Cuộc hành trình trên biển Howe Sound

Cuộc hành trình trên biển Howe Sound sẽ đưa bạn vào hai giờ phiêu lưu đến phong cảnh ngoạn mục và động vật hoang dã đã làm cho bờ biển British Columbia nổi tiếng thế giới.


Bạn hãy chọn một chỗ ngồi tùy thích trên tàu tốc độ cao, cao 28 ft ( khoảng 8,5 mét), với lớp vỏ dầy có thể phồng lên. Cùng đi với bạn là một hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm điều khiển tàu, bạn sẽ không bỏ lỡ chuyến đi trên tàu tốc độ cao đi khắp vịnh Horseshoe đến eo biển Georgia.

KinhNghiemDuLich.org  Cuoc hanh trinh tren bien Howe Sound

KinhNghiemDuLich.org  Cuoc hanh trinh tren bien Howe Sound

KinhNghiemDuLich.org  Cuoc hanh trinh tren bien Howe Sound

KinhNghiemDuLich.org  Cuoc hanh trinh tren bien Howe Sound

Bạn sẽ thấy mình đua bên cạnh những vách đá dốc, khám phá hang động, và đánh dấu chuyến đi tại bến cảng. Nét đẹp nổi bật của cuộc hành trình là ở Pam Rocks, phố biển Harbour Seals và hình ảnh những con đại bàng hùng vĩ bay lượn trên không. Chuyến đi chơi trên biển bằng tàu ra vào eo biển Georgia để xem những điều tuyệt vời của Vancouver. Trước khi kết thúc chuyến đi bạn sẽ đến vịnh Horseshoe, bạn sẽ thấy những ngôi nhà xung quanh cửa sông phía tây Vancouver.

Các cuộc hành trình trên biển Howe Sound bằng tàu là nhanh nhưng an toàn. Thiết kế thân tàu bằng nhôm với ống dẫn có thể phồng lên làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái trên mặt nước lúc tĩnh lặng hoặc dữ dội. Tùy thuộc vào thời thiết, chúng tôi sẽ cung cấp bạn áo. Tàu được trang bị thiết bị radio VHF và điện thoại. Bạn chỉ cần thư giãn và tận hưởng chuyến du hành!

Liên lạc:
• Mặc quần áo nhiều lớp thật sự là tốt và giày đóng là tốt nhất.
• Kính mát là một ý tưởng tốt vào những ngày nóng nắng cũng như kem chống nắng
• Quần áo hoặc túi xách có thể gửi trong một phòng giữ đồ tại văn phòng để nó không bị ướt trên thuyền.

Điểm khởi hành:

Khởi hành từ khách sạn trung tâm thành phố Vancouver

Thời gian khởi hành:
• 0:00 AM
• 01:00 PM
• 16:00 PM
Bạn nên chuẩn bị trước thời gian khởi hành, thời gian chính xác sẽ cho bạn biết sau

Thêm thông tin:

• 2-giờ du lịch sinh thái trên tàu tốc độ cao
• Bình luận ngay trên tàu
• Đón và trả về khách sạn (nếu tùy chọn)
• GST (thuế hàng hoá và dịch vụ)

Loại trừ:
• Dịch vụ miễn phí (tùy chọn)
• Thực phẩm và đồ uống

Thông tin thêm:
• Giấy xác nhận sẽ được nhận tại thời gian đặt
• Tuổi tối thiểu là 5 tuổi
• Hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, xin vui lòng ăn mặc một cách thích hợp
• Chuyến du lịch này là không thích hợp với phụ nữ mang thai.

Thông tin nhà điều hành Địa phương:
Có đầy đủ thông tin cơ quan quản lý, bao gồm cả số điện thoại địa phương điểm đến của bạn, được ghi rỏ trên phiếu xác nhận của bạn. Công ty của chúng tôi chỉ chọn những nhà điều hành giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất tại mỗi điểm đến, loại bỏ những phỏng đoán cho bạn, và đảm bảo sự thoải mái cho bạn khi tham quan du lịch.

Những dòng tin khác:
>>
Vancouver - Thiên đường trên Thái Bình Dương
>> Về miền nắng gió Phan Rang
>> Bí quyết tìm tour du lịch gia đình giá rẻ
>> Động Ngườm Ngao – Thế giới kỳ ảo
>> Phú Quốc - Say đắm cùng thiên nhiên hoang sơ

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Cuoc hanh trinh tren bien Howe Sound


Cuoc hành trình trên bien Howe Sound se dua ban vào hai gio phiêu luu den phong canh ngoan muc và dong vat hoang dã dã làm cho bo bien British Columbia noi tieng the gioi.


Ban hãy chon mot cho ngoi tùy thích trên tàu toc do cao, cao 28 ft ( khoang 8,5 mét), voi lop vo day có the phong lên. Cùng di voi ban là mot huong dan viên giàu kinh nghiem dieu khien tàu, ban se không bo lo chuyen di trên tàu toc do cao di khap vinh Horseshoe den eo bien Georgia.

KinhNghiemDuLich.org  Cuoc hanh trinh tren bien Howe Sound

KinhNghiemDuLich.org  Cuoc hanh trinh tren bien Howe Sound

KinhNghiemDuLich.org  Cuoc hanh trinh tren bien Howe Sound

KinhNghiemDuLich.org  Cuoc hanh trinh tren bien Howe Sound

Ban se thay mình dua bên canh nhung vách dá doc, khám phá hang dong, và dánh dau chuyen di tai ben cang. Nét dep noi bat cua cuoc hành trình là o Pam Rocks, pho bien Harbour Seals và hình anh nhung con dai bàng hùng vi bay luon trên không. Chuyen di choi trên bien bang tàu ra vào eo bien Georgia de xem nhung dieu tuyet voi cua Vancouver. Truoc khi ket thúc chuyen di ban se den vinh Horseshoe, ban se thay nhung ngôi nhà xung quanh cua sông phía tây Vancouver.

Các cuoc hành trình trên bien Howe Sound bang tàu là nhanh nhung an toàn. Thiet ke thân tàu bang nhôm voi ong dan có the phong lên làm cho chúng ta cam thay thoai mái trên mat nuoc lúc tinh lang hoac du doi. Tùy thuoc vào thoi thiet, chúng tôi se cung cap ban áo. Tàu duoc trang bi thiet bi radio VHF và dien thoai. Ban chi can thu giãn và tan huong chuyen du hành!

Liên lac:
• Mac quan áo nhieu lop that su là tot và giày dóng là tot nhat.
• Kính mát là mot ý tuong tot vào nhung ngày nóng nang cung nhu kem chong nang
• Quan áo hoac túi xách có the gui trong mot phòng giu do tai van phòng de nó không bi uot trên thuyen.

Diem khoi hành:

Khoi hành tu khách san trung tâm thành pho Vancouver

Thoi gian khoi hành:
• 0:00 AM
• 01:00 PM
• 16:00 PM
Ban nên chuan bi truoc thoi gian khoi hành, thoi gian chính xác se cho ban biet sau

Thêm thông tin:

• 2-gio du lich sinh thái trên tàu toc do cao
• Bình luan ngay trên tàu
• Dón và tra ve khách san (neu tùy chon)
• GST (thue hàng hoá và dich vu)

Loai tru:
• Dich vu mien phí (tùy chon)
• Thuc pham và do uong

Thông tin thêm:
• Giay xác nhan se duoc nhan tai thoi gian dat
• Tuoi toi thieu là 5 tuoi
• Hoat dong trong moi dieu kien thoi tiet, xin vui lòng an mac mot cách thích hop
• Chuyen du lich này là không thích hop voi phu nu mang thai.

Thông tin nhà dieu hành Dia phuong:
Có day du thông tin co quan quan lý, bao gom ca so dien thoai dia phuong diem den cua ban, duoc ghi ro trên phieu xác nhan cua ban. Công ty cua chúng tôi chi chon nhung nhà dieu hành giàu kinh nghiem và dáng tin cay nhat tai moi diem den, loai bo nhung phong doán cho ban, và dam bao su thoai mái cho ban khi tham quan du lich.

Nhung dòng tin khác:
>>
Vancouver - Thiên duòng trên Thái Bình Duong
>> Ve mien nang gió Phan Rang
>> Bí quyet tìm tour du lich gia dình giá re
>> Dong Nguom Ngao – The gioi ky ao
>> Phú Quoc - Say dam cùng thiên nhiên hoang so

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Cuộc hành trình trên biển Howe Sound

Cuộc hành trình trên biển Howe Sound sẽ đưa bạn vào hai giờ phiêu lưu đến phong cảnh ngoạn mục và động vật hoang dã đã làm cho bờ biển British Columbia nổi tiếng thế giới.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá