Khám phá Bangkok bằng xe Tuk Tuk

Thời gian: 4 giờ


>> 36 giờ ở Bangkok
>> Hội chợ sách quốc tế Bangkok 2011

Bạn sẽ trở thành một công dân Bangkok đúng nghĩa, Dùng Tuk Tuk khám phá một số điểm du lịch nổi tiếng nhất BangKok như Phra Sumeru Fortres, chợ Amulet, chùa Pho và khám phá một Bangkok đầy màu sắc.

 KinhNghiemDuLich.org  Kham pha  Bangkok bang xe Tuk Tuk

 KinhNghiemDuLich.org  Kham pha  Bangkok bang xe Tuk Tuk
Khám phá Bongkok bằng xe Tuk Tuk

Điểm nổi bật:
Khám phá Bangkok xinh đẹp bằng Tuk Tuk
Có hướng dẫn viên chuyên nghiệp
Bao gồm tất cả phí.

Điểm khởi hành Khách sạn Viengtai, đường Rambitri, Banglamphu

Giờ khởi hành 08:30

Thông tin bổ sung
Bao gồm:
Phí tham quan
Xe TukTuk
Hướng dẫn viên chuyên nghiệp

Không bao gồm:
Thực phẩm và đồ uống (ngoại trừ trong quy định)

Thông tin thêm:
Xác nhận tại thời điểm đặt vé
Tối thiểu là 6 tuổi

Thông tin về nhà điều hành

Xác nhận thông tin chính xác bao gồm: số điện thoại khu vực nơi bạn đến, các thông tin trên hóa đơn bạn đã thanh toán. Quản lý chúng tôi sẽ cử một hướng dẫn nhiều kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất tại mỗi điểm đến, tạo cho du khách một sự an tâm và an toàn tuyệt đối khi tham gia tour.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Kham pha Bangkok bang xe Tuk Tuk


Thoi gian: 4 gio


>> 36 gio o Bangkok
>> Hoi cho sách quoc te Bangkok 2011

Ban se tro thành mot công dân Bangkok dúng nghia, Dùng Tuk Tuk khám phá mot so diem du lich noi tieng nhat BangKok nhu Phra Sumeru Fortres, cho Amulet, chùa Pho và khám phá mot Bangkok day màu sac.

 KinhNghiemDuLich.org  Kham pha  Bangkok bang xe Tuk Tuk

 KinhNghiemDuLich.org  Kham pha  Bangkok bang xe Tuk Tuk
Khám phá Bongkok bang xe Tuk Tuk

Diem noi bat:
Khám phá Bangkok xinh dep bang Tuk Tuk
Có huong dan viên chuyên nghiep
Bao gom tat ca phí.

Diem khoi hành Khách san Viengtai, duong Rambitri, Banglamphu

Gio khoi hành 08:30

Thông tin bo sung
Bao gom:
Phí tham quan
Xe TukTuk
Huong dan viên chuyên nghiep

Không bao gom:
Thuc pham và do uong (ngoai tru trong quy dinh)

Thông tin thêm:
Xác nhan tai thoi diem dat vé
Toi thieu là 6 tuoi

Thông tin ve nhà dieu hành

Xác nhan thông tin chính xác bao gom: so dien thoai khu vuc noi ban den, các thông tin trên hóa don ban dã thanh toán. Quan lý chúng tôi se cu mot huong dan nhieu kinh nghiem và dáng tin cay nhat tai moi diem den, tao cho du khách mot su an tâm và an toàn tuyet doi khi tham gia tour.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Khám phá Bangkok bằng xe Tuk Tuk

Thời gian: 4 giờ
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá