Lễ hội bùn Boryeong ở Hàn Quốc

Thành phố Boryeong biến thành một sân chơi lớn với 200 tấn bùn khoáng. Khách du lịch quốc tế và Hàn Quốc cùng đổ về một địa điểm du lịch nằm cách thủ đô Seoul gần 200km về phía Tây Nam, để hòa mình vào một bầu không khí lễ hội rất đặc sắc – Lễ hội bùn hàng năm của thành phố Boryeong.


>>> Một tuần ngao du - Hàn Quốc

KinhNghiemDuLich.org  Le hoi bun Boryeong o Han Quoc

Trong dịp lễ hội này, thành phố Boryeong biến thành một sân chơi lớn với 200 tấn bùn khoáng, rải rác trên khắp các địa điểm vui chơi như sân đấu vật trong bùn, cầu trượt bùn và tắm bùn. Tất cả các điểm vui chơi đều tấp nập từ sáng sớm và rất nhiều người phải xếp hàng nếu không muốn bỏ lỡ các hoạt động vui chơi sôi động trong ngày.

Một du khách Hàn Quốc cho biết: “Tôi không có đủ thời gian để ngủ hay ăn sáng vì sợ nếu đến muộn sẽ có quá nhiều người xếp hàng ở các điểm vui chơi. Nhưng tôi thật sự rất vui khi tham gia lễ hội này. Bùn khoáng rất sạch, mềm và xốp, nó tuyệt với hơn bất cứ loại vải nào phủ lên cơ thể”

Đi đến bất cứ đâu du khách cũng có thể được “chào đón” bằng nghi thức té bùn của người dân địa phương, nhưng không ai e ngại vì tham dự lễ hội này thì điều thú vị nhất là “được bẩn” vì bùn. Bùn khoáng của thành phố này cũng nổi tiếng với nhiều tác dụng làm đẹp da và tốt cho sức khỏe.

Một du khách đến từ Mỹ nói: “Tôi đọc thông tin về lễ hội này trên Facebook và nó hấp dẫn tôi ngay lập tức. Tôi thích nhất là phần thi đấu vật trong bùn. Đã đến đây thì ai cũng thích được dính bùn, càng nhiều bùn thì càng đẹp da và càng vui”.

Là một thành phố nhỏ với dân số chỉ hơn 100.000 người nhưng năm 2011 Boryeong đã tiếp đón hơn 2 triệu du khách tham gia lễ hội bùn tại đây. Sở du lịch địa phương ước tính, số lượng khách tham gia lễ hội năm nay có thể lên tới 3 triệu người. Lễ hội bùn này mở cửa đến ngày 24/7 tới
Le hoi bun Boryeong o Han Quoc


Thành pho Boryeong bien thành mot sân choi lon voi 200 tan bùn khoáng. Khách du lich quoc te và Hàn Quoc cùng do ve mot dia diem du lich nam cách thu dô Seoul gan 200km ve phía Tây Nam, de hòa mình vào mot bau không khí le hoi rat dac sac – Le hoi bùn hàng nam cua thành pho Boryeong.


>>> Mot tuan ngao du - Hàn Quoc

KinhNghiemDuLich.org  Le hoi bun Boryeong o Han Quoc

Trong dip le hoi này, thành pho Boryeong bien thành mot sân choi lon voi 200 tan bùn khoáng, rai rác trên khap các dia diem vui choi nhu sân dau vat trong bùn, cau truot bùn và tam bùn. Tat ca các diem vui choi deu tap nap tu sáng som và rat nhieu nguoi phai xep hàng neu không muon bo lo các hoat dong vui choi sôi dong trong ngày.

Mot du khách Hàn Quoc cho biet: “Tôi không có du thoi gian de ngu hay an sáng vì so neu den muon se có quá nhieu nguoi xep hàng o các diem vui choi. Nhung tôi that su rat vui khi tham gia le hoi này. Bùn khoáng rat sach, mem và xop, nó tuyet voi hon bat cu loai vai nào phu lên co the”

Di den bat cu dâu du khách cung có the duoc “chào dón” bang nghi thuc té bùn cua nguoi dân dia phuong, nhung không ai e ngai vì tham du le hoi này thì dieu thú vi nhat là “duoc ban” vì bùn. Bùn khoáng cua thành pho này cung noi tieng voi nhieu tác dung làm dep da và tot cho suc khoe.

Mot du khách den tu My nói: “Tôi doc thông tin ve le hoi này trên Facebook và nó hap dan tôi ngay lap tuc. Tôi thích nhat là phan thi dau vat trong bùn. Dã den dây thì ai cung thích duoc dính bùn, càng nhieu bùn thì càng dep da và càng vui”.

Là mot thành pho nho voi dân so chi hon 100.000 nguoi nhung nam 2011 Boryeong dã tiep dón hon 2 trieu du khách tham gia le hoi bùn tai dây. So du lich dia phuong uoc tính, so luong khách tham gia le hoi nam nay có the lên toi 3 trieu nguoi. Le hoi bùn này mo cua den ngày 24/7 toi

Lễ hội bùn Boryeong ở Hàn Quốc

Thành phố Boryeong biến thành một sân chơi lớn với 200 tấn bùn khoáng. Khách du lịch quốc tế và Hàn Quốc cùng đổ về một địa điểm du lịch nằm cách thủ đô Seoul gần 200km về phía Tây Nam, để hòa mình vào một bầu không khí lễ hội rất đặc sắc – Lễ hội bùn hàng năm của thành phố Boryeong.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá