình dia phuong o Trung Quoc.

 KinhNghiemDuLich.org  Tour tham quan pho co Ho Dong Bac Kinh bang xe keo
Tham quan pho co Ho Dong bang xe kéo

Ngày khoi hành:
Ban có the chon mot tháng de xem lich lap san ve chi tiet khoi hành.

Diem khoi hành:
Khoi hành tu khách san thành pho Bac Kinh

Thoi gian khoi hành:


Dón tai khách san lúc 7:00 sáng hoac 1:00 trua. Thoi gian có the thay doi tùy thuoc vào dieu kien giao thông dia phuong.

Xe dua dón se cho ban truoc thoi gian này, ban se duoc tu van ve viec xác nhan thoi gian dón chính xác.

Tro ve
Tro ve voi diem khoi hành ban dau

Thêm thông tin

Bao gom
• Van chuyen bang xe du lich có trang bi máy lanh
• Dua và dón khách tai khách san
• Huong dan viên dia phuong
• Tat ca vé vào cua

Không bao gom:
• Không dón tai cang du lich bien
• Thuc pham và do uong
• Tien thuong

Thông tin thêm:
• Phieu xác nhan se duoc nhan khi dang ký
• Tre em duoi 2 tuoi duoc mien phí, không bao gom ghe dành cho tre so sinh.

Dia phuong Dieu Hành Thông tin:
Thông tin tong dài day du, bao gom ca so dien thoai dia phuong tai diem den cua ban, duoc in trên Phieu xác nhan. Nhân viên quan lýcua chúng tôi duoc lua chon tu nhung nhà dieu hành giàu kinh nghiem và dáng tin cay nhat tai moi diem den, ban se không phai lo âu và thuc su an tâm.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Tour tham quan phố cổ Hồ Đồng Bắc Kinh bằng xe kéo

Tham dự một tour du lịch lịch sử của Bắc Kinh qua các đường phố nhỏ hẹp, được gọi là Hồ Đồng trên một xe kéo truyền thống. Ngắm nhìn các khu vườn ở dinh thự của Hoàng tử Luân Công, là dinh thự hoàng gia của nhà Thanh lớn nhất Bắc Kinh và được bảo quản tốt nhất. Ngắm nhìn Bắc Kinh cổ kính vẫn còn tồn tại để cho hàng triệu người chiêm ngưỡng ngày hôm nay.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá