Dịu dàng nét Huế

Thời gian: 4 ngày 3 đêm Giá tour: đang cập nhật Phương tiện: Xe


  dulich4phuong.net  Diu dang net Hue

Ngày 01: Hà Nội - Huế

22:00 Hướng dẫn viên đón Quý khách tại Ga Hà Nội và đưa đoàn đáp chuyến tàu SE3 khởi hành đi Huế, kinh đô cuối cùng của triều đại phong kiến được xây dựng vào đầu thể kỷ 19. Quý khách nghỉ đêm trên tàu.

Ngày 02: Huế (Ăn sáng, trưa, tối)

 
10:29 tàu đến ga Huế. Xe đưa Quý khách về khách sạn, nghỉ ngơi. Ăn trưa. Chiều: Xe đưa đoàn tham quan Kinh Thành Đại Nội có từ 1832 của các triều đại Vua Nguyễn: Thăm Ngọ Môn, Điện Thái Hoà, Tử Cấm Thành, Hồ Tĩnh Tâm, Thế Miếu, Hiển Lâm Các, Cửu Đỉnh...
 
Ăn tối. Tự do tham quan Thành phố Huế về đêm và thưởng thức món Chè Hẻm đặc sản của xứ Huế.

Ngày 03: Cố Đô Huế (Ăn sáng, trưa, tối)

 
Ăn sáng, Xe đưa đoàn thăm Chùa Thiên Mụ với ngọn tháp Phước Duyên hình bát giác 7 tầng cao trên 20m, Lăng Vua Minh Mạng với 20 công trình kiến trúc lớn nhỏ đặc sắc.
 
Ăn trưa, nghỉ ngơi. Chiều: Xe đưa Quý khách thăm Lăng Vua Khải Định - một toà lâu đài đồ sộ với sự kết hợp hai nền kiến trúc văn hoá Đông - Tây rất tinh xảo. Thăm Lăng Vua Tự Đức - nằm giữa một rừng thông bát ngát thơ mộng, viếng Chùa Từ Hiếu (hoặc Chùa Từ Đàm) lễ Phật cầu Phúc-Lộc-Tài.
 
Ăn tối. Sau đó Quý khách thưởng thức ca Huế trên dòng Sông Hương - nét văn hoá đặc sắc của xứ Huế. Nghỉ đêm tại khách sạn.

Ngày 04: Huế - Hà Nội (Ăn sáng)
 
Ăn sáng, trả phòng khách sạn. Xe đưa Quý khách ra Ga Huế đáp chuyến tàu SE6 lúc 09:10.
21:30 tàu về tới Ga Hà Nội. Chia tay Quý khách. Kết thúc chương trình.

Thông tin tour: Dịu dàng nét Huế
Giá tour: đang cập nhật
Hiện tour đang được chào bán tại dulichanz.com

Đón đọc loạt bài Về với Huế thương  để biết được nhiều điều về Huế !

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Diu dang net Hue


Thoi gian: 4 ngày 3 dêm Giá tour: dang cap nhat Phuong tien: Xe


  dulich4phuong.net  Diu dang net Hue

Ngày 01: Hà Noi - Hue

22:00 Huong dan viên dón Quý khách tai Ga Hà Noi và dua doàn dáp chuyen tàu SE3 khoi hành di Hue, kinh dô cuoi cùng cua trieu dai phong kien duoc xây dung vào dau the ky 19. Quý khách nghi dêm trên tàu.

Ngày 02: Hue (An sáng, trua, toi)

 
10:29 tàu den ga Hue. Xe dua Quý khách ve khách san, nghi ngoi. An trua. Chieu: Xe dua doàn tham quan Kinh Thành Dai Noi có tu 1832 cua các trieu dai Vua Nguyen: Tham Ngo Môn, Dien Thái Hoà, Tu Cam Thành, Ho Tinh Tâm, The Mieu, Hien Lâm Các, Cuu Dinh...
 
An toi. Tu do tham quan Thành pho Hue ve dêm và thuong thuc món Chè Hem dac san cua xu Hue.

Ngày 03: Co Dô Hue (An sáng, trua, toi)

 
An sáng, Xe dua doàn tham Chùa Thiên Mu voi ngon tháp Phuoc Duyên hình bát giác 7 tang cao trên 20m, Lang Vua Minh Mang voi 20 công trình kien trúc lon nho dac sac.
 
An trua, nghi ngoi. Chieu: Xe dua Quý khách tham Lang Vua Khai Dinh - mot toà lâu dài do so voi su ket hop hai nen kien trúc van hoá Dông - Tây rat tinh xao. Tham Lang Vua Tu Duc - nam giua mot rung thông bát ngát tho mong, vieng Chùa Tu Hieu (hoac Chùa Tu Dàm) le Phat cau Phúc-Loc-Tài.
 
An toi. Sau dó Quý khách thuong thuc ca Hue trên dòng Sông Huong - nét van hoá dac sac cua xu Hue. Nghi dêm tai khách san.

Ngày 04: Hue - Hà Noi (An sáng)
 
An sáng, tra phòng khách san. Xe dua Quý khách ra Ga Hue dáp chuyen tàu SE6 lúc 09:10.
21:30 tàu ve toi Ga Hà Noi. Chia tay Quý khách. Ket thúc chuong trình.

Thông tin tour: Diu dàng nét Hue
Giá tour: dang cap nhat
Hien tour dang duoc chào bán tai dulichanz.com

Dón doc loat bài Ve voi Hue thuong  de biet duoc nhieu dieu ve Hue !

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Dịu dàng nét Huế

Thời gian: 4 ngày 3 đêm Giá tour: đang cập nhật Phương tiện: Xe
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá