Lễ hội Hà Thạch

Ngày: 10 tháng 10 (Âm lịch)
Địa điểm: Xã Hà Thạch,Thị Xã Phú Thọ, Phú Thọ


Làng Hà Thạch có tên tục là Kẻ Thiệc, nay là một trong 2 thôn của xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Làng thờ nhiều vị thần làm Thành hoàng như: Vua Hùng, đức thánh Tản Viên, Chử Đồng Tử-Tiên Dung, Trưng Trắc, nữ tướng Mai Hoa thời Hai Bà Trưng, thuỷ thần...

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi ha thach


Hàng năm, Hà Thạch có nhiều kỳ hội lễ tương ứng với tục hèm của từng thần vị như lễ Hạ điền, lễ tế thuỷ thần, lễ chém lợn..

Trong các kỳ lễ hội, có tổ chức các màn trình diễn múa rồng rắn, tung bông, ... Theo tục truyền, thì cả ba thôn Thượng, Trung, Hạ rước kiệu thôn mình về hội tại đình Cả, và 5 cô gái nhà tơ trình diễn điệu múa quanh 3 cỗ kiệu.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi ha thach

Đó là 5 cô gái đẹp, duyên dáng, dịu dàng, mỗi cô trang phục áo và khăn đội đầu khác màu nhau, nhưng cô gái đi đầu phải có áo khăn màu vàng. Cô gái đi đầu đưa tay trái về phía trước làm đầu rắn, còn tay kia múa. Các cô gái theo sau, một tay níu vào thắt lưng người đi trước và tay kia múa, còn cô gái đi sau cùng, đưa một tay ra phía sau làm đuôi. Các cô gái vừa múa vừa lượn quanh kiệu nhiều vòng.
Le hoi Ha Thach


Ngày: 10 tháng 10 (Âm lich)
Dia diem: Xã Hà Thach,Thi Xã Phú Tho, Phú Tho


Làng Hà Thach có tên tuc là Ke Thiec, nay là mot trong 2 thôn cua xã Hà Thach, Thi xã Phú Tho, tinh Phú Tho. Làng tho nhieu vi than làm Thành hoàng nhu: Vua Hùng, duc thánh Tan Viên, Chu Dong Tu-Tiên Dung, Trung Trac, nu tuong Mai Hoa thoi Hai Bà Trung, thuy than...

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi ha thach


Hàng nam, Hà Thach có nhieu ky hoi le tuong ung voi tuc hèm cua tung than vi nhu le Ha dien, le te thuy than, le chém lon..

Trong các ky le hoi, có to chuc các màn trình dien múa rong ran, tung bông, ... Theo tuc truyen, thì ca ba thôn Thuong, Trung, Ha ruoc kieu thôn mình ve hoi tai dình Ca, và 5 cô gái nhà to trình dien dieu múa quanh 3 co kieu.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi ha thach

Dó là 5 cô gái dep, duyên dáng, diu dàng, moi cô trang phuc áo và khan doi dau khác màu nhau, nhung cô gái di dau phai có áo khan màu vàng. Cô gái di dau dua tay trái ve phía truoc làm dau ran, còn tay kia múa. Các cô gái theo sau, mot tay níu vào that lung nguoi di truoc và tay kia múa, còn cô gái di sau cùng, dua mot tay ra phía sau làm duôi. Các cô gái vua múa vua luon quanh kieu nhieu vòng.

Lễ hội Hà Thạch

Ngày: 10 tháng 10 (Âm lịch)
Địa điểm: Xã Hà Thạch,Thị Xã Phú Thọ, Phú Thọ
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá