Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie

Trở lại năm 1995, thành phố Kobe đã được nhấn chìm với một trong những trận động đất tàn phá nhất trong lịch sử Nhật Bản.Trong số các thành phố lớn, Kobe là gần với tâm chấn do đó đây là nơi thiệt hại nhiều nhất cả về cơ sở hạ tầng và trong cuộc sống. Để tỏ lòng tôn kính đến hàng ngàn người đã thiệt mạng và mang lại hi vọng cho các công dân còn sống sót, Kobe Luminarie, một lễ hội ánh sáng được đưa vào năm đó, trong tháng mười hai. Sau trận động đất, Kobe là không có đèn chiếu sáng và chìm vào bóng tối, do đó, Kobe Luminarie đầu tiên được có nghĩa là để thắp sáng thành phố và để cung cấp cho người dân Kobe hy vọng rằng thành phố của họ có thể một ngày được phục hồi.


Các đèn được tài trợ bởi chính phủ Ý và cài đặt được sản xuất bởi thiết kế người Ý Valerio Festi và Hirokazu Imaoka. Hơn 3.000.000 người đổ xô đến Kobe để chứng kiến lễ hội ngoạn mục nhất của đất nước tổ chức cho khoảng hai tuần mỗi tháng mười hai. Tuyệt vời nhất là mỗi đèn cá nhân vẽ bằng tay. Năm nay, sự kiện sẽ được tổ chức trong 12 ngày từ 6 Tháng mười hai - 17 tháng mười hai. Điều này, cùng với các đường hầm ánh sáng tại Nabana no Sato , làm cho Nhật Bản một trong những nước thú vị nhất để truy cập vào mùa đông.

Dưới đây là một số trong những thiết kế tuyệt nhất được tạo ra trong suốt những năm qua.

KinhNghiemDuLich.org Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie
Le hoi anh sang Kobe Luminarie


Tro lai nam 1995, thành pho Kobe dã duoc nhan chìm voi mot trong nhung tran dong dat tàn phá nhat trong lich su Nhat Ban.Trong so các thành pho lon, Kobe là gan voi tâm chan do dó dây là noi thiet hai nhieu nhat ca ve co so ha tang và trong cuoc song. De to lòng tôn kính den hàng ngàn nguoi dã thiet mang và mang lai hi vong cho các công dân còn song sót, Kobe Luminarie, mot le hoi ánh sáng duoc dua vào nam dó, trong tháng muoi hai. Sau tran dong dat, Kobe là không có dèn chieu sáng và chìm vào bóng toi, do dó, Kobe Luminarie dau tiên duoc có nghia là de thap sáng thành pho và de cung cap cho nguoi dân Kobe hy vong rang thành pho cua ho có the mot ngày duoc phuc hoi.


Các dèn duoc tài tro boi chính phu Ý và cài dat duoc san xuat boi thiet ke nguoi Ý Valerio Festi và Hirokazu Imaoka. Hon 3.000.000 nguoi do xô den Kobe de chung kien le hoi ngoan muc nhat cua dat nuoc to chuc cho khoang hai tuan moi tháng muoi hai. Tuyet voi nhat là moi dèn cá nhân ve bang tay. Nam nay, su kien se duoc to chuc trong 12 ngày tu 6 Tháng muoi hai - 17 tháng muoi hai. Dieu này, cùng voi các duong ham ánh sáng tai Nabana no Sato , làm cho Nhat Ban mot trong nhung nuoc thú vi nhat de truy cap vào mùa dông.

Duoi dây là mot so trong nhung thiet ke tuyet nhat duoc tao ra trong suot nhung nam qua.

KinhNghiemDuLich.org Le hoi anh sang Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Le hoi anh sang Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Le hoi anh sang Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Le hoi anh sang Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Le hoi anh sang Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Le hoi anh sang Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Le hoi anh sang Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Le hoi anh sang Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Le hoi anh sang Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Le hoi anh sang Kobe Luminarie

KinhNghiemDuLich.org Le hoi anh sang Kobe Luminarie

Lễ hội ánh sáng Kobe Luminarie

Trở lại năm 1995, thành phố Kobe đã được nhấn chìm với một trong những trận động đất tàn phá nhất trong lịch sử Nhật Bản.Trong số các thành phố lớn, Kobe là gần với tâm chấn do đó đây là nơi thiệt hại nhiều nhất cả về cơ sở hạ tầng và trong cuộc sống. Để tỏ lòng tôn kính đến hàng ngàn người đã thiệt mạng và mang lại hi vọng cho các công dân còn sống sót, Kobe Luminarie, một lễ hội ánh sáng được đưa vào năm đó, trong tháng mười hai. Sau trận động đất, Kobe là không có đèn chiếu sáng và chìm vào bóng tối, do đó, Kobe Luminarie đầu tiên được có nghĩa là để thắp sáng thành phố và để cung cấp cho người dân Kobe hy vọng rằng thành phố của họ có thể một ngày được phục hồi.
Giới thiệu cho bạn bè
 • gplus
 • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá