Phụ nữ có thai lưu ý khi đi du lịch

Khi có thai mọi sinh hoạt và lao động của người phụ nữ đều cần sự quan tâm đặc biệt. Và du lịch cũng không phải là ngoại lệ. Các “bà bầu” hoàn toàn có thể ngược xuôi, ngang dọc vi hành, chỉ có điều tất cả phải được chuẩn bị cẩn thận.


>>> 8 cách duy trì sắc đẹp khi đi du lịch
>>>
Kế hoạch du lịch cùng gia đình
>>>
Du lịch một cách an toàn với trẻ em

dulich4phuong.net   Phu nu co thai luu y khi di du lich

Các lời khuyên dưới đây hy vọng sẽ giúp ích ít nhiều bởi mùa du lịch đang vào chính vụ và chuyến đi sẽ kém vui nếu chỉ vì có bầu mà các chị lại phải ở nhà.
 
3 tháng đầu của thời kỳ thai nghén cơ thể chị em thường vẫn còn gọn gàng tuy nhiên không nên đi du lịch vì quá trình thai nghén vẫn chưa đi vào giai đoạn ổn định. Thêm vào đó các dấu hiệu của nghén sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến chuyến đi.

Từ tháng thứ 4 trở đi là thời điểm thích hợp để chị em có bầu tham gia vào các hoạt động du lịch do lúc này quá trình mang thai đã ổn định và các dấu hiệu của nghén thường đã hết.

Cho dù phương tiện đi lại là máy bay, hay ô tô, tàu hỏa... thì việc sử dụng dây an toàn trong khi ngồi trên tàu xe là rất quan trọng. Dây an toàn được cài chặt vừa đủ để vẫn cảm thấy thoải mái. Không đè dây an toàn lên ngang bụng. Thắt dây an toàn sẽ bảo đảm cho cả bà mẹ và thai nhi.
 
Không nên ngồi nguyên một tư thế quá một tiếng đồng hồ. Trong trường hợp tham gia những chuyến đi dài nên tìm cách để thỉnh thoảng có thể nâng chân lên và hạ chân xuống hoặc duỗi chân.

dulich4phuong.net   Phu nu co thai luu y khi di du lich

Tốt nhất không nên ngồi trên tàu xe quá 6 tiếng mỗi ngày, cứ sau một giờ đồng hồ nên dành một thời gian để đi lại chút ít. Điều này sẽ ngăn chặn việc hình thành các cục huyết khối ở chân và khung chậu. Một chiếc gối để kê phía sau lưng hay dưới đầu gối cũng rất tốt cho những chuyến đi dài.

Đừng quên uống đủ nước và khoáng chất. Phụ nữ có thai khi đi đường dài phải uống từ 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày. Luôn mang theo chai nước khi đi tàu xe, đặc biệt khi đến những vùng khí hậu khô và nóng.

Ăn uống đầy đủ cũng rất quan trọng, thức ăn trong cuộc hành trình không phải lúc nào cũng như mong đợi. Tốt nhất nên mang theo bên mình những thức ăn thích hợp. Đừng mang, xách nhiều hành lý quá nặng. Trong trường hợp cần thiết hãy yêu cầu sự giúp đỡ. Không ai không sẵn lòng giúp đỡ phụ nữ hơn nữa lại là phụ nữ có bầu.

dulich4phuong.net   Phu nu co thai luu y khi di du lich

Tại nơi chị em nghỉ ngơi du lịch nên biết tên và địa điểm các cơ sở y tế gần nhất, đặc biệt là các cơ sở y tế có dịch vụ sản, phụ khoa. Càng biết nhiều thông tin chi tiết càng tốt.

Đi máy bay luôn là lựa chọn an toàn cho phụ nữ có thai. Mặc dù vậy đi máy bay sẽ không phải là lựa chọn tốt trong các trường hợp sau đây:

- Tăng huyết áp trong thời kỳ mang thai.
- Tăng đường huyết hay tiểu đường chưa được kiểm soát hoặc kiểm soát kém.
- Bệnh hồng cầu hình liềm (hồng cầu dễ vỡ khi ở trên cao, nồng độ ôxy thấp).
- Có nguy cơ đẻ non và có bất thường về rau thai.

Hầu hết các khuyến nghị về sức khỏe đều cho rằng phụ nữ có thai có thể đi máy bay cho đến tuần thứ 36 và tuần thứ 35 (cho những chuyến bay đường dài) của thời kỳ thai nghén. Một số hãng hàng không chỉ chấp nhận chở phụ nữ có thai trong một số giai đoạn nhất định do vậy chị em nên kiểm tra chắc chắn trước khi đặt vé. Trong khoang hành khách do sự thay đổi về độ ẩm và áp lực, nhịp tim thường nhanh rồi dẫn đến tăng huyết áp hoặc khó thở ở phụ nữ có thai.

Sự chú ý trong các trường hợp này sẽ không thừa. Tuy nhiên chị em cũng không nên đi chơi quá xa khi ngày dự kiến “lâm bồn” đang đến gần (2-3 tuần cuối).

Tóm lại, khi chuẩn bị kế hoạch cho những chuyến đi nghỉ mà chị em dù có đang mang bầu vẫn là thành phần không thể thiếu thì việc kiểm tra và tuân thủ các điều nêu trên là hết sức quan trọng. Chuyến đi sẽ trọn vẹn, sẽ vui khi tất cả mọi vấn đề được quan tâm chu đáo.

Những dòng tin khác:
>> Khám phá thung lũng Bướm ở Oludeniz
>> Đón bình minh ở Angkor Wat
>>
Zakopane thành phố miền sơn cước
>> Offline Singapore - rộn ràng noel vui nhộn
>> Sự tích Vịnh Hạ Long

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Phu nu co thai luu y khi di du lich


Khi có thai moi sinh hoat và lao dong cua nguoi phu nu deu can su quan tâm dac biet. Và du lich cung không phai là ngoai le. Các “bà bau” hoàn toàn có the nguoc xuôi, ngang doc vi hành, chi có dieu tat ca phai duoc chuan bi can than.


>>> 8 cách duy trì sac dep khi di du lich
>>>
Ke hoach du lich cùng gia dình
>>>
Du lich mot cách an toàn voi tre em

dulich4phuong.net   Phu nu co thai luu y khi di du lich

Các loi khuyên duoi dây hy vong se giúp ích ít nhieu boi mùa du lich dang vào chính vu và chuyen di se kém vui neu chi vì có bau mà các chi lai phai o nhà.
 
3 tháng dau cua thoi ky thai nghén co the chi em thuong van còn gon gàng tuy nhiên không nên di du lich vì quá trình thai nghén van chua di vào giai doan on dinh. Thêm vào dó các dau hieu cua nghén se làm anh huong không nho den chuyen di.

Tu tháng thu 4 tro di là thoi diem thích hop de chi em có bau tham gia vào các hoat dong du lich do lúc này quá trình mang thai dã on dinh và các dau hieu cua nghén thuong dã het.

Cho dù phuong tien di lai là máy bay, hay ô tô, tàu hoa... thì viec su dung dây an toàn trong khi ngoi trên tàu xe là rat quan trong. Dây an toàn duoc cài chat vua du de van cam thay thoai mái. Không dè dây an toàn lên ngang bung. That dây an toàn se bao dam cho ca bà me và thai nhi.
 
Không nên ngoi nguyên mot tu the quá mot tieng dong ho. Trong truong hop tham gia nhung chuyen di dài nên tìm cách de thinh thoang có the nâng chân lên và ha chân xuong hoac duoi chân.

dulich4phuong.net   Phu nu co thai luu y khi di du lich

Tot nhat không nên ngoi trên tàu xe quá 6 tieng moi ngày, cu sau mot gio dong ho nên dành mot thoi gian de di lai chút ít. Dieu này se ngan chan viec hình thành các cuc huyet khoi o chân và khung chau. Mot chiec goi de kê phía sau lung hay duoi dau goi cung rat tot cho nhung chuyen di dài.

Dung quên uong du nuoc và khoáng chat. Phu nu có thai khi di duong dài phai uong tu 1,5 - 2 lít nuoc moi ngày. Luôn mang theo chai nuoc khi di tàu xe, dac biet khi den nhung vùng khí hau khô và nóng.

An uong day du cung rat quan trong, thuc an trong cuoc hành trình không phai lúc nào cung nhu mong doi. Tot nhat nên mang theo bên mình nhung thuc an thích hop. Dung mang, xách nhieu hành lý quá nang. Trong truong hop can thiet hãy yêu cau su giúp do. Không ai không san lòng giúp do phu nu hon nua lai là phu nu có bau.

dulich4phuong.net   Phu nu co thai luu y khi di du lich

Tai noi chi em nghi ngoi du lich nên biet tên và dia diem các co so y te gan nhat, dac biet là các co so y te có dich vu san, phu khoa. Càng biet nhieu thông tin chi tiet càng tot.

Di máy bay luôn là lua chon an toàn cho phu nu có thai. Mac dù vay di máy bay se không phai là lua chon tot trong các truong hop sau dây:

- Tang huyet áp trong thoi ky mang thai.
- Tang duong huyet hay tieu duong chua duoc kiem soát hoac kiem soát kém.
- Benh hong cau hình liem (hong cau de vo khi o trên cao, nong do ôxy thap).
- Có nguy co de non và có bat thuong ve rau thai.

Hau het các khuyen nghi ve suc khoe deu cho rang phu nu có thai có the di máy bay cho den tuan thu 36 và tuan thu 35 (cho nhung chuyen bay duong dài) cua thoi ky thai nghén. Mot so hãng hàng không chi chap nhan cho phu nu có thai trong mot so giai doan nhat dinh do vay chi em nên kiem tra chac chan truoc khi dat vé. Trong khoang hành khách do su thay doi ve do am và áp luc, nhip tim thuong nhanh roi dan den tang huyet áp hoac khó tho o phu nu có thai.

Su chú ý trong các truong hop này se không thua. Tuy nhiên chi em cung không nên di choi quá xa khi ngày du kien “lâm bon” dang den gan (2-3 tuan cuoi).

Tóm lai, khi chuan bi ke hoach cho nhung chuyen di nghi mà chi em dù có dang mang bau van là thành phan không the thieu thì viec kiem tra và tuân thu các dieu nêu trên là het suc quan trong. Chuyen di se tron ven, se vui khi tat ca moi van de duoc quan tâm chu dáo.

Nhung dòng tin khác:
>> Khám phá thung lung Buom o Oludeniz
>> Dón bình minh o Angkor Wat
>>
Zakopane thành pho mien son cuoc
>> Offline Singapore - ron ràng noel vui nhon
>> Su tích Vinh Ha Long

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Phụ nữ có thai lưu ý khi đi du lịch

Khi có thai mọi sinh hoạt và lao động của người phụ nữ đều cần sự quan tâm đặc biệt. Và du lịch cũng không phải là ngoại lệ. Các “bà bầu” hoàn toàn có thể ngược xuôi, ngang dọc vi hành, chỉ có điều tất cả phải được chuẩn bị cẩn thận.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá