Về với Huế thương

Huế - một cái tên vừa quen vừa lạ với nhiều người – cái tên ẩn chứa những nét riêng vừa cao sang quyền quý của một thuở thần kinh – vừa dân dã gần gũi với những người dân chân chất thật thà. Huế còn lại gì sau bao nhiêu năm phải gồng mình với biết bao vết thương của thời gian, của chiến tranh và của con người !


>> Kỳ 1 : Thần kinh một thuở
>> Kỳ 2: Hoàng cung một thuở vàng son – Ngọ Môn và Điện Thái Hòa
>> Kỳ 3: Hoàng cung một thuở vàng son - Tử cấm thành
>> Kỳ 4: Hoàng cung một thuở vàng son – Thế Miếu
>> Kỳ 5: Hoàng cung một thuở vàng son – Cung Diên Thọ - Cung Trường Sanh
>> Kỳ 6: Kỳ Đài – chứng nhân lịch sử
>> Kỳ 7: Lăng tẩm – Ngang dọc một thời với Lăng Gia Long
>> Kỳ 8: Lăng tẩm – Uy nghi Lăng Minh Mạng
>> Kỳ 9: Lăng tẩm - Đơn sơ lăng Thiệu Trị
>> Kỳ 10: Lăng tẩm - Thơ mộng Lăng Tự Đức
>> Kỳ 11: Lăng tẩm – Giản dị lăng Dục Đức
>> Kỳ 12: Lăng tẩm – Nét xưa lăng Đồng Khánh
>> Kỳ 13: Lăng tẩm – Phá cách Lăng Khải Định
>> Kỳ 14: Long An điện – thăng trầm cùng lịch sử
>> Kỳ 15: Đàn Nam Giao – linh thiêng cùng non sông
>> Kỳ 16 Đàn Xã Tắc – nét huy hoàng ngày xưa
>> Kỳ 17: Thiên Mụ - ngôi chùa của thời gian
>> Kỳ 18: Từ Hiếu – nơi yên nghỉ của những con người không toàn vẹn
>> Kỳ 19: Quốc Ân Tự - chốn thiêng liêng cửa Phật
>> Kỳ 20: Thánh Duyên Quốc Tự - Túy Vân Sơn linh thiêng
>> Kỳ 21: Chùa Diệu Đế - nét xưa còn lại
>> Kỳ 22: Báo Quốc Tự - thăng trầm cùng thời gian
>> Kỳ 23: Từ Đàm – cổ kính trong hiện đại
>> Kỳ 24: Huyền Không Sơn Thượng – thơ mộng nét Thiền
>> Kỳ 25: Chùa Thiền Tôn – nơi khai sinh thiền phái Liễu Quán
>> Kỳ 26: Văn Miếu – biểu tượng của nền giáo dục nước nhà
>> Kỳ 27: Võ Miếu – di tích xưa còn lại
>> Kỳ 28: Nhà thờ chánh toà Phủ Cam
>> Kỳ 29: Nhà thờ dòng Chúa cứu Thế ở Huế
>> Kỳ 30: Sông Hương – nguồn mạch tâm linh
>> Kỳ 31: Hiện trạng các di tích Huế hiện nay và tương lai
>> Kỳ 32: Trùng tu các di tích ngoài Đại Nội và các lăng tẩm
>> Kỳ 33: Độc đáo nhà vườn An Hiên
>> Kỳ 34: Mộc mạc làng quê Phước Tích
>> Kỳ 35: Quốc Học Huế - Dấu ấn thời gian
>> Kỳ: 36 Lãng đãng Lăng Cô
>> Kỳ 37: Hoài cổ cầu ngói Thanh Toàn
>> Kỳ 38: Lễ tế Nam Giao xưa – Vua ngự Trai cung phần 1

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ve voi Hue thuong

Nơi lưu giữ những giá trị truyền thống, nơi mà nét cao sang quyền quý của chốn cung đình hòa quyện với cái bình dân giản dị của dân gian. Nơi những tinh hoa văn hóa của hàng trăm năm được chắc lọc và kết hợp với nhau.

Huế không chỉ nổi tiếng với một hoàng cung lộng lẫy, với một cầu Trường Tiền nên thơ, hay một lăng tẩm uy nghiêm trầm mặt, Huế còn nổi tiếng với những món ăn cung đình, những món ăn bình dân.

Còn nữa, Huế cũng không thể thiếu những ngôi chùa được mệnh danh là “quốc tự” một thời như Thiên Mụ, Thánh Duyên...

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ve voi Hue thuong

Hay dòng Hương giang thơ mộng như một dãi lụa xanh nằm vắt ngang cố đô, là nguồn sáng tác cho biết bao nhà văn nhà thơ, núi Ngự Bình, đồi Vọng Cảnh...

Đi xa hơn ra khỏi kinh thành ta lại hòa mình vào thiên nhiên vào những mái nhà rường cổ kính, những ngôi làng cổ như Phước Tích... nơi lưu trữ những giá trị truyền thống bao đời nay, hay chiếc cầu ngói Thanh Toàn thanh thoát.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ve voi Hue thuong

Ngoài các giá trị vật chất ấy Huế còn mang trong mình những giá trị văn hóa tinh thần đến lạ thường: nhã nhạc cung đình đầy uy nghi, một câu hò Huế nghe lắng đọng trên dòng Hương giang...

Hãy một lần về lại với Huế để cảm nhận một cố đô yên bình, nhẹ nhàng sâu lắng, cổ kính...qua loạt bài nhiều kỳ “Về với Huế thương”.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Ve voi Hue thuong


Hue - mot cái tên vua quen vua la voi nhieu nguoi – cái tên an chua nhung nét riêng vua cao sang quyen quý cua mot thuo than kinh – vua dân dã gan gui voi nhung nguoi dân chân chat that thà. Hue còn lai gì sau bao nhiêu nam phai gong mình voi biet bao vet thuong cua thoi gian, cua chien tranh và cua con nguoi !


>> Ky 1 : Than kinh mot thuo
>> Ky 2: Hoàng cung mot thuo vàng son – Ngo Môn và Dien Thái Hòa
>> Ky 3: Hoàng cung mot thuo vàng son - Tu cam thành
>> Ky 4: Hoàng cung mot thuo vàng son – The Mieu
>> Ky 5: Hoàng cung mot thuo vàng son – Cung Diên Tho - Cung Truong Sanh
>> Ky 6: Ky Dài – chung nhân lich su
>> Ky 7: Lang tam – Ngang doc mot thoi voi Lang Gia Long
>> Ky 8: Lang tam – Uy nghi Lang Minh Mang
>> Ky 9: Lang tam - Don so lang Thieu Tri
>> Ky 10: Lang tam - Tho mong Lang Tu Duc
>> Ky 11: Lang tam – Gian di lang Duc Duc
>> Ky 12: Lang tam – Nét xua lang Dong Khánh
>> Ky 13: Lang tam – Phá cách Lang Khai Dinh
>> Ky 14: Long An dien – thang tram cùng lich su
>> Ky 15: Dàn Nam Giao – linh thiêng cùng non sông
>> Ky 16 Dàn Xã Tac – nét huy hoàng ngày xua
>> Ky 17: Thiên Mu - ngôi chùa cua thoi gian
>> Ky 18: Tu Hieu – noi yên nghi cua nhung con nguoi không toàn ven
>> Ky 19: Quoc Ân Tu - chon thiêng liêng cua Phat
>> Ky 20: Thánh Duyên Quoc Tu - Túy Vân Son linh thiêng
>> Ky 21: Chùa Dieu De - nét xua còn lai
>> Ky 22: Báo Quoc Tu - thang tram cùng thoi gian
>> Ky 23: Tu Dàm – co kính trong hien dai
>> Ky 24: Huyen Không Son Thuong – tho mong nét Thien
>> Ky 25: Chùa Thien Tôn – noi khai sinh thien phái Lieu Quán
>> Ky 26: Van Mieu – bieu tuong cua nen giáo duc nuoc nhà
>> Ky 27: Võ Mieu – di tích xua còn lai
>> Ky 28: Nhà tho chánh toà Phu Cam
>> Ky 29: Nhà tho dòng Chúa cuu The o Hue
>> Ky 30: Sông Huong – nguon mach tâm linh
>> Ky 31: Hien trang các di tích Hue hien nay và tuong lai
>> Ky 32: Trùng tu các di tích ngoài Dai Noi và các lang tam
>> Ky 33: Doc dáo nhà vuon An Hiên
>> Ky 34: Moc mac làng quê Phuoc Tích
>> Ky 35: Quoc Hoc Hue - Dau an thoi gian
>> Ky: 36 Lãng dãng Lang Cô
>> Ky 37: Hoài co cau ngói Thanh Toàn
>> Ky 38: Le te Nam Giao xua – Vua ngu Trai cung phan 1

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ve voi Hue thuong

Noi luu giu nhung giá tri truyen thong, noi mà nét cao sang quyen quý cua chon cung dình hòa quyen voi cái bình dân gian di cua dân gian. Noi nhung tinh hoa van hóa cua hàng tram nam duoc chac loc và ket hop voi nhau.

Hue không chi noi tieng voi mot hoàng cung long lay, voi mot cau Truong Tien nên tho, hay mot lang tam uy nghiêm tram mat, Hue còn noi tieng voi nhung món an cung dình, nhung món an bình dân.

Còn nua, Hue cung không the thieu nhung ngôi chùa duoc menh danh là “quoc tu” mot thoi nhu Thiên Mu, Thánh Duyên...

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ve voi Hue thuong

Hay dòng Huong giang tho mong nhu mot dãi lua xanh nam vat ngang co dô, là nguon sáng tác cho biet bao nhà van nhà tho, núi Ngu Bình, doi Vong Canh...

Di xa hon ra khoi kinh thành ta lai hòa mình vào thiên nhiên vào nhung mái nhà ruong co kính, nhung ngôi làng co nhu Phuoc Tích... noi luu tru nhung giá tri truyen thong bao doi nay, hay chiec cau ngói Thanh Toàn thanh thoát.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Ve voi Hue thuong

Ngoài các giá tri vat chat ay Hue còn mang trong mình nhung giá tri van hóa tinh than den la thuong: nhã nhac cung dình day uy nghi, mot câu hò Hue nghe lang dong trên dòng Huong giang...

Hãy mot lan ve lai voi Hue de cam nhan mot co dô yên bình, nhe nhàng sâu lang, co kính...qua loat bài nhieu ky “Ve voi Hue thuong”.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Về với Huế thương

Huế - một cái tên vừa quen vừa lạ với nhiều người – cái tên ẩn chứa những nét riêng vừa cao sang quyền quý của một thuở thần kinh – vừa dân dã gần gũi với những người dân chân chất thật thà. Huế còn lại gì sau bao nhiêu năm phải gồng mình với biết bao vết thương của thời gian, của chiến tranh và của con người !
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá