Halloween

Halloween là một ngày lễ hội truyền thống được tổ chức vào đêm ngày 31 tháng 10 hàng năm. Đặc biệt trong ngày này những đứa trẻ sẽ hoá trang trong những bộ trang phục quái lạ đi đến gõ cửa những ngôi nhà để xin bánh kẹo .


KinhNghiemDuLich.org_sotay dulich_ le hoi halloween_le hoi_ halloween
Trang phục lễ Halloween

Ngày lễ này được tổ chức ở các nước phương Tây, chủ yếu ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Ireland, Puerto Rico và bắt đầu trở nên phổ biến tại Úc và New Zealand. Nó được người Celt ở Anh, Pháp, Ireland tổ chức để tạ ơn sau mùa thu hoạch. Người Ireland, Scotland, Wales cùng những người nhập cư khác đã mang phiên bản của lễ hội này tới vùng Bắc Mỹ thế kỷ 19.

Halloween
Biểu tượng của lễ hội là những trái bí ngô được khoét theo những khuôn mặt tưởng tượng.
Halloween


Halloween là mot ngày le hoi truyen thong duoc to chuc vào dêm ngày 31 tháng 10 hàng nam. Dac biet trong ngày này nhung dua tre se hoá trang trong nhung bo trang phuc quái la di den gõ cua nhung ngôi nhà de xin bánh keo .


KinhNghiemDuLich.org_sotay dulich_ le hoi halloween_le hoi_ halloween
Trang phuc le Halloween

Ngày le này duoc to chuc o các nuoc phuong Tây, chu yeu o Hoa Ky, Canada, Vuong quoc Liên hiep Anh và Bac Ireland, Ireland, Puerto Rico và bat dau tro nên pho bien tai Úc và New Zealand. Nó duoc nguoi Celt o Anh, Pháp, Ireland to chuc de ta on sau mùa thu hoach. Nguoi Ireland, Scotland, Wales cùng nhung nguoi nhap cu khác dã mang phiên ban cua le hoi này toi vùng Bac My the ky 19.

Halloween
Bieu tuong cua le hoi là nhung trái bí ngô duoc khoét theo nhung khuôn mat tuong tuong.

Halloween

Halloween là một ngày lễ hội truyền thống được tổ chức vào đêm ngày 31 tháng 10 hàng năm. Đặc biệt trong ngày này những đứa trẻ sẽ hoá trang trong những bộ trang phục quái lạ đi đến gõ cửa những ngôi nhà để xin bánh kẹo .
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá