Kinh Nghiệm Du Lịch Tây Nguyên

Tháng 12 dương lịch là thời điểm lý tưởng để du khách đến Tây Nguyên bởi lúc này nơi đây diễn ra nhiều lễ hội và là mùa hoa dã quỳ nở vàng rực trên đất đỏ bazan.


Đi Tây Nguyên mà không uống rượu cần thì coi như chưa tới Tây Nguyên. Nhưng mỗi dân tộc ở Tây Nguyên lại có văn hóa uống rượu cần khác nhau mà du khách cần tìm hiểu. Người dân Xêđăng có lệ: Trước khi uống rượu chủ nhà đặt gan gà thái miếng lên tai ghè rồi khấn thần linh. Già làng luôn là người uống đầu tiên. Thường khách được mời cầm cần đầu tiên, nhưng khách nên mời già làng và chủ nhà uống trước.

Với người H’Rê, khi mọi người đã ngồi quanh ghè rượu, chủ nhà đứng dậy, rút một cọng tranh trên mái nhà cắm vào ghè rượu (tượng trưng cho việc mời trời và tổ tiên uống trước), sau đó đổ nước. Nếu chủ nhà đổ nước đầy miệng ghè, đó là cách tỏ ý kính trọng khách. Khách phải uống hết phần rượu mời mới là quý nhau. Thông thường, mỗi cuộc rượu có một người điều hành được cử ra. Cần phải được liên tục chuyển từ người này sang người khác. Ai không uống phải dùng ngón tay cái bịt đầu cần.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Kinh nghiem du lich Tay Nguyen

Du khách còn nên biết được nhiều phong tục khác. Nhà Dài Êđê có hai cầu thang, một là cầu thang Cái dành riêng cho phụ nữ và khách quý lên xuống. Đỉnh của cầu thang được đẽo giống như mũi con tàu, phíadưới có một vầng trăng khuyết và bộ ngực phụ nữ tượng trưng cho chế độ mẫu hệ. Cầu thang Đực thường nhỏ hơn rất nhiều và được đặt cách xa phía bên trái dành cho những người đàn ông trong gia đình lên xuống. Thường bậc của 2 loại cầu thang trên có số lẻ: 3,5,7 (người Êđê thích nhất con số 7). Nếu du khách muốn biết gia đình nào có bao nhiêu con gái, hãy nhìn vào cửa sổ: nhà nào có bao nhiêu cửa sổ thì có bấy nhiêu con gái. Cửa sổ đóng kín nghĩa là cô gái ấy chưa “bắt chồng”, còn cửa sổ nào mở rộng có nghĩa là cô gái ấy đã “bắt chồng”.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Kinh nghiem du lich Tay Nguyen

Tháng 12 dương lịch là thời điểm lý tưởng để du khách đến Tây Nguyên bởi lúc này nơi đây diễn ra nhiều lễ hội và là mùa hoa dã quỳ nở vàng rực trên đất đỏ bazan. Trong cái se lạnh chớm thu sang đông, hoa dã quỳ càng tôn vẻ đẹp của một vùng đất vẫn còn kỳ bí nên dã quỳ còn được ví là hoa báo đông.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Kinh nghiem du lich Tay Nguyen

Tây Nguyên có nhiều đường dốc đồi núi. Khi đi du lịch, du khách nên mang theo giày thấp, mềm và có nhiều gai để bám chắc khi leo. Khi leo núi, bạn nên đi 2 đôi vớ, 1 vớ mỏng bên trong (không nên đi vớ nilông hay vớ giấy bên trong) mà nên đi vớ mềm thấm mồ hôi và 1 đôi vớ dài bên ngoài để trùm lên quần tránh muỗi. Sử dụng 2 đôi vớ sẽ giảm độ cọ của giày và chân, tránh làm phồng rộp da chân. Du khách cũng nên chọn loại quần áo dễ thấm mồ hôi và thoải mái khi di chuyển
Kinh Nghiem Du Lich Tay Nguyen


Tháng 12 duong lich là thoi diem lý tuong de du khách den Tây Nguyên boi lúc này noi dây dien ra nhieu le hoi và là mùa hoa dã quy no vàng ruc trên dat do bazan.


Di Tây Nguyên mà không uong ruou can thì coi nhu chua toi Tây Nguyên. Nhung moi dân toc o Tây Nguyên lai có van hóa uong ruou can khác nhau mà du khách can tìm hieu. Nguoi dân Xêdang có le: Truoc khi uong ruou chu nhà dat gan gà thái mieng lên tai ghè roi khan than linh. Già làng luôn là nguoi uong dau tiên. Thuong khách duoc moi cam can dau tiên, nhung khách nên moi già làng và chu nhà uong truoc.

Voi nguoi H’Rê, khi moi nguoi dã ngoi quanh ghè ruou, chu nhà dung day, rút mot cong tranh trên mái nhà cam vào ghè ruou (tuong trung cho viec moi troi và to tiên uong truoc), sau dó do nuoc. Neu chu nhà do nuoc day mieng ghè, dó là cách to ý kính trong khách. Khách phai uong het phan ruou moi moi là quý nhau. Thông thuong, moi cuoc ruou có mot nguoi dieu hành duoc cu ra. Can phai duoc liên tuc chuyen tu nguoi này sang nguoi khác. Ai không uong phai dùng ngón tay cái bit dau can.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Kinh nghiem du lich Tay Nguyen

Du khách còn nên biet duoc nhieu phong tuc khác. Nhà Dài Êdê có hai cau thang, mot là cau thang Cái dành riêng cho phu nu và khách quý lên xuong. Dinh cua cau thang duoc deo giong nhu mui con tàu, phíaduoi có mot vang trang khuyet và bo nguc phu nu tuong trung cho che do mau he. Cau thang Duc thuong nho hon rat nhieu và duoc dat cách xa phía bên trái dành cho nhung nguoi dàn ông trong gia dình lên xuong. Thuong bac cua 2 loai cau thang trên có so le: 3,5,7 (nguoi Êdê thích nhat con so 7). Neu du khách muon biet gia dình nào có bao nhiêu con gái, hãy nhìn vào cua so: nhà nào có bao nhiêu cua so thì có bay nhiêu con gái. Cua so dóng kín nghia là cô gái ay chua “bat chong”, còn cua so nào mo rong có nghia là cô gái ay dã “bat chong”.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Kinh nghiem du lich Tay Nguyen

Tháng 12 duong lich là thoi diem lý tuong de du khách den Tây Nguyên boi lúc này noi dây dien ra nhieu le hoi và là mùa hoa dã quy no vàng ruc trên dat do bazan. Trong cái se lanh chom thu sang dông, hoa dã quy càng tôn ve dep cua mot vùng dat van còn ky bí nên dã quy còn duoc ví là hoa báo dông.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Kinh nghiem du lich Tay Nguyen

Tây Nguyên có nhieu duong doc doi núi. Khi di du lich, du khách nên mang theo giày thap, mem và có nhieu gai de bám chac khi leo. Khi leo núi, ban nên di 2 dôi vo, 1 vo mong bên trong (không nên di vo nilông hay vo giay bên trong) mà nên di vo mem tham mo hôi và 1 dôi vo dài bên ngoài de trùm lên quan tránh muoi. Su dung 2 dôi vo se giam do co cua giày và chân, tránh làm phong rop da chân. Du khách cung nên chon loai quan áo de tham mo hôi và thoai mái khi di chuyen

Kinh Nghiệm Du Lịch Tây Nguyên

Tháng 12 dương lịch là thời điểm lý tưởng để du khách đến Tây Nguyên bởi lúc này nơi đây diễn ra nhiều lễ hội và là mùa hoa dã quỳ nở vàng rực trên đất đỏ bazan.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá