Dấu hiệu nhận biết bạn đang có nguy cơ bị lừa gạt

Bạn vừa nhận được một lá thư hay một cuộc điện thoại, hay bạn lướt web vào những diễn đàn mua bán, trao đổi, giao lưu…và thấy một chương trình du lịch cực kỳ hấp dẫn, giá rất “sinh viên”…hãy cẩn thận, bạn đang có nguy cơ bị lừa gạt đấy nhé!!!!


Bạn vừa nhận được một lá thư hay một cuộc điện thoại, hay bạn lướt web vào những diễn đàn mua bán, trao đổi, giao lưu…và thấy một chương trình du lịch cực kỳ hấp dẫn, giá rất “sinh viên”…hãy cẩn thận, bạn đang có nguy cơ bị lừa gạt đấy nhé!!!!

Với kinh nghiệm, lâu năm và hỗ trợ cho độc giả, Cổng thông tin sổ tay du lịch và khám phá – KinhNghiemDuLich.org trong thời gian qua đã nhận được nhiều cuộc gọi đến số Hotline và email của Trung tâm thông tin và hỗ trợ (0937.829.558[email protected]) thắc mắc về việc xuất hiện nhiều nhóm bạn, thậm chí công ty vô danh nào đó lên chương trình offline giá rẻ tương tự hoặc giống như chương trình mà KinhNghiemDuLich.org đã tổ chức, và không ít bạn trẻ tiền không cánh mà bay…

KinhNghiemDuLich.org  dau hieu nhat biet ban dang co nguy co bi lua gat

Cổng thông tin sổ tay du lịch và khám phá – KinhNghiemDuLich.org gợi ý một số điểm lưu ý cho các bạn khi đăng ký giao lưu, offline nhằm tránh những thất thoát không đáng có:

1. Dò xét chương trình:
Hãy so sánh, dò xét chương trình tổ chức của nhóm đó với chương trình của các tổ chức, nhóm khác xem có giống nhau hay tương tự hay không rồi từ đó lựa chọn tổ chức, nhóm nào lâu năm, hoạt động uy tín.

2. Kiểm tra thông tin:

- Hãy hỏi kỹ những thông tin vì có một số đối tượng mạo danh là công ty để lừa gạt thật chất đó chỉ là một nhóm nhỏ người lừa gạt mang ý đồ xấu. Bạn có thể tra thông tin doanh nghiệp đó tại địa chỉ http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/vie/webappdn/SSearch.asp?loaihinh=Dt của Sở kế hoạch và đầu tư Tp Hồ Chí Minh nếu doanh nghiệp đó thật sự hoạt động.
- Đừng lười, hãy đến tận địa chỉ giao dịch để xác nhận là đúng hay sai hay chỉ là một địa chỉ ma nếu là một doanh nghiệp thì theo pháp luật họ không thể tổ chức chuyến đi giá “sinh viên” như thế được.

3. Cách thức hoạt động:
- Hãy xem đối tượng đó hoạt động có website để giao dịch hay không? Website đó được tạo dựng bằng cách thức gì vì hiện nay có rất nhiều blog tạo website giả mạo…không như những website khác được đầu tư cẩn thẩn, uy tín.
- Hòm thư riêng để hoạt động hay không hay chỉ là hòm thư yahoo, gmail… miễn phí
- Có số điện thoại Hotline hay không và Trung tâm thông tin hỗ trợ hoạt động 24/24 hay không?
- Tất cả cần sự đầu tư, không ai bỏ ra số tiền lớn để xây dựng, đầu tư nhằm lừa gạt mất uy tín.

4. Uy tín là khẳng định
Thường một nhóm, tổ chức có uy tín tổ chức các buổi giao lưu offline đều ấn định thời gian rõ ràng không thay đổi. Điều này rất ảnh hưởng đến thời gian của bạn do đó nếu tổ chức, nhóm uy tín sẽ ấn định rõ “1 thời gian duy nhất”.

5. Giá rẻ chưa nói lên chất lượng:
Hãy nhớ chênh lệch giá “không nhiều” là điều cần suy xét, đó là cạnh tranh không lành mạnh của đối tượng lừa gạt nhằm làm bạn hoa mắt. Hãy hỏi cẩn thận giá đó bao gồm những gì? Rồi so sánh giá thật sự là tốt hay chưa để đi đến quyết định cuối cùng.

Một vài điều lưu ý các độc giả cần nhớ nhằm tránh sự lừa gạt mà Cổng thông tin sổ tay du lịch và khám phá – KinhNghiemDuLich.org đã tiếp nhận được từ trung tâm thông tin và hỗ trợ [email protected], chúc các bạn có những lựa chọn tốt nhất cho chuyến hành trình BỤI của mình.

Những hình ảnh về các chuyến Offline của KinhNghiemDuLich.org
>> Singapore - Hồi ức chuyến đi
>> Hình ảnh Chuyến Offline thú vị vào tháng 06 cùng Sotaydulich
>> Hình ảnh Offline Singapore tháng 5
>> Hình ảnh Offline Singapore ‘Bụi’ cùng Sotaydulich tháng 4
>> Hình ảnh Offline Bụi – Phượt tại Singapore những lần trước
>> Lắng đọng ký ức - Offline tháng 7
>> Du lịch là không phân biệt tuổi tác - Hồi ức offline tháng 8
>>
Kỷ niệm Cambodia: khám phá Angkor huyền thoại và bí ẩn

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Dau hieu nhan biet ban dang co nguy co bi lua gat


Ban vua nhan duoc mot lá thu hay mot cuoc dien thoai, hay ban luot web vào nhung dien dàn mua bán, trao doi, giao luu…và thay mot chuong trình du lich cuc ky hap dan, giá rat “sinh viên”…hãy can than, ban dang có nguy co bi lua gat day nhé!!!!


Ban vua nhan duoc mot lá thu hay mot cuoc dien thoai, hay ban luot web vào nhung dien dàn mua bán, trao doi, giao luu…và thay mot chuong trình du lich cuc ky hap dan, giá rat “sinh viên”…hãy can than, ban dang có nguy co bi lua gat day nhé!!!!

Voi kinh nghiem, lâu nam và ho tro cho doc gia, Cong thông tin so tay du lich và khám phá – KinhNghiemDuLich.org trong thoi gian qua dã nhan duoc nhieu cuoc goi den so Hotline và email cua Trung tâm thông tin và ho tro (0937.829.558[email protected]) thac mac ve viec xuat hien nhieu nhóm ban, tham chí công ty vô danh nào dó lên chuong trình offline giá re tuong tu hoac giong nhu chuong trình mà KinhNghiemDuLich.org dã to chuc, và không ít ban tre tien không cánh mà bay…

KinhNghiemDuLich.org  dau hieu nhat biet ban dang co nguy co bi lua gat

Cong thông tin so tay du lich và khám phá – KinhNghiemDuLich.org goi ý mot so diem luu ý cho các ban khi dang ký giao luu, offline nham tránh nhung that thoát không dáng có:

1. Dò xét chuong trình:
Hãy so sánh, dò xét chuong trình to chuc cua nhóm dó voi chuong trình cua các to chuc, nhóm khác xem có giong nhau hay tuong tu hay không roi tu dó lua chon to chuc, nhóm nào lâu nam, hoat dong uy tín.

2. Kiem tra thông tin:

- Hãy hoi ky nhung thông tin vì có mot so doi tuong mao danh là công ty de lua gat that chat dó chi là mot nhóm nho nguoi lua gat mang ý do xau. Ban có the tra thông tin doanh nghiep dó tai dia chi http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/vie/webappdn/SSearch.asp?loaihinh=Dt cua So ke hoach và dau tu Tp Ho Chí Minh neu doanh nghiep dó that su hoat dong.
- Dung luoi, hãy den tan dia chi giao dich de xác nhan là dúng hay sai hay chi là mot dia chi ma neu là mot doanh nghiep thì theo pháp luat ho không the to chuc chuyen di giá “sinh viên” nhu the duoc.

3. Cách thuc hoat dong:
- Hãy xem doi tuong dó hoat dong có website de giao dich hay không? Website dó duoc tao dung bang cách thuc gì vì hien nay có rat nhieu blog tao website gia mao…không nhu nhung website khác duoc dau tu can than, uy tín.
- Hòm thu riêng de hoat dong hay không hay chi là hòm thu yahoo, gmail… mien phí
- Có so dien thoai Hotline hay không và Trung tâm thông tin ho tro hoat dong 24/24 hay không?
- Tat ca can su dau tu, không ai bo ra so tien lon de xây dung, dau tu nham lua gat mat uy tín.

4. Uy tín là khang dinh
Thuong mot nhóm, to chuc có uy tín to chuc các buoi giao luu offline deu an dinh thoi gian rõ ràng không thay doi. Dieu này rat anh huong den thoi gian cua ban do dó neu to chuc, nhóm uy tín se an dinh rõ “1 thoi gian duy nhat”.

5. Giá re chua nói lên chat luong:
Hãy nho chênh lech giá “không nhieu” là dieu can suy xét, dó là canh tranh không lành manh cua doi tuong lua gat nham làm ban hoa mat. Hãy hoi can than giá dó bao gom nhung gì? Roi so sánh giá that su là tot hay chua de di den quyet dinh cuoi cùng.

Mot vài dieu luu ý các doc gia can nho nham tránh su lua gat mà Cong thông tin so tay du lich và khám phá – KinhNghiemDuLich.org dã tiep nhan duoc tu trung tâm thông tin và ho tro [email protected], chúc các ban có nhung lua chon tot nhat cho chuyen hành trình BUI cua mình.

Nhung hình anh ve các chuyen Offline cua KinhNghiemDuLich.org
>> Singapore - Hoi uc chuyen di
>> Hình anh Chuyen Offline thú vi vào tháng 06 cùng Sotaydulich
>> Hình anh Offline Singapore tháng 5
>> Hình anh Offline Singapore ‘Bui’ cùng Sotaydulich tháng 4
>> Hình anh Offline Bui – Phuot tai Singapore nhung lan truoc
>> Lang dong ký uc - Offline tháng 7
>> Du lich là không phân biet tuoi tác - Hoi uc offline tháng 8
>>
Ky niem Cambodia: khám phá Angkor huyen thoai và bí an

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Dấu hiệu nhận biết bạn đang có nguy cơ bị lừa gạt

Bạn vừa nhận được một lá thư hay một cuộc điện thoại, hay bạn lướt web vào những diễn đàn mua bán, trao đổi, giao lưu…và thấy một chương trình du lịch cực kỳ hấp dẫn, giá rất “sinh viên”…hãy cẩn thận, bạn đang có nguy cơ bị lừa gạt đấy nhé!!!!
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá