Để chuyến du lịch đạt chất lượng

Một tour du lịch thành công mỹ mãn sẽ đem lại cho bạn những giây phút lãng mạn, vui vẻ, thật sự thoải mái và hài lòng về mọi thứ.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui De chuyen di du lich dat chat luong
Ảnh minh họa

Về chi phí tham quan

Có những tour du lịch được tổ chức mà không kèm theo chi phí tham quan hoặc chỉ kèm thêm ở một mức độ nào đó. Nghĩa là khách hàng phải trả thêm các khoản phí này.

Điều này sẽ không đáng ngại với các tour du lịch trong nước, bởi vì vé tham quan ở các địa điểm du lịch không cao lắm. Nhưng khi bạn chọn tour đi nước ngoài thì phải hết sức chú ý tới chi tiết này, vì vé tham quan các điểm du lịch ở một số nước rất cao, có nơi còn có vé tham quan vòng một, vòng hai... Đôi khi, vì bỏ qua chi phí tham quan trong tour mà bạn phải trả thêm một khoản tiền lên đến trên 10% của giá tour cho mục đích này.

Nếu trong chương trình tour bạn tham khảo không ghi rõ ràng giá có bao gồm chi phí tham quan hay không, bạn nên gọi điện ngay cho nhà tour mà bạn chọn để được tư vấn thêm.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui De chuyen di du lich dat chat luong
Ảnh minh họa

Di chuyển

Nếu đi máy bay, bạn phải chú ý thời gian khởi hành. Có tour chào 5 ngày 4 đêm nhưng giờ khởi hành vào buổi chiều tối thì coi như bạn bị mất đi một ngày. Kéo theo đó là những bữa ăn, chi phí khách sạn...

Bạn chọn tour mắc hơn 10% nhưng máy bay khởi hành buổi sáng sớm, bạn có thêm được gần một ngày để thăm thú, mua sắm. Hoặc trong tour đã bao gồm vé máy bay nhưng chưa bao gồm những phụ thu khác của hàng không như phí an ninh sân bay, thuế sân bay, phí phụ thu xăng dầu, thường những phí này rất cao.

Trường hợp di chuyển bằng xe, cần phải chú ý đến chất lượng xe, loại xe. Những chuyến du lịch xa, dài ngày thì chất lượng xe hết sức quan trọng vì chúng ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ. Không nên chấp nhận những chiếc xe có chỗ ngồi chật chội, xe quá cũ...

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui De chuyen di du lich dat chat luong
Ảnh minh họa

Ăn uống

Một số người cân nhắc chi phí ăn uống trong giá tour dựa vào giá trị một bữa ăn ở trong giá tour. Đề phòng khi ăn ở ngoài bạn thường bị hố nhiều hơn là ăn theo tour

Một điều cần chú ý nữa, khi chọn tour, bạn xem xét cẩn thận là nhà làm tour có đáp ứng cho bạn nhu cầu tìm hiểu các món ăn đặc sản của địa phương không? Có thể, giá một bữa ăn trong tour khá cao, nhưng đơn vị tổ chức tour đã khéo léo lồng vào đó những món ăn đặc trưng, đặc sản của các địa phương thì bạn sẽ có lợi hơn vì sẽ tiết kiệm được khoản tiền phải bỏ ra để tự mình tìm hiểu các món ăn đặc biệt này.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui De chuyen di du lich dat chat luong
Ảnh minh họa

Lưu trú

Bạn có thể được ở khách sạn nhiều sao, nhưng bạn nên chú ý cách sắp xếp bố trí phòng của nhà làm tour. Không nên coi thường diện tích căn phòng mà mình được bố trí. Có thể chiếc giường bạn nằm rộng, nhưng diện tích căn phòng quá nhỏ thì sức khoẻ của bạn bị ảnh hưởng.
De chuyen du lich dat chat luong


Mot tour du lich thành công my mãn se dem lai cho ban nhung giây phút lãng man, vui ve, that su thoai mái và hài lòng ve moi thu.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui De chuyen di du lich dat chat luong
Anh minh hoa

Ve chi phí tham quan

Có nhung tour du lich duoc to chuc mà không kèm theo chi phí tham quan hoac chi kèm thêm o mot muc do nào dó. Nghia là khách hàng phai tra thêm các khoan phí này.

Dieu này se không dáng ngai voi các tour du lich trong nuoc, boi vì vé tham quan o các dia diem du lich không cao lam. Nhung khi ban chon tour di nuoc ngoài thì phai het suc chú ý toi chi tiet này, vì vé tham quan các diem du lich o mot so nuoc rat cao, có noi còn có vé tham quan vòng mot, vòng hai... Dôi khi, vì bo qua chi phí tham quan trong tour mà ban phai tra thêm mot khoan tien lên den trên 10% cua giá tour cho muc dích này.

Neu trong chuong trình tour ban tham khao không ghi rõ ràng giá có bao gom chi phí tham quan hay không, ban nên goi dien ngay cho nhà tour mà ban chon de duoc tu van thêm.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui De chuyen di du lich dat chat luong
Anh minh hoa

Di chuyen

Neu di máy bay, ban phai chú ý thoi gian khoi hành. Có tour chào 5 ngày 4 dêm nhung gio khoi hành vào buoi chieu toi thì coi nhu ban bi mat di mot ngày. Kéo theo dó là nhung bua an, chi phí khách san...

Ban chon tour mac hon 10% nhung máy bay khoi hành buoi sáng som, ban có thêm duoc gan mot ngày de tham thú, mua sam. Hoac trong tour dã bao gom vé máy bay nhung chua bao gom nhung phu thu khác cua hàng không nhu phí an ninh sân bay, thue sân bay, phí phu thu xang dau, thuong nhung phí này rat cao.

Truong hop di chuyen bang xe, can phai chú ý den chat luong xe, loai xe. Nhung chuyen du lich xa, dài ngày thì chat luong xe het suc quan trong vì chúng anh huong nhieu den suc khoe. Không nên chap nhan nhung chiec xe có cho ngoi chat choi, xe quá cu...

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui De chuyen di du lich dat chat luong
Anh minh hoa

An uong

Mot so nguoi cân nhac chi phí an uong trong giá tour dua vào giá tri mot bua an o trong giá tour. De phòng khi an o ngoài ban thuong bi ho nhieu hon là an theo tour

Mot dieu can chú ý nua, khi chon tour, ban xem xét can than là nhà làm tour có dáp ung cho ban nhu cau tìm hieu các món an dac san cua dia phuong không? Có the, giá mot bua an trong tour khá cao, nhung don vi to chuc tour dã khéo léo long vào dó nhung món an dac trung, dac san cua các dia phuong thì ban se có loi hon vì se tiet kiem duoc khoan tien phai bo ra de tu mình tìm hieu các món an dac biet này.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui De chuyen di du lich dat chat luong
Anh minh hoa

Luu trú

Ban có the duoc o khách san nhieu sao, nhung ban nên chú ý cách sap xep bo trí phòng cua nhà làm tour. Không nên coi thuong dien tích can phòng mà mình duoc bo trí. Có the chiec giuong ban nam rong, nhung dien tích can phòng quá nho thì suc khoe cua ban bi anh huong.

Để chuyến du lịch đạt chất lượng

Một tour du lịch thành công mỹ mãn sẽ đem lại cho bạn những giây phút lãng mạn, vui vẻ, thật sự thoải mái và hài lòng về mọi thứ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá