Về với Huế thương - Kỳ 12: Lăng tẩm – Nét xưa lăng Đồng Khánh

Lăng Ðồng Khánh hay Tư Lăng là một di tích trong quần thể di tích cố đô Huế đây là nơi an táng vua Đồng Khánh, lăng tọa lạc giữa một vùng quê thuộc làng Cư Sĩ, xã Dương Xuân ngày trước (nay là thôn Thượng Hai, xã Thủy Xuân, thành phố Huế).


>> Ký sự dài kỳ: Về với Huế thương
>> Kỳ 11 Lăng tẩm – Giản dị lăng Dục Đức

Nói đến Đồng Khánh, người dân Huế lại có câu ca dao:

“Một nhà sinh đặng ba vua,
Vua còn, vua mất, vua thua chạy dài”

Sở dĩ có câu ca dao này ta phải nói đến giai đoạn đau lòng trong lịch sử dân tộc. Ngai vàng trong điện Thái Hòa đã mất đi cái quyền lực của nó mà chỉ còn là cái ghế để thực dân Pháp đặt lên nó “con rối” để thỏa mãn sự bốc lột. Ông con trai cả của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai (1845-1876), người sinh thành 3 vị vua: Kiến Phúc (1883-1884), Hàm Nghi (1884-1885) và Ðồng Khánh (1886-1888).

KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Ky 12 lang tam Net xua lang Dong Khanh
Hiện trạng khu lăng đang được trùng tu

Ông chỉ ở ngôi được 3 năm nên chưa kịp nghĩ đến việc xây cất lăng cho mình. Lăng Đồng Khánh ngày nay thật ra là nơi thờ cha của ông.

Sau khi lên ngôi ông cho dựng điện Truy Tư để thờ Cha, công việc đang tiến triển thì ông đột ngột qua đời, vua Duy Tân lên ngôi trong tình hình đất nước kiệt quệ nên không thể xây lăng cho Ông nên đã đổi tên Truy Tư thành Ngưng Hy để thờ. Và khu lăng được đặt tên là Tư Lăng.

Mãi đến tháng 8 năm 1916 khi con trai ông lên ngôi với niên hiệu Khải Định đã tiếp tục cho xây dựng và tu sửa lại Lăng. Lăng cũng gồm 2 phần tách biệt.

KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Ky 12 lang tam Net xua lang Dong Khanh
Hệ thống kiến trúc đang xuống cấp

Phần tẩm, nơi thờ tự được xây dựng theo cách truyền thống với điện Ngưng Hy là ngôi nhà trùng thềm điệp ốc, rộng rãi. Hai bên có tả hữu tùng tự. Phía sau lại có các viện để làm nơi ở cho các bà phi. Điện được trang trí cực kỳ tinh xảo, kỷ thuật Pháp Lam được áp dụng rất tuyệt vời, các ô hộc trang trí trên bờ nóc, bờ quyết, mái đao đều là Pháp Lam. Rồi các ô hộc phía trong điện được sơn son thếp vàng với các câu thơ... Rồi nghệ thuật sơn mài cũng được áp dụng tại đây đạt đến trình độ tinh xảo.

KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Ky 12 lang tam Net xua lang Dong Khanh
Bậc cấp dẫn lên mộ

Phần Lăng, được xây hoàn toàn bằng xi măng, được trùng tu vào thời Khải Định. Cũng theo mô tuýp cũ. Gồm la thành, bửu thành, bình phong, trụ biểu...Rồi nghệ thuật sơn mài cũng được áp dụng tại đây đạt đến trình độ tinh xảo.

KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Ky 12 lang tam Net xua lang Dong Khanh
Hai trụ biểu đánh dấu khu mộ phần

Hiện nay lăng đang được trùng tu, trong tương lai lăng sẽ lấy lại dáng dấp xưa, và là nơi khám phá hấp dẫn cho du khách.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Ve voi Hue thuong - Ky 12: Lang tam – Net xua lang Dong Khanh


Lang Ðong Khánh hay Tu Lang là mot di tích trong quan the di tích co dô Hue dây là noi an táng vua Dong Khánh, lang toa lac giua mot vùng quê thuoc làng Cu Si, xã Duong Xuân ngày truoc (nay là thôn Thuong Hai, xã Thuy Xuân, thành pho Hue).


>> Ký su dài ky: Ve voi Hue thuong
>> Ky 11 Lang tam – Gian di lang Duc Duc

Nói den Dong Khánh, nguoi dân Hue lai có câu ca dao:

“Mot nhà sinh dang ba vua,
Vua còn, vua mat, vua thua chay dài”

So di có câu ca dao này ta phai nói den giai doan dau lòng trong lich su dân toc. Ngai vàng trong dien Thái Hòa dã mat di cái quyen luc cua nó mà chi còn là cái ghe de thuc dân Pháp dat lên nó “con roi” de thoa mãn su boc lot. Ông con trai ca cua Kiên Thái Vuong Nguyen Phúc Hong Cai (1845-1876), nguoi sinh thành 3 vi vua: Kien Phúc (1883-1884), Hàm Nghi (1884-1885) và Ðong Khánh (1886-1888).

KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Ky 12 lang tam Net xua lang Dong Khanh
Hien trang khu lang dang duoc trùng tu

Ông chi o ngôi duoc 3 nam nên chua kip nghi den viec xây cat lang cho mình. Lang Dong Khánh ngày nay that ra là noi tho cha cua ông.

Sau khi lên ngôi ông cho dung dien Truy Tu de tho Cha, công viec dang tien trien thì ông dot ngot qua doi, vua Duy Tân lên ngôi trong tình hình dat nuoc kiet que nên không the xây lang cho Ông nên dã doi tên Truy Tu thành Ngung Hy de tho. Và khu lang duoc dat tên là Tu Lang.

Mãi den tháng 8 nam 1916 khi con trai ông lên ngôi voi niên hieu Khai Dinh dã tiep tuc cho xây dung và tu sua lai Lang. Lang cung gom 2 phan tách biet.

KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Ky 12 lang tam Net xua lang Dong Khanh
He thong kien trúc dang xuong cap

Phan tam, noi tho tu duoc xây dung theo cách truyen thong voi dien Ngung Hy là ngôi nhà trùng them diep oc, rong rãi. Hai bên có ta huu tùng tu. Phía sau lai có các vien de làm noi o cho các bà phi. Dien duoc trang trí cuc ky tinh xao, ky thuat Pháp Lam duoc áp dung rat tuyet voi, các ô hoc trang trí trên bo nóc, bo quyet, mái dao deu là Pháp Lam. Roi các ô hoc phía trong dien duoc son son thep vàng voi các câu tho... Roi nghe thuat son mài cung duoc áp dung tai dây dat den trình do tinh xao.

KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Ky 12 lang tam Net xua lang Dong Khanh
Bac cap dan lên mo

Phan Lang, duoc xây hoàn toàn bang xi mang, duoc trùng tu vào thoi Khai Dinh. Cung theo mô tuýp cu. Gom la thành, buu thành, bình phong, tru bieu...Roi nghe thuat son mài cung duoc áp dung tai dây dat den trình do tinh xao.

KinhNghiemDuLich.org  Ve voi Hue thuong Ky 12 lang tam Net xua lang Dong Khanh
Hai tru bieu dánh dau khu mo phan

Hien nay lang dang duoc trùng tu, trong tuong lai lang se lay lai dáng dap xua, và là noi khám phá hap dan cho du khách.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Về với Huế thương - Kỳ 12: Lăng tẩm – Nét xưa lăng Đồng Khánh

Lăng Ðồng Khánh hay Tư Lăng là một di tích trong quần thể di tích cố đô Huế đây là nơi an táng vua Đồng Khánh, lăng tọa lạc giữa một vùng quê thuộc làng Cư Sĩ, xã Dương Xuân ngày trước (nay là thôn Thượng Hai, xã Thủy Xuân, thành phố Huế).
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá