Bốn công viên địa chất toàn cầu mới trên thế giới

Theo thông báo của Tổ chức UNESCO, bốn công viên địa chất tại các nước Trung Quốc, Tây Ban Nha, Hungary và Indonesia vừa được chọn vào hệ thống các công viên địa chất toàn cầu.


UNESCO cho biết đây là những di sản địa chất đặc sắc, có giá trị khoa học, quý hiếm hay vẻ đẹp tuyệt mỹ - những yếu tố cần thiết cho việc thúc đẩy sự phát triển bền vững thông qua phát triển du lịch địa phương.

1. Công viên địa đất Bakony-Balaton nằm ở phía tây Hungary, sở hữu những tảng đá kết tinh như pha lê có niên đại hàng trăm triệu năm cũng như vô số tảng đá từ kỷ Jura và kỷ Phấn Trắng mang vết tích của loài khủng long. Nơi đây có hồ Balaton, còn gọi là "biển Hungary". Nhiều vết tích của các loài động thực vật đặc hữu cũng được tìm thấy tại các hồ trầm tích.

Các cao nguyên đá vôi ở công viên Bakony-Balaton có khoảng 700 hang động, hàng trăm hố sụt, một đường nước nhiệt dài đến 9km với hơn 1.600 mạch nước suối...

KinhNghiemDuLich.org Bốn công viên địa chất toàn cầu mới trên thế giới
Toàn cảnh công viên địa chất Bakony-Balaton - Ảnh: falusiturizmus.hu

KinhNghiemDuLich.org Bốn công viên địa chất toàn cầu mới trên thế giới
Một vách núi ở công viên địa chất Bakony-Balaton - Ảnh: falusiturizmus.hu

KinhNghiemDuLich.org Bốn công viên địa chất toàn cầu mới trên thế giới
Du khách tham quan một ngôi làng trong công viên - Ảnh: falusiturizmus.hu

2. Công viên địa chất Batur (đông bắc Bali, Indonesia) tập trung xung quanh ngọn núi lửa Batur (thuộc vành đai lửa Thái Bình Dương) hiện vẫn còn hoạt động và nằm ở trung tâm hai hõm chảo núi lửa khổng lồ hình thành khoảng 22.000 năm trước. Những đợt phún xuất mạnh mẽ suốt hàng ngàn năm đã để lại một hồ nước sâu, tạo cảnh quan độc đáo cho khu vực này.

KinhNghiemDuLich.org Bốn công viên địa chất toàn cầu mới trên thế giới
Công viên địa chất Batur Caldera, Bangli, Bali, Indonesia - Ảnh: thepresidentpost.com

KinhNghiemDuLich.org Bốn công viên địa chất toàn cầu mới trên thế giới
Vẻ đẹp hoang dã ở công viên - Ảnh: rinjaninationalpark.com

3. Công viên địa chất Central Catalonia ở Tây Ban Nha còn là một "công viên mỏ" với nhiều hóa thạch, trong đó có những hệ thống núi đá vôi, hóa thạch cổ sinh vật học xuất xứ từ biển cách nay 55 triệu năm. Các hóa thạch đá trầm tích phản ánh cuộc sống đa dạng sinh học, tương ứng với những sinh vật sống tại các vùng biển nóng và ấm áp. Khu vực khai thác muối kali lớn nhất châu Âu cũng nằm tại đây.

Hoạt động khai thác khoáng sản từ nhiều thế kỷ trước đã góp phần quan trọng cho ngành du lịch địa phương khi giới thiệu với du khách các kỹ thuật truyền thống trong vận hành lò nung và chế tạo ngói...


KinhNghiemDuLich.org Bốn công viên địa chất toàn cầu mới trên thế giới
Công viên địa chất Central Catalonia, Tây Ban Nha - Ảnh: restlesswander.wordpress.com

KinhNghiemDuLich.org Bốn công viên địa chất toàn cầu mới trên thế giới
Một ngôi làng xưa cũ ở công viên địa chất Central Catalonia - Ảnh: 123rf.com

4. Công viên địa chất Tam Thanh Sơn (Sanqingshan) nằm trong một vùng rừng núi dày đặc thuộc địa phận tỉnh Giang Tây, đông nam Trung Quốc. Những dãy núi đá granit với nhiều hình thù kỳ lạ toát lên vẻ tuyệt mỹ của thiên nhiên, giúp công viên quốc gia Tam Thanh Sơn lưu danh vào danh sách Di sản thế giới năm 2008.

Với giới văn nghệ sĩ Trung Quốc, đây là ngôi nhà của những đám mây và là nơi truyền cảm hứng sáng tác cho các họa sĩ, nhiếp ảnh gia, điêu khắc gia.


KinhNghiemDuLich.org Bốn công viên địa chất toàn cầu mới trên thế giới
Công viên địa chất Tam Thanh Sơn ở tỉnh Giang Tây - Ảnh UNESCO

Hệ thống Công viên địa chất toàn cầu (GGN) được thành lập vào năm 2004 nhằm cải thiện việc đánh giá những nguy cơ địa chất, chống lại những hậu quả của thay đổi khí hậu, giúp quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên của Trái đất.

Theo UNESCO, công viên địa chất toàn cầu phải là một khu vực tự nhiên có di sản địa chất, đa dạng sinh học hài hòa với thiên nhiên, có giá trị khoa học, khảo cổ, lịch sử, văn hóa xã hội và có diện tích lớn để phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững, thông qua hình thức phát triển du lịch và các dịch vụ phụ trợ khác nhằm cải thiện điều kiện sống của con người và môi trường bản địa.

Tính đến nay, UNESCO đã công nhận 91 công viên địa chất toàn cầu thuộc 27 quốc gia. Khu vực Đông Nam Á có công viên địa chất Langkawi của Malaysia (được công nhận năm 2007), cao nguyên đá Đồng Văn của Việt Nam (được công nhận năm 2010) và nay thêm công viên địa chất Batur của Indonesia.
Bon cong vien dia chat toan cau moi tren the gioi


Theo thông báo cua To chuc UNESCO, bon công viên dia chat tai các nuoc Trung Quoc, Tây Ban Nha, Hungary và Indonesia vua duoc chon vào he thong các công viên dia chat toàn cau.


UNESCO cho biet dây là nhung di san dia chat dac sac, có giá tri khoa hoc, quý hiem hay ve dep tuyet my - nhung yeu to can thiet cho viec thúc day su phát trien ben vung thông qua phát trien du lich dia phuong.

1. Công viên dia dat Bakony-Balaton nam o phía tây Hungary, so huu nhung tang dá ket tinh nhu pha lê có niên dai hàng tram trieu nam cung nhu vô so tang dá tu ky Jura và ky Phan Trang mang vet tích cua loài khung long. Noi dây có ho Balaton, còn goi là "bien Hungary". Nhieu vet tích cua các loài dong thuc vat dac huu cung duoc tìm thay tai các ho tram tích.

Các cao nguyên dá vôi o công viên Bakony-Balaton có khoang 700 hang dong, hàng tram ho sut, mot duong nuoc nhiet dài den 9km voi hon 1.600 mach nuoc suoi...

KinhNghiemDuLich.org Bon cong vien dia chat toan cau moi tren the gioi
Toàn canh công viên dia chat Bakony-Balaton - Anh: falusiturizmus.hu

KinhNghiemDuLich.org Bon cong vien dia chat toan cau moi tren the gioi
Mot vách núi o công viên dia chat Bakony-Balaton - Anh: falusiturizmus.hu

KinhNghiemDuLich.org Bon cong vien dia chat toan cau moi tren the gioi
Du khách tham quan mot ngôi làng trong công viên - Anh: falusiturizmus.hu

2. Công viên dia chat Batur (dông bac Bali, Indonesia) tap trung xung quanh ngon núi lua Batur (thuoc vành dai lua Thái Bình Duong) hien van còn hoat dong và nam o trung tâm hai hõm chao núi lua khong lo hình thành khoang 22.000 nam truoc. Nhung dot phún xuat manh me suot hàng ngàn nam dã de lai mot ho nuoc sâu, tao canh quan doc dáo cho khu vuc này.

KinhNghiemDuLich.org Bon cong vien dia chat toan cau moi tren the gioi
Công viên dia chat Batur Caldera, Bangli, Bali, Indonesia - Anh: thepresidentpost.com

KinhNghiemDuLich.org Bon cong vien dia chat toan cau moi tren the gioi
Ve dep hoang dã o công viên - Anh: rinjaninationalpark.com

3. Công viên dia chat Central Catalonia o Tây Ban Nha còn là mot "công viên mo" voi nhieu hóa thach, trong dó có nhung he thong núi dá vôi, hóa thach co sinh vat hoc xuat xu tu bien cách nay 55 trieu nam. Các hóa thach dá tram tích phan ánh cuoc song da dang sinh hoc, tuong ung voi nhung sinh vat song tai các vùng bien nóng và am áp. Khu vuc khai thác muoi kali lon nhat châu Âu cung nam tai dây.

Hoat dong khai thác khoáng san tu nhieu the ky truoc dã góp phan quan trong cho ngành du lich dia phuong khi gioi thieu voi du khách các ky thuat truyen thong trong van hành lò nung và che tao ngói...


KinhNghiemDuLich.org Bon cong vien dia chat toan cau moi tren the gioi
Công viên dia chat Central Catalonia, Tây Ban Nha - Anh: restlesswander.wordpress.com

KinhNghiemDuLich.org Bon cong vien dia chat toan cau moi tren the gioi
Mot ngôi làng xua cu o công viên dia chat Central Catalonia - Anh: 123rf.com

4. Công viên dia chat Tam Thanh Son (Sanqingshan) nam trong mot vùng rung núi dày dac thuoc dia phan tinh Giang Tây, dông nam Trung Quoc. Nhung dãy núi dá granit voi nhieu hình thù ky la toát lên ve tuyet my cua thiên nhiên, giúp công viên quoc gia Tam Thanh Son luu danh vào danh sách Di san the gioi nam 2008.

Voi gioi van nghe si Trung Quoc, dây là ngôi nhà cua nhung dám mây và là noi truyen cam hung sáng tác cho các hoa si, nhiep anh gia, diêu khac gia.


KinhNghiemDuLich.org Bon cong vien dia chat toan cau moi tren the gioi
Công viên dia chat Tam Thanh Son o tinh Giang Tây - Anh UNESCO

He thong Công viên dia chat toàn cau (GGN) duoc thành lap vào nam 2004 nham cai thien viec dánh giá nhung nguy co dia chat, chong lai nhung hau qua cua thay doi khí hau, giúp quan lý tot hon nguon tài nguyên thiên nhiên cua Trái dat.

Theo UNESCO, công viên dia chat toàn cau phai là mot khu vuc tu nhiên có di san dia chat, da dang sinh hoc hài hòa voi thiên nhiên, có giá tri khoa hoc, khao co, lich su, van hóa xã hoi và có dien tích lon de phát trien kinh te dia phuong theo huong ben vung, thông qua hình thuc phát trien du lich và các dich vu phu tro khác nham cai thien dieu kien song cua con nguoi và môi truong ban dia.

Tính den nay, UNESCO dã công nhan 91 công viên dia chat toàn cau thuoc 27 quoc gia. Khu vuc Dông Nam Á có công viên dia chat Langkawi cua Malaysia (duoc công nhan nam 2007), cao nguyên dá Dong Van cua Viet Nam (duoc công nhan nam 2010) và nay thêm công viên dia chat Batur cua Indonesia.

Bốn công viên địa chất toàn cầu mới trên thế giới

Theo thông báo của Tổ chức UNESCO, bốn công viên địa chất tại các nước Trung Quốc, Tây Ban Nha, Hungary và Indonesia vừa được chọn vào hệ thống các công viên địa chất toàn cầu.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá