Du lịch trên tàu tại Vịnh Sepetiba

Đến vịnh Sepetiba xinh đẹp trong một chuyến đi từ Rio de Janeiro. Bạn sẽ đi từ Rio de Janeiro đến Itacuruca, tại đây bạn sẽ lên một chiếc thuyền buồm đến với hành trình tham quan các loài động vật hoang dã của vùng nước trong vịnh Sepetiba. Sau khi ăn trưa trên một hòn đảo nhiệt đới Brazil, bạn sẽ có đủ thời gian để khám phá và thư giãn trước khi trở lại Rio qua khu dân cư của thành phố và tham quan cuộc sống về đêm thú vị.


dulich4phuong.net  Du lich tren tau tai Vinh Sepetiba

Trên thuyền buồm của mình, bạn sẽ được phục vụ nhiều loại trái cây nhiệt đới ngon,lạ. Một quầy rượu được đặt sẵn trên tàu, nhưng đồ uống không bao gồm trong giá vé. Hành trình trên biển của bạn tại vịnh Sepetiba sẽ đưa bạn đến một khu vực mang một vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ và tập hợp nhiều loài sinh vật biển và động vật phong phú như cá heo, những loài chim khổng lồ, vẹt, rùa và nhiều loại cá đuối có gai độc.

Sau khi dừng bơi lội, bạn sẽ tiếp tục đến một hòn đảo nhiệt đới, nơi một bữa ăn trưa ngon lành đang sẵn sàng chờ bạn thưởng thức. Khi bữa trưa đã hoàn tất, bạn sẽ có thời gian khám phá những hòn đảo trước khi trở về Itacuruca.

dulich4phuong.net  Du lich tren tau tai Vinh Sepetiba

Trở về Rio de Janeiro qua khu dân cư duyên dáng của Barra và đại lộ của châu mỹ với những trung tâm mua sắm hiện đại và các tòa nhà cao chọc trời, đại lộ Ayrton Senna và đại lộ Sernambetiba, về lại một trung tâm thành phố Rio thú vị, sôi động vào đêm.  

Điểm khởi hành:

Đón tại hầu hết các khách sạn lớn tại các khu Sao Conrado, Leblon, Ipanema và Copacabana hoặc cảng tàu du lịch

Thời gian khởi hành:

9:00 sáng
Khởi hành tại khách sạn đúng thời gian qui định.Thời gian sẽ được thông báo chính xác khi đặt

Bao gồm:
•    Đi thuyền trên vịnh Sepetiba
•    Buffet trưa và ăn nhẹ trên thuyền
•    Khách sạn đón và trả khách

Không bao gồm:
•    Tiền thưởng (tùy chọn)
•    Thức uống trên các thuyền

Thông tin thêm:
•    Xác nhận sẽ được nhận tại thời gian đặt
•    Không bao gồm xe lăn, xe đẩy cho người già, người tàn tật
•    Miễn phí chỗ ngồi đối với một trẻ sơ sinh

Địa phương điều hành thông tin:
Thông tin đầy đủ của cơ quan quản lý, bao gồm cả số điện thoại địa phương tại điểm đến của bạn, được ghi rõ trên Phiếu xác nhận. Giám đốc của chúng tôi chỉ chọn những nhà quản lý giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất tại mỗi điểm đến, loại bỏ những phỏng đoán trong bạn và đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho bạn.
 

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Du lich tren tau tai Vinh Sepetiba


Den vinh Sepetiba xinh dep trong mot chuyen di tu Rio de Janeiro. Ban se di tu Rio de Janeiro den Itacuruca, tai dây ban se lên mot chiec thuyen buom den voi hành trình tham quan các loài dong vat hoang dã cua vùng nuoc trong vinh Sepetiba. Sau khi an trua trên mot hòn dao nhiet doi Brazil, ban se có du thoi gian de khám phá và thu giãn truoc khi tro lai Rio qua khu dân cu cua thành pho và tham quan cuoc song ve dêm thú vi.


dulich4phuong.net  Du lich tren tau tai Vinh Sepetiba

Trên thuyen buom cua mình, ban se duoc phuc vu nhieu loai trái cây nhiet doi ngon,la. Mot quay ruou duoc dat san trên tàu, nhung do uong không bao gom trong giá vé. Hành trình trên bien cua ban tai vinh Sepetiba se dua ban den mot khu vuc mang mot ve dep tu nhiên hoang so và tap hop nhieu loài sinh vat bien và dong vat phong phú nhu cá heo, nhung loài chim khong lo, vet, rùa và nhieu loai cá duoi có gai doc.

Sau khi dung boi loi, ban se tiep tuc den mot hòn dao nhiet doi, noi mot bua an trua ngon lành dang san sàng cho ban thuong thuc. Khi bua trua dã hoàn tat, ban se có thoi gian khám phá nhung hòn dao truoc khi tro ve Itacuruca.

dulich4phuong.net  Du lich tren tau tai Vinh Sepetiba

Tro ve Rio de Janeiro qua khu dân cu duyên dáng cua Barra và dai lo cua châu my voi nhung trung tâm mua sam hien dai và các tòa nhà cao choc troi, dai lo Ayrton Senna và dai lo Sernambetiba, ve lai mot trung tâm thành pho Rio thú vi, sôi dong vào dêm.  

Diem khoi hành:

Dón tai hau het các khách san lon tai các khu Sao Conrado, Leblon, Ipanema và Copacabana hoac cang tàu du lich

Thoi gian khoi hành:

9:00 sáng
Khoi hành tai khách san dúng thoi gian qui dinh.Thoi gian se duoc thông báo chính xác khi dat

Bao gom:
•    Di thuyen trên vinh Sepetiba
•    Buffet trua và an nhe trên thuyen
•    Khách san dón và tra khách

Không bao gom:
•    Tien thuong (tùy chon)
•    Thuc uong trên các thuyen

Thông tin thêm:
•    Xác nhan se duoc nhan tai thoi gian dat
•    Không bao gom xe lan, xe day cho nguoi già, nguoi tàn tat
•    Mien phí cho ngoi doi voi mot tre so sinh

Dia phuong dieu hành thông tin:
Thông tin day du cua co quan quan lý, bao gom ca so dien thoai dia phuong tai diem den cua ban, duoc ghi rõ trên Phieu xác nhan. Giám doc cua chúng tôi chi chon nhung nhà quan lý giàu kinh nghiem và dáng tin cay nhat tai moi diem den, loai bo nhung phong doán trong ban và dam bao su an toàn và thoai mái cho ban.
 

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Du lịch trên tàu tại Vịnh Sepetiba

Đến vịnh Sepetiba xinh đẹp trong một chuyến đi từ Rio de Janeiro. Bạn sẽ đi từ Rio de Janeiro đến Itacuruca, tại đây bạn sẽ lên một chiếc thuyền buồm đến với hành trình tham quan các loài động vật hoang dã của vùng nước trong vịnh Sepetiba. Sau khi ăn trưa trên một hòn đảo nhiệt đới Brazil, bạn sẽ có đủ thời gian để khám phá và thư giãn trước khi trở lại Rio qua khu dân cư của thành phố và tham quan cuộc sống về đêm thú vị.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá