Chuyến tham quan bằng đường sắt

Chuyến tham quan bằng đường sắt trên đèo Yellowhead, biên giới giữa Alberta và British Columbia, phía sau sông Farser và qua núi Robson và những ngọn núi cao nhất trong dãy núi Rocky Canada.Các tour đến đầu tiên là tham quan động vật hoang dã, trong đó điểm đáng chú ý nhất là trung tâm thông tin Mt.Robson. Tùy thuộc vào thời gian của năm để có một chuyến tham quan thật tuyệt vời và có thể thấy gấu, hưu, đại bàng, cá hồi, nai sừng tấm và chó sói đồng cỏ.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Chuyen tham quan bang duong sat

Tại Dunster, bạn hãy ghé thăm cửa hàng Dunster. Câu trả lời của Dunster cho Walmart. Họ có tất cả mọi thứ từ những lá thư cung cấp dữ liệu về gà dưới một mái nhà. Đây là cơ hội cho nhiều du khách vào những ngày nghỉ để có một chuyến tham quan ngắn hạn mà không cần phải đăng kí du lịch khắp Canada. Chuyến đi của bạn kéo dài 2 giờ 30 phút và trở lại Jasper là 180 km với chuyến tham quan động vật hoang dã và những điểm du khách yêu thích. Mất 2 giờ để quay về Jasper.

Điểm khởi hành:
- Đón sẵn ở khách sạn Jasper

Thời gian khởi hành:
12:30 PM

Thêm thông tin:
- Có hướng dẫn viên chuyên nghiệp
- Khách sạn đón và trả khách
- Dịch vụ miễn phí (tùy chọn)

Thông tin thêm:
- Thông tin được xác nhận khi bạn đặt vé, trừ khi bạn đặt trước 7 ngày khi chuyến đi bắt đầu. Trong trường hợp này, việc đặt chỗ được xác nhận trong vòng 48 giờ, tùy thuộc vào thời gian sẵn sàng chuyến đi của bạn.
- Nội dung các tour có thể thay đổi theo mùa, tùy vào điều kiện thời tiết và đường đi.

Địa phương điều hành thông tin:
- Có đầy đủ thông tin cơ quan quản lý, bao gồm cả số điện thoại địa phương điểm đến của bạn, được ghi rõ trên phiếu xác nhận của bạn. Công ty của chúng tôi chỉ chọn những nhà điều hành giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất tại mỗi điểm đến, loại bỏ những phỏng đoán cho bạn, và đảm bảo sự thoải mái cho bạn khi tham quan du lịch.
Chuyen tham quan bang duong sat


Chuyen tham quan bang duong sat trên dèo Yellowhead, biên gioi giua Alberta và British Columbia, phía sau sông Farser và qua núi Robson và nhung ngon núi cao nhat trong dãy núi Rocky Canada.Các tour den dau tiên là tham quan dong vat hoang dã, trong dó diem dáng chú ý nhat là trung tâm thông tin Mt.Robson. Tùy thuoc vào thoi gian cua nam de có mot chuyen tham quan that tuyet voi và có the thay gau, huu, dai bàng, cá hoi, nai sung tam và chó sói dong co.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Chuyen tham quan bang duong sat

Tai Dunster, ban hãy ghé tham cua hàng Dunster. Câu tra loi cua Dunster cho Walmart. Ho có tat ca moi thu tu nhung lá thu cung cap du lieu ve gà duoi mot mái nhà. Dây là co hoi cho nhieu du khách vào nhung ngày nghi de có mot chuyen tham quan ngan han mà không can phai dang kí du lich khap Canada. Chuyen di cua ban kéo dài 2 gio 30 phút và tro lai Jasper là 180 km voi chuyen tham quan dong vat hoang dã và nhung diem du khách yêu thích. Mat 2 gio de quay ve Jasper.

Diem khoi hành:
- Dón san o khách san Jasper

Thoi gian khoi hành:
12:30 PM

Thêm thông tin:
- Có huong dan viên chuyên nghiep
- Khách san dón và tra khách
- Dich vu mien phí (tùy chon)

Thông tin thêm:
- Thông tin duoc xác nhan khi ban dat vé, tru khi ban dat truoc 7 ngày khi chuyen di bat dau. Trong truong hop này, viec dat cho duoc xác nhan trong vòng 48 gio, tùy thuoc vào thoi gian san sàng chuyen di cua ban.
- Noi dung các tour có the thay doi theo mùa, tùy vào dieu kien thoi tiet và duong di.

Dia phuong dieu hành thông tin:
- Có day du thông tin co quan quan lý, bao gom ca so dien thoai dia phuong diem den cua ban, duoc ghi rõ trên phieu xác nhan cua ban. Công ty cua chúng tôi chi chon nhung nhà dieu hành giàu kinh nghiem và dáng tin cay nhat tai moi diem den, loai bo nhung phong doán cho ban, và dam bao su thoai mái cho ban khi tham quan du lich.

Chuyến tham quan bằng đường sắt

Chuyến tham quan bằng đường sắt trên đèo Yellowhead, biên giới giữa Alberta và British Columbia, phía sau sông Farser và qua núi Robson và những ngọn núi cao nhất trong dãy núi Rocky Canada.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá