Tham quan thành phố Abu Dhabi

Thời gian: 9 giờ
Địa điểm: Abu Dhabi, UAE


>> Abu Dhabi - Paris của phương đông

Abu Dhabi thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là một trong những thành phố phát triển nhanh và mạnh nhất vùng trung đông.

KinhNghiemDuLich.org  Tham quan thanh pho Abu Dhabi

Tour tham quan Abu Dhabi sẽ cung cấp cái nhìn toàn diện cho bạn về thành phố Abu Dhabi với những công viên cây xanh, những cung điện lộng lẫy và những sa mạc huyền bí. Ngoài ra bạn còn có thể lái xe dọc theo bờ kè Corniche xinh đẹp và ngắm nhìn một thành phố Abu Dhabi lộng lẫy và hiện đại.

KinhNghiemDuLich.org  Tham quan thanh pho Abu Dhabi
Abu Dhabi khi đêm xuống

Điểm nổi bật:
Tham quan toàn cảnh thành phố Abu Dhabi
Có hướng dẫn viên chuyên nghiệp
Bao gồm tất cả phí phụ thu và dịch vụ

Điểm khởi hành
Các khách sạn ở trung tâm Abu Dhabi

Giờ khởi hành
09:00

Thông tin bổ sung
Bao gồm:
Hướng dẫn viên bằng tiếng Anh
Xe bus chất lượng cao

Loại trừ

Thực phẩm và đồ uống (ngoại trừ trong quy định)

Thông tin thêm:
Cần đặt trước 48giờ trước ngày khởi hành
Tour sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp

Thông tin về nhà điều hành

Xác nhận thông tin chính xác bao gồm: số điện thoại khu vực nơi bạn đến, các thông tin trên hóa đơn bạn đã thanh toán. Quản lý chúng tôi sẽ cử một hướng dẫn nhiều kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất tại mỗi điểm đến, tạo cho du khách một sự an tâm và an toàn tuyệt đối khi tham gia tour.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Tham quan thanh pho Abu Dhabi


Thoi gian: 9 gio
Dia diem: Abu Dhabi, UAE


>> Abu Dhabi - Paris cua phuong dông

Abu Dhabi thu dô cua các tieu vuong quoc A Rap thong nhat là mot trong nhung thành pho phát trien nhanh và manh nhat vùng trung dông.

KinhNghiemDuLich.org  Tham quan thanh pho Abu Dhabi

Tour tham quan Abu Dhabi se cung cap cái nhìn toàn dien cho ban ve thành pho Abu Dhabi voi nhung công viên cây xanh, nhung cung dien long lay và nhung sa mac huyen bí. Ngoài ra ban còn có the lái xe doc theo bo kè Corniche xinh dep và ngam nhìn mot thành pho Abu Dhabi long lay và hien dai.

KinhNghiemDuLich.org  Tham quan thanh pho Abu Dhabi
Abu Dhabi khi dêm xuong

Diem noi bat:
Tham quan toàn canh thành pho Abu Dhabi
Có huong dan viên chuyên nghiep
Bao gom tat ca phí phu thu và dich vu

Diem khoi hành
Các khách san o trung tâm Abu Dhabi

Gio khoi hành
09:00

Thông tin bo sung
Bao gom:
Huong dan viên bang tieng Anh
Xe bus chat luong cao

Loai tru

Thuc pham và do uong (ngoai tru trong quy dinh)

Thông tin thêm:
Can dat truoc 48gio truoc ngày khoi hành
Tour su dung tieng Anh làm ngôn ngu giao tiep

Thông tin ve nhà dieu hành

Xác nhan thông tin chính xác bao gom: so dien thoai khu vuc noi ban den, các thông tin trên hóa don ban dã thanh toán. Quan lý chúng tôi se cu mot huong dan nhieu kinh nghiem và dáng tin cay nhat tai moi diem den, tao cho du khách mot su an tâm và an toàn tuyet doi khi tham gia tour.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Tham quan thành phố Abu Dhabi

Thời gian: 9 giờ
Địa điểm: Abu Dhabi, UAE
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá