Từ Hiếu – nơi yên nghỉ của những con người không toàn vẹn

Tiếp bước hành trình khám phá những ngôi chùa Huế, ta sẽ đến với một ngôi chùa – một tổ đình – nơi thể hiện tấm lòng bao dung của nhà Phật với những con người không toàn vẹn – Từ Hiếu. Chùa nằm ở thôn Dương Xuân Thượng III, xã Thủy Xuân, thành phố Huế. Chùa là một trong những ngôi cổ tự lớn và là một danh lam có tính văn hoá và lịch sử của cố đô Huế.


>> Về với Huế thương
>>
Thiên Mụ - ngôi chùa của thời gian

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 18 Tu Hieu noi yen nghi cua nhung con nguoi khong toan ven

Tổ khai sơn của ngôi cổ tự này là Hòa Thượng Nhất Định, nguyên xưa ông là “Tăng Cang Giác Hoàng Quốc Tự” ở chùa Báo Quốc, sau đó xin về đây và dựng "Thảo Am An Dưỡng" để tịnh tu và nuôi dưỡng mẹ già.

Ông nổi tiếng là người con có hiếu, xưa kể lại rằng mẹ già bị bệnh rất nặng, hàng ngày ông phải lo thuốc thang nhưng bà vẫn không khỏi. Có người khuyên ông nên mua thêm thịt cá để tẩm bổ cho mẹ, có làm được điều đó mới mong bà chóng hồi sức. Nghe xong, mặc cho thiên hạ đàm tiếu chê bai, thiền sư vẫn chống gậy băng rừng lội bộ xuống chợ cách đó hơn 5 km để mua cá mang về nấu cháo cho mẹ già ăn. Câu chuyện vang đến tai Tự Đức vốn là vị vua rất hiếu thảo với mẹ, vua rất cảm phục trước tấm lòng của Ngài nên ban cho "Sắc tứ Từ Hiếu tự". Chùa được mang tên Từ Hiếu từ đó.

Chùa được nhiều sự ưu ái của Vua Tự Đức cùng với các Phật tử và nhất là các Thái giám trong triều, chùa được đầu tư xây dựng rất quy mô và đẹp đẽ qua nhiều đời trụ trì. Chùa nằm khuất trên một đồi thông xanh mướt, rộng khoảng 8 mẫu, trước chùa có khe nước nhỏ chảy qua làm cho phong cảnh cáng thêm thơ mộng.

Vào năm 1896 triều Vua Thành Thái đã cho xây dựng một cái tháp 3 tầng trước cổng chùa dùng để tàng trữ kinh sách. Tam quan chùa được xây theo lối truyền thống với 2 tầng, phía trên có mái che. Đặc điểm chung của các ngôi chùa cổ ở Huế là cổng tam quan cao và rộng thoáng nhưng lối vào lại thấp, có chùa còn thấp sát cả đầu người, điều này thể hiện nét đẹp trong văn hóa nơi đây: khi bước qua những chiếc cổng này con người phải cúi đầu xuống như bỏ bớt cái ta trong bản thân và nhìn lại chính mình cũng như tôn trong chốn linh thiêng của Phật.

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 18 Tu Hieu noi yen nghi cua nhung con nguoi khong toan ven

Qua tam quan ta thấy ngay hồ bán nguyệt lớn được xây dựng vào thời trụ trì của Hòa Thượng Huệ Minh vào năm 1931. Và đối diện với tam quan, phía bên kia hồ có bứa bình phong che chắn cho lối vào chính điện. Đi vòng quanh hồ ta đến còn đường lát gạch dẫn thẳng vào chình điện. Trước chính điện là sân rộng, hai bên sân có bia ghi lại quá trình dựng chùa. Tổng thể chùa xây theo hình chữ Khẩu.

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 18 Tu Hieu noi yen nghi cua nhung con nguoi khong toan ven

Chính điện là một ngôi nhà 3 gian 2 chái, trùng thềm điệp ốc theo lối truyền thống Huế. Phía trước chính điện thờ Phật, phía sau thờ Tổ. Bước ra sau chình điện là Quảng Hiếu Đường thờ Đức Thánh Quan. Ngoài ra còn có các công trình khác như Tả Lạc Thiên, Hữu Ái Nhật với các chức năng khác nhau.
 
Và cũng không quên nói đến điều đặc biệt trong tựa đề bài này là “nơi yên nghỉ của những con người không toàn vẹn” vì đây là nơi chôn cất các thế hệ quan Thái giám Triều Nguyễn, Nơi đây có riêng một khu thờ tự và chôn cất các vị giám này, và họ cũng là người có công xây dựng và giữ gìn ngôi chùa. Nơi mà con người và đất trời như quyện vào nhau, nơi chư Phật ngự trị và là nơi lưu giữ lại cái gì đó của quá khứ, một phần của lịch sử nước nhà.

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 18 Tu Hieu noi yen nghi cua nhung con nguoi khong toan ven

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 18 Tu Hieu noi yen nghi cua nhung con nguoi khong toan ven

Ngày nay chùa đang được kêu gọi trùng tu. Đến với chùa ta sẽ thấy thanh thản nhẹ nhàng, phong cảnh xanh mướt, đẹp đến nao lòng, vừa ling thiêng vừa gần gũi, và cũng để nhắc lại một tầng lớp mà xã hội khinh rẽ tìm về nương náo nơi cửa Phật từ bi này.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Tu Hieu – noi yen nghi cua nhung con nguoi khong toan ven


Tiep buoc hành trình khám phá nhung ngôi chùa Hue, ta se den voi mot ngôi chùa – mot to dình – noi the hien tam lòng bao dung cua nhà Phat voi nhung con nguoi không toàn ven – Tu Hieu. Chùa nam o thôn Duong Xuân Thuong III, xã Thuy Xuân, thành pho Hue. Chùa là mot trong nhung ngôi co tu lon và là mot danh lam có tính van hoá và lich su cua co dô Hue.


>> Ve voi Hue thuong
>>
Thiên Mu - ngôi chùa cua thoi gian

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 18 Tu Hieu noi yen nghi cua nhung con nguoi khong toan ven

To khai son cua ngôi co tu này là Hòa Thuong Nhat Dinh, nguyên xua ông là “Tang Cang Giác Hoàng Quoc Tu” o chùa Báo Quoc, sau dó xin ve dây và dung "Thao Am An Duong" de tinh tu và nuôi duong me già.

Ông noi tieng là nguoi con có hieu, xua ke lai rang me già bi benh rat nang, hàng ngày ông phai lo thuoc thang nhung bà van không khoi. Có nguoi khuyên ông nên mua thêm thit cá de tam bo cho me, có làm duoc dieu dó moi mong bà chóng hoi suc. Nghe xong, mac cho thiên ha dàm tieu chê bai, thien su van chong gay bang rung loi bo xuong cho cách dó hon 5 km de mua cá mang ve nau cháo cho me già an. Câu chuyen vang den tai Tu Duc von là vi vua rat hieu thao voi me, vua rat cam phuc truoc tam lòng cua Ngài nên ban cho "Sac tu Tu Hieu tu". Chùa duoc mang tên Tu Hieu tu dó.

Chùa duoc nhieu su uu ái cua Vua Tu Duc cùng voi các Phat tu và nhat là các Thái giám trong trieu, chùa duoc dau tu xây dung rat quy mô và dep de qua nhieu doi tru trì. Chùa nam khuat trên mot doi thông xanh muot, rong khoang 8 mau, truoc chùa có khe nuoc nho chay qua làm cho phong canh cáng thêm tho mong.

Vào nam 1896 trieu Vua Thành Thái dã cho xây dung mot cái tháp 3 tang truoc cong chùa dùng de tàng tru kinh sách. Tam quan chùa duoc xây theo loi truyen thong voi 2 tang, phía trên có mái che. Dac diem chung cua các ngôi chùa co o Hue là cong tam quan cao và rong thoáng nhung loi vào lai thap, có chùa còn thap sát ca dau nguoi, dieu này the hien nét dep trong van hóa noi dây: khi buoc qua nhung chiec cong này con nguoi phai cúi dau xuong nhu bo bot cái ta trong ban thân và nhìn lai chính mình cung nhu tôn trong chon linh thiêng cua Phat.

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 18 Tu Hieu noi yen nghi cua nhung con nguoi khong toan ven

Qua tam quan ta thay ngay ho bán nguyet lon duoc xây dung vào thoi tru trì cua Hòa Thuong Hue Minh vào nam 1931. Và doi dien voi tam quan, phía bên kia ho có bua bình phong che chan cho loi vào chính dien. Di vòng quanh ho ta den còn duong lát gach dan thang vào chình dien. Truoc chính dien là sân rong, hai bên sân có bia ghi lai quá trình dung chùa. Tong the chùa xây theo hình chu Khau.

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 18 Tu Hieu noi yen nghi cua nhung con nguoi khong toan ven

Chính dien là mot ngôi nhà 3 gian 2 chái, trùng them diep oc theo loi truyen thong Hue. Phía truoc chính dien tho Phat, phía sau tho To. Buoc ra sau chình dien là Quang Hieu Duong tho Duc Thánh Quan. Ngoài ra còn có các công trình khác nhu Ta Lac Thiên, Huu Ái Nhat voi các chuc nang khác nhau.
 
Và cung không quên nói den dieu dac biet trong tua de bài này là “noi yên nghi cua nhung con nguoi không toàn ven” vì dây là noi chôn cat các the he quan Thái giám Trieu Nguyen, Noi dây có riêng mot khu tho tu và chôn cat các vi giám này, và ho cung là nguoi có công xây dung và giu gìn ngôi chùa. Noi mà con nguoi và dat troi nhu quyen vào nhau, noi chu Phat ngu tri và là noi luu giu lai cái gì dó cua quá khu, mot phan cua lich su nuoc nhà.

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 18 Tu Hieu noi yen nghi cua nhung con nguoi khong toan ven

dulich4phuong.net Ve voi Hue thuong Ky 18 Tu Hieu noi yen nghi cua nhung con nguoi khong toan ven

Ngày nay chùa dang duoc kêu goi trùng tu. Den voi chùa ta se thay thanh than nhe nhàng, phong canh xanh muot, dep den nao lòng, vua ling thiêng vua gan gui, và cung de nhac lai mot tang lop mà xã hoi khinh re tìm ve nuong náo noi cua Phat tu bi này.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Từ Hiếu – nơi yên nghỉ của những con người không toàn vẹn

Tiếp bước hành trình khám phá những ngôi chùa Huế, ta sẽ đến với một ngôi chùa – một tổ đình – nơi thể hiện tấm lòng bao dung của nhà Phật với những con người không toàn vẹn – Từ Hiếu. Chùa nằm ở thôn Dương Xuân Thượng III, xã Thủy Xuân, thành phố Huế. Chùa là một trong những ngôi cổ tự lớn và là một danh lam có tính văn hoá và lịch sử của cố đô Huế.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá