Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

15 bức ảnh, 15 vẻ đẹp miêu tả sự chuyển động của quả đất, ngôi nhà chung của toàn nhân loại. Quá sinh động, rất độc đáo và ấn tượng là những gì các tác giả muốn để lại cho cuộc thi ảnh National Geographic thỏa lòng mong đợi.


Nào chiêm ngưỡng 15 bức ảnh đẹp ấn tượng trong tuần về cuộc thi này nhé:

KinhNghiemDuLich.org  Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

Ảnh: Red Land
Hoàng hôn Cloud Village là một trong những nơi đẹp nhất của Red Land, Trung Quốc. Như tên gọi của bức ảnh, thời điễm đẹp nhất quan sát ở đây là trước khi hoàng hôn buông xuống. Đất nâu đỏ chuyển sang đỏ sau khi trời mưa, và sau khi nông dân cày đất. Hình ảnh và chú thích của Peng Giang / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

Dơi tại Golconda Fort

Đây chính là ảnh chụp thứ ba với đèn flash, đánh thức tất cả các con dơi và hàng ngàn con mắt nhìm chằm chằm vào máy ảnh.
Hình ảnh và chú thích bởi Bill Thoet / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

Đánh bắt cá

Các ngư dân đánh bắt cá trong đêm bằng cách sử dụng ánh sáng từ ngọn đèn.
Hình ảnh và chú thích của Chang ming chih / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

Bird Black Drongo

Bird Black Drongo đang săn bắt con mồi trên mặt nước, lướt qua làn nước và bay trở lại. Hình ảnh được chụp là cả một quá trình gần 10 ngày quan sát và lựa chọn thời điểm và hình ảnh được chụp vào ngày 25 tháng 10, 2012. Tôi may mắn chụp được khung cảnh khi con chim bắt đầu lướt xuống làn nước. Tôi tập trung đôi mắt, vị trí miệng và đôi cánh mở rộng của nó.
Hình ảnh và chú thích bởi Vinayak Parmar / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

Glacial Cave

Đi bộ đường dài dưới sông băng Mendenhall gần Juneau, Alaska. Khi điều kiện thích hợp, suối tan vào sông băng. Băng đủ cứng và ổn định để đi trên đó. Băng bộ lọc ra hầu hết các màu sắc của ánh sáng ngoại trừ cho các bước sóng màu xanh để lại một màu xanh tuyệt đẹp phát sáng từ băng.
Hình ảnh và chú thích của Mark Meyer / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

Golden Road

Một con đường nhuộm vàng là thông qua các cánh rừng ở Colorado.
Hình ảnh và chú thích của Ron Azevedo / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

Sự im lặng bằng giọng nói

Bức ảnh được chụp tại Công viên quốc gia Yellowstone.
Hình ảnh và chú thích bằng cách chaoying zhao / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

Tôi thích nhà của tôi!

Đây là Gandalf Grey Owl và ông được sợ hãi bay mở ra trong do đó, chủ sở hữu của mình đã xây dựng được chuồng của mình bên trong một viên gạch đổ. Ông bây giờ thích chi tiêu ngày của mình xem thế giới đi theo ra khỏi cửa sổ của mình.
Hình ảnh và chú thích của Mark Bridger / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

Lucky Bay

Cảnh đẹp ở Lucky Bay , Esperance, Western Australia. Không chỉ là nước màu ngọc lam và cát trắng một cảnh để xem nhưng lúc hoàng hôn những con chuột túi thong thả tìm mồi cho bưa tối.
Hình ảnh và chú thích bởi Mandy Wilson / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

Điều dưỡng Mama

Vườn quốc gia Lake Clark cuối tháng bảy với chú gấu nâu, khung cảnh yên bình thoải mái.
Hình ảnh và chú thích bởi Ruth Steck / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

Săn không Dusk

Chú cú hoang dã đang săn mồi trong lau sậy Norfolk.
Hình ảnh và chú thích của Mark Bridger / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

The Great Escape

Trong một buổi sáng đẹp trời trong tháng bảy, tôi đã chụp ảnh cá mập trắng lớn ở vịnh False, Nam Phi.
Hình ảnh và chú thích bởi Tonya Herron / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

The Godfather

Chú voi cao 4 mét nặng 4 tấn. Để chụp được bức ảnh này, tôi phải kiểm soát hơi thở và nắm bắt thời gian.Cảnh tượng trở nên đẹp hơn với bụi và ánh sáng.
Hình ảnh và chú thích của Michael LAM / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

Matterhorn: mây Đêm # 2
Matterhorn 4478 m trăng tròn.
Hình ảnh và chú thích bởi Nenad Saljic / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

Bơi với Turtle

Sau khi quan sát con rùa này, tôi bơi với nó trong vài phút.
Hình ảnh và chú thích của John Peterson / National Geographic Photo Contest
Doc dao 15 buc anh trong cuoc thi anh cua National Geographic


15 buc anh, 15 ve dep miêu ta su chuyen dong cua qua dat, ngôi nhà chung cua toàn nhân loai. Quá sinh dong, rat doc dáo và an tuong là nhung gì các tác gia muon de lai cho cuoc thi anh National Geographic thoa lòng mong doi.


Nào chiêm nguong 15 buc anh dep an tuong trong tuan ve cuoc thi này nhé:

KinhNghiemDuLich.org  Doc dao 15 buc anh trong cuoc thi anh cua National Geographic

Anh: Red Land
Hoàng hôn Cloud Village là mot trong nhung noi dep nhat cua Red Land, Trung Quoc. Nhu tên goi cua buc anh, thoi diem dep nhat quan sát o dây là truoc khi hoàng hôn buông xuong. Dat nâu do chuyen sang do sau khi troi mua, và sau khi nông dân cày dat. Hình anh và chú thích cua Peng Giang / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Doc dao 15 buc anh trong cuoc thi anh cua National Geographic

Doi tai Golconda Fort

Dây chính là anh chup thu ba voi dèn flash, dánh thuc tat ca các con doi và hàng ngàn con mat nhìm cham cham vào máy anh.
Hình anh và chú thích boi Bill Thoet / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Doc dao 15 buc anh trong cuoc thi anh cua National Geographic

Dánh bat cá

Các ngu dân dánh bat cá trong dêm bang cách su dung ánh sáng tu ngon dèn.
Hình anh và chú thích cua Chang ming chih / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Doc dao 15 buc anh trong cuoc thi anh cua National Geographic

Bird Black Drongo

Bird Black Drongo dang san bat con moi trên mat nuoc, luot qua làn nuoc và bay tro lai. Hình anh duoc chup là ca mot quá trình gan 10 ngày quan sát và lua chon thoi diem và hình anh duoc chup vào ngày 25 tháng 10, 2012. Tôi may man chup duoc khung canh khi con chim bat dau luot xuong làn nuoc. Tôi tap trung dôi mat, vi trí mieng và dôi cánh mo rong cua nó.
Hình anh và chú thích boi Vinayak Parmar / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Doc dao 15 buc anh trong cuoc thi anh cua National Geographic

Glacial Cave

Di bo duong dài duoi sông bang Mendenhall gan Juneau, Alaska. Khi dieu kien thích hop, suoi tan vào sông bang. Bang du cung và on dinh de di trên dó. Bang bo loc ra hau het các màu sac cua ánh sáng ngoai tru cho các buoc sóng màu xanh de lai mot màu xanh tuyet dep phát sáng tu bang.
Hình anh và chú thích cua Mark Meyer / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Doc dao 15 buc anh trong cuoc thi anh cua National Geographic

Golden Road

Mot con duong nhuom vàng là thông qua các cánh rung o Colorado.
Hình anh và chú thích cua Ron Azevedo / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Doc dao 15 buc anh trong cuoc thi anh cua National Geographic

Su im lang bang giong nói

Buc anh duoc chup tai Công viên quoc gia Yellowstone.
Hình anh và chú thích bang cách chaoying zhao / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Doc dao 15 buc anh trong cuoc thi anh cua National Geographic

Tôi thích nhà cua tôi!

Dây là Gandalf Grey Owl và ông duoc so hãi bay mo ra trong do dó, chu so huu cua mình dã xây dung duoc chuong cua mình bên trong mot viên gach do. Ông bây gio thích chi tiêu ngày cua mình xem the gioi di theo ra khoi cua so cua mình.
Hình anh và chú thích cua Mark Bridger / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Doc dao 15 buc anh trong cuoc thi anh cua National Geographic

Lucky Bay

Canh dep o Lucky Bay , Esperance, Western Australia. Không chi là nuoc màu ngoc lam và cát trang mot canh de xem nhung lúc hoàng hôn nhung con chuot túi thong tha tìm moi cho bua toi.
Hình anh và chú thích boi Mandy Wilson / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Doc dao 15 buc anh trong cuoc thi anh cua National Geographic

Dieu duong Mama

Vuon quoc gia Lake Clark cuoi tháng bay voi chú gau nâu, khung canh yên bình thoai mái.
Hình anh và chú thích boi Ruth Steck / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Doc dao 15 buc anh trong cuoc thi anh cua National Geographic

San không Dusk

Chú cú hoang dã dang san moi trong lau say Norfolk.
Hình anh và chú thích cua Mark Bridger / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Doc dao 15 buc anh trong cuoc thi anh cua National Geographic

The Great Escape

Trong mot buoi sáng dep troi trong tháng bay, tôi dã chup anh cá map trang lon o vinh False, Nam Phi.
Hình anh và chú thích boi Tonya Herron / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Doc dao 15 buc anh trong cuoc thi anh cua National Geographic

The Godfather

Chú voi cao 4 mét nang 4 tan. De chup duoc buc anh này, tôi phai kiem soát hoi tho và nam bat thoi gian.Canh tuong tro nên dep hon voi bui và ánh sáng.
Hình anh và chú thích cua Michael LAM / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Doc dao 15 buc anh trong cuoc thi anh cua National Geographic

Matterhorn: mây Dêm # 2
Matterhorn 4478 m trang tròn.
Hình anh và chú thích boi Nenad Saljic / National Geographic Photo Contest

KinhNghiemDuLich.org  Doc dao 15 buc anh trong cuoc thi anh cua National Geographic

Boi voi Turtle

Sau khi quan sát con rùa này, tôi boi voi nó trong vài phút.
Hình anh và chú thích cua John Peterson / National Geographic Photo Contest

Độc đáo 15 bức ảnh trong cuộc thi ảnh của National Geographic

15 bức ảnh, 15 vẻ đẹp miêu tả sự chuyển động của quả đất, ngôi nhà chung của toàn nhân loại. Quá sinh động, rất độc đáo và ấn tượng là những gì các tác giả muốn để lại cho cuộc thi ảnh National Geographic thỏa lòng mong đợi.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá