Một số lưu ý khi qua cửa hải quan

Mang gì, mua gì và kê khai thế nào với hải quan khi qua các cửa khẩu xuất nhập cảnh để hạn chế rắc rối không đáng có sẽ là những lưu ý cần thiết cho bạn trong những chuyến du lịch.


dulich4phuong.net  Mot so luu y khi qua cua hai quan
Ảnh minh họa.

Một số quy định hải quan đáng lưu ý của các nước là điểm đến phổ biến của du khách Việt Nam:

- Lượng ngoại tệ được mang theo người khi xuất hoặc nhập cảnh Việt Nam là 5.000 USD hoặc các ngoại tệ khác tương đương 5.000 USD. Mang quá mức trên cần khai báo với hải quan nếu không muốn bị kiểm tra bất chợt và chịu phạt rất cao.

- Không mang theo vàng miếng, vàng nguyên liệu khi xuất nhập cảnh tất cả các nước.

- Các sân bay lớn ở Pháp, Thụy Sĩ, Ý, Đức đều có nhân viên hải quan kiểm tra bất chợt hành khách dùng hàng nhái các sản phẩm cao cấp, đặc biệt đồng hồ, đồ da, trang sức, túi xách, đĩa CD, DVD... Mức nhẹ thì tịch thu, nặng hơn phải nộp phạt nếu hàng nhái trị giá trên 430 euro và chịu phạt rất nặng, thậm chí bị truy tố nếu mang số lượng lớn hàng nhái các sản phẩm giống nhau hoặc bị kết tội buôn bán hàng giả.

- Hành khách đường biển, đường hàng không nhập cảnh châu Âu nếu mang theo hàng hóa, hàng mẫu, quà tặng trị giá trên 430 euro, với đường bộ 300 euro phải khai báo hải quan để nộp thuế nhập khẩu. Nếu là đồ dùng cá nhân đã qua sử dụng không cần khai báo và nộp thuế. Với các loại đồ dùng đắt tiền, đồ điện tử... nên mang theo hóa đơn để chứng minh đã qua sử dụng.

- Mang theo giấy xác nhận nguồn gốc đồ dùng bằng da cá sấu, đà điểu nuôi.

- Tuyệt đối không mang đồ lưu niệm chế tác từ sừng hươu, nai, ngà voi, san hô hay bướm ép.

- Nhập cảnh các nước EU, Mỹ, Nhật... và phần lớn các nước trên thế giới đều cần giấy phép đặc biệt khi mang theo chim thú, cây hoa quý hiếm. Cấm hoàn toàn các loài đang bị đe dọa tuyệt chủng. Riêng với Úc, New Zealand hoàn toàn không được mang bất cứ động thực vật tươi sống nào.

- Về thức ăn: nhập cảnh châu Âu không quá khắt khe việc mang theo đồ ăn, ngoại trừ thịt và một số sản phẩm từ sữa để tránh nguồn lây nhiễm. Không nên mang theo giò, ruốc, bánh chưng, bò khô, thịt chó... nếu phát hiện sẽ tịch thu. Tuyệt đối không mang thức ăn gì vào Úc, New Zealand. Tại các sân bay này, trước khi nhập cảnh hành khách phải xếp hàng (người và hành lý) để hải quan sử dụng chó nghiệp vụ đánh hơi, nếu phát hiện người mang thức ăn không khai báo, sẽ bị phạt nặng.

- Hành khách được mang theo đồ dùng cá nhân trong hành lý của mình mà không phải nộp thuế nhập khẩu nhưng nếu là hàng hóa, hàng mẫu, quà tặng trị giá quá 1 triệu đồng khi nhập cảnh Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu.
Mot so luu y khi qua cua hai quan


Mang gì, mua gì và kê khai the nào voi hai quan khi qua các cua khau xuat nhap canh de han che rac roi không dáng có se là nhung luu ý can thiet cho ban trong nhung chuyen du lich.


dulich4phuong.net  Mot so luu y khi qua cua hai quan
Anh minh hoa.

Mot so quy dinh hai quan dáng luu ý cua các nuoc là diem den pho bien cua du khách Viet Nam:

- Luong ngoai te duoc mang theo nguoi khi xuat hoac nhap canh Viet Nam là 5.000 USD hoac các ngoai te khác tuong duong 5.000 USD. Mang quá muc trên can khai báo voi hai quan neu không muon bi kiem tra bat chot và chiu phat rat cao.

- Không mang theo vàng mieng, vàng nguyên lieu khi xuat nhap canh tat ca các nuoc.

- Các sân bay lon o Pháp, Thuy Si, Ý, Duc deu có nhân viên hai quan kiem tra bat chot hành khách dùng hàng nhái các san pham cao cap, dac biet dong ho, do da, trang suc, túi xách, dia CD, DVD... Muc nhe thì tich thu, nang hon phai nop phat neu hàng nhái tri giá trên 430 euro và chiu phat rat nang, tham chí bi truy to neu mang so luong lon hàng nhái các san pham giong nhau hoac bi ket toi buôn bán hàng gia.

- Hành khách duong bien, duong hàng không nhap canh châu Âu neu mang theo hàng hóa, hàng mau, quà tang tri giá trên 430 euro, voi duong bo 300 euro phai khai báo hai quan de nop thue nhap khau. Neu là do dùng cá nhân dã qua su dung không can khai báo và nop thue. Voi các loai do dùng dat tien, do dien tu... nên mang theo hóa don de chung minh dã qua su dung.

- Mang theo giay xác nhan nguon goc do dùng bang da cá sau, dà dieu nuôi.

- Tuyet doi không mang do luu niem che tác tu sung huou, nai, ngà voi, san hô hay buom ép.

- Nhap canh các nuoc EU, My, Nhat... và phan lon các nuoc trên the gioi deu can giay phép dac biet khi mang theo chim thú, cây hoa quý hiem. Cam hoàn toàn các loài dang bi de doa tuyet chung. Riêng voi Úc, New Zealand hoàn toàn không duoc mang bat cu dong thuc vat tuoi song nào.

- Ve thuc an: nhap canh châu Âu không quá khat khe viec mang theo do an, ngoai tru thit và mot so san pham tu sua de tránh nguon lây nhiem. Không nên mang theo giò, ruoc, bánh chung, bò khô, thit chó... neu phát hien se tich thu. Tuyet doi không mang thuc an gì vào Úc, New Zealand. Tai các sân bay này, truoc khi nhap canh hành khách phai xep hàng (nguoi và hành lý) de hai quan su dung chó nghiep vu dánh hoi, neu phát hien nguoi mang thuc an không khai báo, se bi phat nang.

- Hành khách duoc mang theo do dùng cá nhân trong hành lý cua mình mà không phai nop thue nhap khau nhung neu là hàng hóa, hàng mau, quà tang tri giá quá 1 trieu dong khi nhap canh Viet Nam phai nop thue nhap khau.

Một số lưu ý khi qua cửa hải quan

Mang gì, mua gì và kê khai thế nào với hải quan khi qua các cửa khẩu xuất nhập cảnh để hạn chế rắc rối không đáng có sẽ là những lưu ý cần thiết cho bạn trong những chuyến du lịch.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá