Kế hoạch du lịch cùng gia đình

Xu hướng du lịch gia đình ngày càng trở nên phổ biến. Các gia đình nhỏ trong một đại gia đình, các gia đình bạn bè cùng cơ quan, cùng sở thích... tự liên kết tổ chức những chuyến tham quan, nghỉ ngơi cùng nhau. Tổng hợp một số kinh nghiệm để có một chuyến đi bổ ích và thú vị.


>>> Những lời khuyên đi biển dành cho gia đình
>>>
Bí quyết tìm tour du lịch gia đình giá rẻ
>>>
5 địa điểm vui chơi ở Thái Lan dành cho trẻ em và gia đình

KinhNghiemDuLich.org   Ke hoach du lich cung gia dinh
Mùa hè, biển vẫn là điểm đến của nhiều gia đình - Ảnh: V.N.A.

Lựa chọn điểm đến: Đây là điều rất quan trọng tạo nên thành công cho chuyến đi. Một nhóm du lịch gia đình thường có nhiều thành phần, từ người già đến trẻ nhỏ, vì thế nên chọn các điểm đến đã phát triển dịch vụ du lịch, giao thông thuận lợi. Nếu du lịch trong nước vào mùa hè, biển là lựa chọn khá lý tưởng với rất nhiều điểm đến từ Bắc chí Nam: Hạ Long (Quảng Ninh), Thiên Cầm (Hà Tĩnh), Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Mũi Né (Phan Thiết), Vũng Tàu, Phú Quốc, Côn Đảo... Ngoài ra, các điểm đến vùng núi như Đà Lạt, Mai Châu, Mộc Châu, Sa Pa...là những gợi ý thú vị.

Du lịch nước ngoài cũng là một xu hướng được nhiều gia đình lựa chọn. Thông thường các nhóm đi chọn một đợt vé giá rẻ, khuyến mãi của hàng không, hãng lữ hành để thăm thú các quốc gia lân cận. Các gia đình trẻ ưa thích mua sắm sẽ lựa chọn Hong Kong, Singapore, Bangkok (Thái Lan), Malaysia...

Lên lịch trình:
Thời gian hợp lý từ 4-5 ngày, tùy địa điểm và phương tiện di chuyển. Về cơ bản, các nhóm gia đình không nên di chuyển nhiều, tránh mệt mỏi và bị động. Nên đặt ôtô riêng để đi lại, vừa tiết kiệm vừa chủ động.

Lịch trình cần lên chi tiết trước chuyến đi, thông báo cho các thành viên đại diện trong các nhóm gia đình nhỏ, tránh vừa đi vừa bàn bạc, lựa chọn sẽ mất thời gian, đôi khi phát sinh mâu thuẫn. Khách sạn phải đặt trước, đảm bảo phù hợp số lượng các gia đình, thương lượng để có chi phí rẻ, không nên tới nơi mới tìm phòng. Kế hoạch ăn uống cũng phải thu xếp chu đáo, không thể tới đâu tính tới đó.

Cần có một trưởng nhóm là người có kinh nghiệm đi lại, tháo vát, tiếng nói có uy tín để điều hành chuyến đi.
- Trong nhóm nếu có người già và trẻ nhỏ cần lưu ý mật độ di chuyển để đảm bảo sức khỏe. Nhóm này thường có một số yêu cầu đặc biệt về đồ ăn, thức uống. Nếu cần thiết, phải chuẩn bị sẵn từ nhà để mang theo, tránh bị động tại điểm đến. Thuốc men cơ bản và các loại biệt dược cũng cần chuẩn bị trước để khi cần có thể sử dụng ngay.

-Để tạo không khí ấm cúng, thân thiết cũng như “tạo nhóm” ấn tượng, lưu lại những bức ảnh đẹp, có thể bàn bạc để có đồng phục cho cả gia đình, đồng phục cho nhóm thanh niên hoặc trẻ con.

- Du lịch gia đình đặt mục tiêu nghỉ ngơi, thư giãn, hưởng thụ lên hàng đầu, do đó tùy thuộc vào khả năng kinh tế để bạn quyết định một chuyến đi hợp lý, nhưng không nên quá tiết kiệm kiểu đi bụi giới trẻ vốn ưa thích.

Những dòng tin khác:
>>
Cổ kính ở Les Essarts
>>
Toscana - vùng đất lãng mạn bậc nhất nước Ý
>>
Thảo Cầm Viên - Sáng tinh sương trong lành
>>
Trở lại Phố Hiến
>> Những đường hầm nổi tiếng

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Ke hoach du lich cung gia dinh


Xu huong du lich gia dình ngày càng tro nên pho bien. Các gia dình nho trong mot dai gia dình, các gia dình ban bè cùng co quan, cùng so thích... tu liên ket to chuc nhung chuyen tham quan, nghi ngoi cùng nhau. Tong hop mot so kinh nghiem de có mot chuyen di bo ích và thú vi.


>>> Nhung loi khuyên di bien dành cho gia dình
>>>
Bí quyet tìm tour du lich gia dình giá re
>>>
5 dia diem vui choi o Thái Lan dành cho tre em và gia dình

KinhNghiemDuLich.org   Ke hoach du lich cung gia dinh
Mùa hè, bien van là diem den cua nhieu gia dình - Anh: V.N.A.

Lua chon diem den: Dây là dieu rat quan trong tao nên thành công cho chuyen di. Mot nhóm du lich gia dình thuong có nhieu thành phan, tu nguoi già den tre nho, vì the nên chon các diem den dã phát trien dich vu du lich, giao thông thuan loi. Neu du lich trong nuoc vào mùa hè, bien là lua chon khá lý tuong voi rat nhieu diem den tu Bac chí Nam: Ha Long (Quang Ninh), Thiên Cam (Hà Tinh), Dà Nang, Quy Nhon, Nha Trang, Mui Né (Phan Thiet), Vung Tàu, Phú Quoc, Côn Dao... Ngoài ra, các diem den vùng núi nhu Dà Lat, Mai Châu, Moc Châu, Sa Pa...là nhung goi ý thú vi.

Du lich nuoc ngoài cung là mot xu huong duoc nhieu gia dình lua chon. Thông thuong các nhóm di chon mot dot vé giá re, khuyen mãi cua hàng không, hãng lu hành de tham thú các quoc gia lân can. Các gia dình tre ua thích mua sam se lua chon Hong Kong, Singapore, Bangkok (Thái Lan), Malaysia...

Lên lich trình:
Thoi gian hop lý tu 4-5 ngày, tùy dia diem và phuong tien di chuyen. Ve co ban, các nhóm gia dình không nên di chuyen nhieu, tránh met moi và bi dong. Nên dat ôtô riêng de di lai, vua tiet kiem vua chu dong.

Lich trình can lên chi tiet truoc chuyen di, thông báo cho các thành viên dai dien trong các nhóm gia dình nho, tránh vua di vua bàn bac, lua chon se mat thoi gian, dôi khi phát sinh mâu thuan. Khách san phai dat truoc, dam bao phù hop so luong các gia dình, thuong luong de có chi phí re, không nên toi noi moi tìm phòng. Ke hoach an uong cung phai thu xep chu dáo, không the toi dâu tính toi dó.

Can có mot truong nhóm là nguoi có kinh nghiem di lai, tháo vát, tieng nói có uy tín de dieu hành chuyen di.
- Trong nhóm neu có nguoi già và tre nho can luu ý mat do di chuyen de dam bao suc khoe. Nhóm này thuong có mot so yêu cau dac biet ve do an, thuc uong. Neu can thiet, phai chuan bi san tu nhà de mang theo, tránh bi dong tai diem den. Thuoc men co ban và các loai biet duoc cung can chuan bi truoc de khi can có the su dung ngay.

-De tao không khí am cúng, thân thiet cung nhu “tao nhóm” an tuong, luu lai nhung buc anh dep, có the bàn bac de có dong phuc cho ca gia dình, dong phuc cho nhóm thanh niên hoac tre con.

- Du lich gia dình dat muc tiêu nghi ngoi, thu giãn, huong thu lên hàng dau, do dó tùy thuoc vào kha nang kinh te de ban quyet dinh mot chuyen di hop lý, nhung không nên quá tiet kiem kieu di bui gioi tre von ua thích.

Nhung dòng tin khác:
>>
Co kính o Les Essarts
>>
Toscana - vùng dat lãng man bac nhat nuoc Ý
>>
Thao Cam Viên - Sáng tinh suong trong lành
>>
Tro lai Pho Hien
>> Nhung duong ham noi tieng

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Kế hoạch du lịch cùng gia đình

Xu hướng du lịch gia đình ngày càng trở nên phổ biến. Các gia đình nhỏ trong một đại gia đình, các gia đình bạn bè cùng cơ quan, cùng sở thích... tự liên kết tổ chức những chuyến tham quan, nghỉ ngơi cùng nhau. Tổng hợp một số kinh nghiệm để có một chuyến đi bổ ích và thú vị.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá