Một số hướng dẫn khi đi du lịch Hong Kong

Hong Kong là nơi giao thoa hai nền văn hóa, để có một chuyến du lịch hoàn hỏa các bạn cần lưu ý những vấn đề sau:


>> Cùng du thuyền khám phá Nhật Bản - Hồng Kông

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui mot so huong dan khi du lich hong kong

Thời gian:
- Giờ của Hongkong so giờ của Việt Nam 1 tiếng. Quý khách nên chỉnh thời gian khi sang tới HK để giờ hẹn được chính xác.

Trang phục:
- Với thời tiết hiện tại, Quý khách nên mang quần áo phù hợp. Quý khách không nên mang giày quá cứng để tránh đau chân do phải đi bộ.

Khách sạn:
- Tại các khách sạn đều có những trang thiết bị khác nhau. Khi nhận phòng, Quý khách lưu ý kiểm tra, nếu thấy hỏng hoặc thiếu phải báo ngay cho HDV biết, nếu không khi trả phòng Quý khách phải bồi thường cho những đồ bị hỏng hoặc thiếu mà Quý khách không gây ra.
- Quý khách mang theo từ Việt Nam một số đồ dùng cá nhân như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt để đảm bảo.
- Nếu Quý khách sử dụng các đồ ăn thức uống trong tủ lạnh của khách sạn hoặc xem các chương trình TV phải trả tiền (pay TV) thì sẽ tự thanh toán chi phí phát sinh khi làm thủ tục trả phòng.
Ăn uống:
- Các bữa ăn chính chủ yếu là theo khẩu vị Hoa. Vì vậy đồ ăn thường nhiều dầu mỡ. Không dùng nước mắm, ớt tươi.
- Bàn ăn thường gồm từ 8 - 10 người một bàn.

Hàng hoá và Tiền tệ:

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui mot so huong dan khi du lich hong kong

+ Đơn vị tiền tệ của Hongkong là đồng đô la HK, tỉ giá là 1 đô la HK bằng 2100 vnd ( Tuỳ thời điểm)
+ Khi đi chỉ nên mang theo đồng USD (thuận lợi cho việc qui đổi) hoặc đô la Hong Kong để sử dụng
+ Ngoại tệ bằng tiền mặt nếu mang theo dưới 7.000 USD không cần phải khai báo.
+ Các máy điện thoại di động, máy quay phim, máy chụp ảnh loại chuyên dùng cần khai rõ ký hiệu, số máy vào tờ khai XNC
+ Quý khách mang theo máy ảnh, nên chuẩn bị sẵn phim từ Việt Nam và về VN tráng rửa sẽ rẻ và đẹp hơn.
+ Khi đi mua sắm, nên mang theo một máy tính nhỏ. Thuận tiện cho việc trả giá và đối chiếu cho những món đồ cần mua.
+ Nếu Quý khách mua hàng điện tử trị giá trên 300 USD (giá trị tại Việt Nam) sẽ phải chịu thuế khoảng 60% của phần chênh lệch.
+ Quý khách không nên mang theo nữ trang có giá trị lớn.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui mot so huong dan khi du lich hong kong

Những điều lưu ý khác.

- Trong hành lý tư trang để tại khách sạn, Quý khách lưu ý khoá lại hành lý cẩn thận trước khi rời khách sạn, không nên để các đồ có giá trị lớn hoặc tiền bạc trong hành lý để tại khách sạn.
- Trong hành trình, khi Quý khách mệt và không thể đi theo đoàn được thì nhất thiết phải thông báo cho HDV và trưởng đoàn. Tuyệt đối không được tự ý ngồi nghỉ lại để chờ đoàn quay ra, vì phần lớn các điểm tham quan tại Trung Quốc đều vào một cửa và khi quay ra là cửa khác.
- Luôn đi theo đoàn, tránh trường hợp bị lạc. Không dừng lại mua hàng mà không quan sát đoàn.
- Khi Quý khách bị lạc đoàn, nên đứng tại điểm cuối cùng mà Quý khách nhìn thấy đoàn để hướng dẫn và trưởng đoàn tìm. Không nên tự đi tìm đoàn vì các điểm tham quan rất rộng nên càng dễ lạc.
- Đối với những khách hàng có bệnh như cao huyết áp, tim mạch…nên mang theo các loại thuốc đặc trị.
- Quý khách nên giữ danh thiếp khách sạn nơi mình cư trú phòng khi lạc đường.
- Giờ và địa điểm tập trung đều được thông báo trước (theo bố trí của HDV). Quý khách nên đến đúng giờ hoặc sớm hơn không ảnh hưởng đến cả đoàn và giúp chuyến đi thành công tốt đẹp.
Mot so huong dan khi di du lich Hong Kong


Hong Kong là noi giao thoa hai nen van hóa, de có mot chuyen du lich hoàn hoa các ban can luu ý nhung van de sau:


>> Cùng du thuyen khám phá Nhat Ban - Hong Kông

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui mot so huong dan khi du lich hong kong

Thoi gian:
- Gio cua Hongkong so gio cua Viet Nam 1 tieng. Quý khách nên chinh thoi gian khi sang toi HK de gio hen duoc chính xác.

Trang phuc:
- Voi thoi tiet hien tai, Quý khách nên mang quan áo phù hop. Quý khách không nên mang giày quá cung de tránh dau chân do phai di bo.

Khách san:
- Tai các khách san deu có nhung trang thiet bi khác nhau. Khi nhan phòng, Quý khách luu ý kiem tra, neu thay hong hoac thieu phai báo ngay cho HDV biet, neu không khi tra phòng Quý khách phai boi thuong cho nhung do bi hong hoac thieu mà Quý khách không gây ra.
- Quý khách mang theo tu Viet Nam mot so do dùng cá nhân nhu kem dánh rang, bàn chai dánh rang, khan mat de dam bao.
- Neu Quý khách su dung các do an thuc uong trong tu lanh cua khách san hoac xem các chuong trình TV phai tra tien (pay TV) thì se tu thanh toán chi phí phát sinh khi làm thu tuc tra phòng.
An uong:
- Các bua an chính chu yeu là theo khau vi Hoa. Vì vay do an thuong nhieu dau mo. Không dùng nuoc mam, ot tuoi.
- Bàn an thuong gom tu 8 - 10 nguoi mot bàn.

Hàng hoá và Tien te:

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui mot so huong dan khi du lich hong kong

+ Don vi tien te cua Hongkong là dong dô la HK, ti giá là 1 dô la HK bang 2100 vnd ( Tuy thoi diem)
+ Khi di chi nên mang theo dong USD (thuan loi cho viec qui doi) hoac dô la Hong Kong de su dung
+ Ngoai te bang tien mat neu mang theo duoi 7.000 USD không can phai khai báo.
+ Các máy dien thoai di dong, máy quay phim, máy chup anh loai chuyên dùng can khai rõ ký hieu, so máy vào to khai XNC
+ Quý khách mang theo máy anh, nên chuan bi san phim tu Viet Nam và ve VN tráng rua se re và dep hon.
+ Khi di mua sam, nên mang theo mot máy tính nho. Thuan tien cho viec tra giá và doi chieu cho nhung món do can mua.
+ Neu Quý khách mua hàng dien tu tri giá trên 300 USD (giá tri tai Viet Nam) se phai chiu thue khoang 60% cua phan chênh lech.
+ Quý khách không nên mang theo nu trang có giá tri lon.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui mot so huong dan khi du lich hong kong

Nhung dieu luu ý khác.

- Trong hành lý tu trang de tai khách san, Quý khách luu ý khoá lai hành lý can than truoc khi roi khách san, không nên de các do có giá tri lon hoac tien bac trong hành lý de tai khách san.
- Trong hành trình, khi Quý khách met và không the di theo doàn duoc thì nhat thiet phai thông báo cho HDV và truong doàn. Tuyet doi không duoc tu ý ngoi nghi lai de cho doàn quay ra, vì phan lon các diem tham quan tai Trung Quoc deu vào mot cua và khi quay ra là cua khác.
- Luôn di theo doàn, tránh truong hop bi lac. Không dung lai mua hàng mà không quan sát doàn.
- Khi Quý khách bi lac doàn, nên dung tai diem cuoi cùng mà Quý khách nhìn thay doàn de huong dan và truong doàn tìm. Không nên tu di tìm doàn vì các diem tham quan rat rong nên càng de lac.
- Doi voi nhung khách hàng có benh nhu cao huyet áp, tim mach…nên mang theo các loai thuoc dac tri.
- Quý khách nên giu danh thiep khách san noi mình cu trú phòng khi lac duong.
- Gio và dia diem tap trung deu duoc thông báo truoc (theo bo trí cua HDV). Quý khách nên den dúng gio hoac som hon không anh huong den ca doàn và giúp chuyen di thành công tot dep.

Một số hướng dẫn khi đi du lịch Hong Kong

Hong Kong là nơi giao thoa hai nền văn hóa, để có một chuyến du lịch hoàn hỏa các bạn cần lưu ý những vấn đề sau:
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá