Tour khám Phá Brussels từ London bằng xe lửa

Thời gian: 15 giờ
Địa điểm: London, Vương Quốc Anh


>> Khám phá Brussels và Antwerp từ Amsterdam

KinhNghiemDuLich.org  Tour kham phaBrussels tu London bang xe lua
Tàu cao tốc Eurostar

Đây thực sự là một cơ hội không thể tuyệt vời hơn để bạn khám phá thành phố quốc tế sôi động Brussels bằng tàu hỏa cao tốc của Eurostar từ London. Brussels với nhiều vẻ đẹp kiến trúc cổ và được xem là điểm du lịch hấp dẫn ở Châu Âu.

KinhNghiemDuLich.org  Tour kham phaBrussels tu London bang xe lua
Atomium

Tour du lịch sẽ đưa bạn tham quan những công trình lộng lẫy ở Brussels như Atomium và tòa nhà nghi viện châu âu và cơ hội dừng chân thưỡng thức bữa ăn ở nhà hàng sang trọng bậc nhất London.

Điểm nổi bật:

Tham quan toàn cảnh thành phố Brussels
Có hướng dẫn viên chuyên nghiệp
Bao gồm tất cả phí phụ thu và dịch vụ

Điểm khởi hành

Các khách sạn ở trung tâm London

Giờ khởi hành 06:30

Kết Thúc 22:00

Thông tin bổ sung

Bao gồm:

Vé tiêu chuẩn tàu hỏa Eurostar
Di chuyển bằng xe bus chất lượng cao ở Brussels
Bản đồ Brussels

Loại trừ

Thực phẩm và đồ uống (ngoại trừ trong quy định)
Phí tham quan các địa điểm (ngoại trừ trong quy định)

Thông tin thêm:

Cần đặt trước 48giờ trước ngày khởi hành
Passport còn hạn sử dụng
Visa nhập cảnh Bỉ là trách nhiệm của du khách.

Thông tin về nhà điều hành

Xác nhận thông tin chính xác bao gồm: số điện thoại khu vực nơi bạn đến, các thông tin trên hóa đơn bạn đã thanh toán. Quản lý chúng tôi sẽ cử một hướng dẫn nhiều kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất tại mỗi điểm đến, tạo cho du khách một sự an tâm và an toàn tuyệt đối khi tham gia tour.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Tour kham Pha Brussels tu London bang xe lua


Thoi gian: 15 gio
Dia diem: London, Vuong Quoc Anh


>> Khám phá Brussels và Antwerp tu Amsterdam

KinhNghiemDuLich.org  Tour kham phaBrussels tu London bang xe lua
Tàu cao toc Eurostar

Dây thuc su là mot co hoi không the tuyet voi hon de ban khám phá thành pho quoc te sôi dong Brussels bang tàu hoa cao toc cua Eurostar tu London. Brussels voi nhieu ve dep kien trúc co và duoc xem là diem du lich hap dan o Châu Âu.

KinhNghiemDuLich.org  Tour kham phaBrussels tu London bang xe lua
Atomium

Tour du lich se dua ban tham quan nhung công trình long lay o Brussels nhu Atomium và tòa nhà nghi vien châu âu và co hoi dung chân thuong thuc bua an o nhà hàng sang trong bac nhat London.

Diem noi bat:

Tham quan toàn canh thành pho Brussels
Có huong dan viên chuyên nghiep
Bao gom tat ca phí phu thu và dich vu

Diem khoi hành

Các khách san o trung tâm London

Gio khoi hành 06:30

Ket Thúc 22:00

Thông tin bo sung

Bao gom:

Vé tiêu chuan tàu hoa Eurostar
Di chuyen bang xe bus chat luong cao o Brussels
Ban do Brussels

Loai tru

Thuc pham và do uong (ngoai tru trong quy dinh)
Phí tham quan các dia diem (ngoai tru trong quy dinh)

Thông tin thêm:

Can dat truoc 48gio truoc ngày khoi hành
Passport còn han su dung
Visa nhap canh Bi là trách nhiem cua du khách.

Thông tin ve nhà dieu hành

Xác nhan thông tin chính xác bao gom: so dien thoai khu vuc noi ban den, các thông tin trên hóa don ban dã thanh toán. Quan lý chúng tôi se cu mot huong dan nhieu kinh nghiem và dáng tin cay nhat tai moi diem den, tao cho du khách mot su an tâm và an toàn tuyet doi khi tham gia tour.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Tour khám Phá Brussels từ London bằng xe lửa

Thời gian: 15 giờ
Địa điểm: London, Vương Quốc Anh
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá