Tour tham quan Vịnh đá ngầm Buccoo

Vịnh đá ngầm Buccoo Reef được mệnh danh là một trong những điểm tham quan lý thú nhất thế giới. Mất khoảng một tiếng rưỡi đi từ Scarborough bạn sẽ đến được nơi đây, một kì quan thiên nhiên, nơi mà không một nhà bơi lội nào thích thỏa mình dưới nước hơn là đi thuyền đáy.


KinhNghiemDuLich.org Tour tham quan Vinh Đá ngầm Buccoo

KinhNghiemDuLich.org Tour tham quan Vinh Đá ngầm Buccoo
Chuẩn bị đi lặn nào

Tobago một hòn đảo thanh bình được đánh giá là nơi thứ 3 trên thế giới có những phong cảnh ngoạn mục. Nơi nổi tiếng có “Buccoo Reef” được khám phá bởi Jacques Cousteau. Đồng thời cũng là nơi có nhiều điều thú vị từ những cảnh đẹp thích hợp cho những tay săn ảnh.

KinhNghiemDuLich.org Tour tham quan Vinh Đá ngầm Buccoo

KinhNghiemDuLich.org Tour tham quan Vinh Đá ngầm Buccoo
Như là một thế giới khác

Tour du lịch của bạn sẽ bắt đầu từ Scarborough di chuyển theo hướng đại lộ Noel Claude trước khi đến “Buccoo Bay Beach Resort” nơi bạn sẽ được ngồi trên một chiếc thuyền đáy tham quan vườn Coral và Buccoo Reef.

Bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhiều loài cá và sự hình thành cuộc sống tự nhiên của các rặng san hô. Buccoo là một trong những rặng san hô lớn mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy dù bạn không phải là một người bơi lội chuyên nghiệp. Hầu hết các loại san hô cứng và mềm đều có thể thấy tại Tobago, cũng như những loài cá sống trú ẩn trong san hô cũng có thể dễ dàng tìm được xung quanh nơi này.

KinhNghiemDuLich.org Tour tham quan Vinh Đá ngầm Buccoo
Lặn biển là điều thú vị tại đây

Sau khi tham quan các rặng san hô trên thuyền đáy, cuộc hành trình của các bạn sẽ được tiếp tục tới “Nylon Pool” nơi bạn có thể lên bờ và bơi lội trên bờ cát, với mực nước cao không quá 2,5 feet. Từ đây bạn sẽ trở lại Vịnh Buccoo và bạn sẽ được đưa về khách sạn của bạn.

Lịch trình chi tiết:

KinhNghiemDuLich.org Tour tham quan Vinh Đá ngầm Buccoo
Sóng biển ở
Buccoo

Ngày khởi hành:
- Chọn tháng, xem lịch khởi hành chi tiết của cuộc khởi hành đã có.

Địa điểm khởi hành:
- Tour bắt đầu với xe đưa đón từ các khách sạn lớn Sacarbough, nhà khách hoặc ở bến tàu.
- Nếu khi đặt phòng bạn không yêu cầu khách sạn ra đón thì vui lòng gọi bên cung cấp tour và hỏi trực tiếp họ về thông tin này. Những chi tiết liên lạc trên chứng từ sẽ được xác nhận khi bạn đăng ký thông tin.

Thời gian khởi hành:
- 9:30 sáng.

Trở lại chi tiết:
- Trở về đến điểm khởi hành ban đầu khoảng 12:00 giờ.

Thêm thông tin:

Bao gồm:
- Đưa đón khách tại khách sạn.
- Tài xế, và hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Loại trừ:
- Tùy chọn.
- Thực phẩm và nước uống.
Thông tin thêm:
- Xác nhận thông tin tại thời điểm đặt vé, trừ khi đặt trong vòng 5 ngày kể từ ngày bắt đầu bắt đầu đi du lịch. Trường hợp này sẽ được xác nhận lại trong vòng 48 giờ.
- Một tour tối thiểu là 2 người/ vé là bắt buộc. Cá nhân đăng ký sẽ trả thêm 50% chi phí vé.
- Giá áp dụng cho tất cả khách du lịch.

Thông tin tổng đài địa phương:
- Xác nhận thông tin chính xác bao gồm: số điện thoại khu vực nơi bạn đến, các thông tin trên hóa đơn bạn đã thanh toán. Quản lý chúng tôi sẽ cử một hướng dẫn nhiều kinh nghiệm và đáng tin cậy nhất tại mỗi điểm đến, tạo cho du khách một sự an tâm và an toàn tuyệt đối khi tham gia tour.

Những dòng tin khác:
>>
Costa Smeralda - thiên đường du lịch
>> Di Hòa Viên - Kiệt tác vườn Thượng Uyển xưa
>>
Về Vàm Sát tận hưởng không khí trong lành
>>
Làng đảo Bản Đôn
>>
Cafe Nhớ

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Tour tham quan Vinh da ngam Buccoo


Vinh dá ngam Buccoo Reef duoc menh danh là mot trong nhung diem tham quan lý thú nhat the gioi. Mat khoang mot tieng ruoi di tu Scarborough ban se den duoc noi dây, mot kì quan thiên nhiên, noi mà không mot nhà boi loi nào thích thoa mình duoi nuoc hon là di thuyen dáy.


KinhNghiemDuLich.org Tour tham quan Vinh Dá ngam Buccoo

KinhNghiemDuLich.org Tour tham quan Vinh Dá ngam Buccoo
Chuan bi di lan nào

Tobago mot hòn dao thanh bình duoc dánh giá là noi thu 3 trên the gioi có nhung phong canh ngoan muc. Noi noi tieng có “Buccoo Reef” duoc khám phá boi Jacques Cousteau. Dong thoi cung là noi có nhieu dieu thú vi tu nhung canh dep thích hop cho nhung tay san anh.

KinhNghiemDuLich.org Tour tham quan Vinh Dá ngam Buccoo

KinhNghiemDuLich.org Tour tham quan Vinh Dá ngam Buccoo
Nhu là mot the gioi khác

Tour du lich cua ban se bat dau tu Scarborough di chuyen theo huong dai lo Noel Claude truoc khi den “Buccoo Bay Beach Resort” noi ban se duoc ngoi trên mot chiec thuyen dáy tham quan vuon Coral và Buccoo Reef.

Ban se duoc chiêm nguong nhieu loài cá và su hình thành cuoc song tu nhiên cua các rang san hô. Buccoo là mot trong nhung rang san hô lon mà ban có the de dàng tìm thay dù ban không phai là mot nguoi boi loi chuyên nghiep. Hau het các loai san hô cung và mem deu có the thay tai Tobago, cung nhu nhung loài cá song trú an trong san hô cung có the de dàng tìm duoc xung quanh noi này.

KinhNghiemDuLich.org Tour tham quan Vinh Dá ngam Buccoo
Lan bien là dieu thú vi tai dây

Sau khi tham quan các rang san hô trên thuyen dáy, cuoc hành trình cua các ban se duoc tiep tuc toi “Nylon Pool” noi ban có the lên bo và boi loi trên bo cát, voi muc nuoc cao không quá 2,5 feet. Tu dây ban se tro lai Vinh Buccoo và ban se duoc dua ve khách san cua ban.

Lich trình chi tiet:

KinhNghiemDuLich.org Tour tham quan Vinh Dá ngam Buccoo
Sóng bien o
Buccoo

Ngày khoi hành:
- Chon tháng, xem lich khoi hành chi tiet cua cuoc khoi hành dã có.

Dia diem khoi hành:
- Tour bat dau voi xe dua dón tu các khách san lon Sacarbough, nhà khách hoac o ben tàu.
- Neu khi dat phòng ban không yêu cau khách san ra dón thì vui lòng goi bên cung cap tour và hoi truc tiep ho ve thông tin này. Nhung chi tiet liên lac trên chung tu se duoc xác nhan khi ban dang ký thông tin.

Thoi gian khoi hành:
- 9:30 sáng.

Tro lai chi tiet:
- Tro ve den diem khoi hành ban dau khoang 12:00 gio.

Thêm thông tin:

Bao gom:
- Dua dón khách tai khách san.
- Tài xe, và huong dan viên chuyên nghiep.

Loai tru:
- Tùy chon.
- Thuc pham và nuoc uong.
Thông tin thêm:
- Xác nhan thông tin tai thoi diem dat vé, tru khi dat trong vòng 5 ngày ke tu ngày bat dau bat dau di du lich. Truong hop này se duoc xác nhan lai trong vòng 48 gio.
- Mot tour toi thieu là 2 nguoi/ vé là bat buoc. Cá nhân dang ký se tra thêm 50% chi phí vé.
- Giá áp dung cho tat ca khách du lich.

Thông tin tong dài dia phuong:
- Xác nhan thông tin chính xác bao gom: so dien thoai khu vuc noi ban den, các thông tin trên hóa don ban dã thanh toán. Quan lý chúng tôi se cu mot huong dan nhieu kinh nghiem và dáng tin cay nhat tai moi diem den, tao cho du khách mot su an tâm và an toàn tuyet doi khi tham gia tour.

Nhung dòng tin khác:
>>
Costa Smeralda - thiên duong du lich
>> Di Hòa Viên - Kiet tác vuon Thuong Uyen xua
>>
Ve Vàm Sát tan huong không khí trong lành
>>
Làng dao Ban Dôn
>>
Cafe Nho

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Tour tham quan Vịnh đá ngầm Buccoo

Vịnh đá ngầm Buccoo Reef được mệnh danh là một trong những điểm tham quan lý thú nhất thế giới. Mất khoảng một tiếng rưỡi đi từ Scarborough bạn sẽ đến được nơi đây, một kì quan thiên nhiên, nơi mà không một nhà bơi lội nào thích thỏa mình dưới nước hơn là đi thuyền đáy.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá