Du lịch bằng máy bay trực thăng tại Rio de Janeiro

Không gì có thể thú vị hơn một chuyến du lịch trên không nhìn ngắm thành phố Rio de Janeiro lung linh, xinh đẹp.


KinhNghiemDuLich.org  Du lich bang may bay truc thang tai Rio de Janeiro

Từ trên máy bay trực thăng, du khách sẽ không thể nào bỏ lỡ hình ảnh về một thành phố xinh đẹp, huyền bí ẩn mình sau những dãy núi đá granit hùng vĩ được bao bọc bởi Đại Tây Dương bao la. Trong lúc thưởng thức những cảnh đẹp lạ mắt, bạn hãy tranh thủ tạo dáng với một vài kiểu ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ về thành phố thú vị này để giữ lại những kỷ niệm về chuyến du lịch của bạn đến Rio đầy bí ẩn .

KinhNghiemDuLich.org  Du lich bang may bay truc thang tai Rio de Janeiro

Máy bay trực thắng sẽ đưa bạn tham quan vòng quanh thành phố Rio de Janeiro trong khoảng thời gian 11 phút. Hành trình du lịch trên không sẽ đưa bạn dạo qua sân vận động Maracana, bãi biển vàng của Ipanema và Copacabana, tượng chúa cứu thế nằm trên núi Corcovado, núi Sugar Loaf và các khu dân cư nằm quanh hồ Rodrigo de Freitas bạn sẽ có những giây phút không thể nào quên trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên kết hợp cùng những công trình đẹp mắt được sáng tạo từ bàn tay tài hoa của con người.

KinhNghiemDuLich.org  Du lich bang may bay truc thang tai Rio de Janeiro

KinhNghiemDuLich.org  Du lich bang may bay truc thang tai Rio de Janeiro

Điểm khởi hành:

Đón tại hầu hết các khách sạn lớn tại các khu Sao Conrado, Leblon, Ipanema và Copacabana hoặc cảng, tàu du lịch.

Thời gian khởi hành:

Giữa 08:00 sáng và 05:00 pm. Thời gian bay đều gần đúng nhưng có thể thay đổi do điều kiện thời tiết và hạn chế trọng lượng.

Bao gồm:

• 11-phút trên trực thăng
• Khách sạn đón và trả khách

Không bao gồm:
• Tiền thưởng (tùy chọn)
• Thực phẩm và đồ uống

Thông tin thêm:
• Xác nhận cho các chương du lịch này sẽ được nhận tại thời gian đặt
• Hành trình du lịch này yêu cầu số lượng hành khách tối thiểu là 3 người để hoạt động tốt. Có khả năng hành trình du lịch có thể bị hủy bỏ sau khi xác nhận nếu không có đủ hành khách để đáp ứng yêu cầu. Nếu trường hợp này xảy ra, bạn sẽ được cung cấp thông tin tùy chọn để đi theo hành trình du lịch vào một ngày khác, được trả lại đầy đủ hoặc mua vé thứ hai.
• Không bao gồm xe lăn, xe đẩy cho người già, người tàn tật
• Giá áp dụng cho tất cả khách du lịch

Địa phương điều hành thông tin:
Thông tin đầy đủ của cơ quan quản lý, bao gồm cả số điện thoại địa phương tại điểm đến của bạn, được ghi rõ trên Phiếu xác nhận. Giám đốc của chúng tôi chỉ chọn những nhà quản lý giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất tại mỗi điểm đến, loại bỏ những phỏng đoán trong bạn và đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho bạn.

Những dòng tin khác:
>> Santillana Del Mar thanh bình
>> Les Herbiers - vùng quê thanh bình

>> Giấc mơ lãng mạn về Venice
>> 7 kì quan thế giới cổ đại
>>
Spa La Cochinchine

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Du lich bang may bay truc thang tai Rio de Janeiro


Không gì có the thú vi hon mot chuyen du lich trên không nhìn ngam thành pho Rio de Janeiro lung linh, xinh dep.


KinhNghiemDuLich.org  Du lich bang may bay truc thang tai Rio de Janeiro

Tu trên máy bay truc thang, du khách se không the nào bo lo hình anh ve mot thành pho xinh dep, huyen bí an mình sau nhung dãy núi dá granit hùng vi duoc bao boc boi Dai Tây Duong bao la. Trong lúc thuong thuc nhung canh dep la mat, ban hãy tranh thu tao dáng voi mot vài kieu anh ghi lai khoanh khac dáng nho ve thành pho thú vi này de giu lai nhung ky niem ve chuyen du lich cua ban den Rio day bí an .

KinhNghiemDuLich.org  Du lich bang may bay truc thang tai Rio de Janeiro

Máy bay truc thang se dua ban tham quan vòng quanh thành pho Rio de Janeiro trong khoang thoi gian 11 phút. Hành trình du lich trên không se dua ban dao qua sân van dong Maracana, bãi bien vàng cua Ipanema và Copacabana, tuong chúa cuu the nam trên núi Corcovado, núi Sugar Loaf và các khu dân cu nam quanh ho Rodrigo de Freitas ban se có nhung giây phút không the nào quên truoc ve dep hùng vi cua thiên nhiên ket hop cùng nhung công trình dep mat duoc sáng tao tu bàn tay tài hoa cua con nguoi.

KinhNghiemDuLich.org  Du lich bang may bay truc thang tai Rio de Janeiro

KinhNghiemDuLich.org  Du lich bang may bay truc thang tai Rio de Janeiro

Diem khoi hành:

Dón tai hau het các khách san lon tai các khu Sao Conrado, Leblon, Ipanema và Copacabana hoac cang, tàu du lich.

Thoi gian khoi hành:

Giua 08:00 sáng và 05:00 pm. Thoi gian bay deu gan dúng nhung có the thay doi do dieu kien thoi tiet và han che trong luong.

Bao gom:

• 11-phút trên truc thang
• Khách san dón và tra khách

Không bao gom:
• Tien thuong (tùy chon)
• Thuc pham và do uong

Thông tin thêm:
• Xác nhan cho các chuong du lich này se duoc nhan tai thoi gian dat
• Hành trình du lich này yêu cau so luong hành khách toi thieu là 3 nguoi de hoat dong tot. Có kha nang hành trình du lich có the bi huy bo sau khi xác nhan neu không có du hành khách de dáp ung yêu cau. Neu truong hop này xay ra, ban se duoc cung cap thông tin tùy chon de di theo hành trình du lich vào mot ngày khác, duoc tra lai day du hoac mua vé thu hai.
• Không bao gom xe lan, xe day cho nguoi già, nguoi tàn tat
• Giá áp dung cho tat ca khách du lich

Dia phuong dieu hành thông tin:
Thông tin day du cua co quan quan lý, bao gom ca so dien thoai dia phuong tai diem den cua ban, duoc ghi rõ trên Phieu xác nhan. Giám doc cua chúng tôi chi chon nhung nhà quan lý giàu kinh nghiem và dáng tin cay nhat tai moi diem den, loai bo nhung phong doán trong ban và dam bao su an toàn và thoai mái cho ban.

Nhung dòng tin khác:
>> Santillana Del Mar thanh bình
>> Les Herbiers - vùng quê thanh bình

>> Giac mo lãng man ve Venice
>> 7 kì quan the gioi co dai
>>
Spa La Cochinchine

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Du lịch bằng máy bay trực thăng tại Rio de Janeiro

Không gì có thể thú vị hơn một chuyến du lịch trên không nhìn ngắm thành phố Rio de Janeiro lung linh, xinh đẹp.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá