Sự di cư của loài cua đỏ

Từ 02 – 10 đến 30 – 12 hàng năm, tại Đảo Giáng sinh (Christmas Island), Úc.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui su di cu cua loai cua do

Hàng ngàn con cua đỏ tràn ngập bờ biển của đảo Giáng sinh  trong mùa sinh sản hàng năm của chúng. Flying Fish Cove, Bãi biển Ethel  và Bãi biển Greta  là  những địa điểm tốt để xem cảnh tượng ngoạn mục này.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui su di cu cua loai cua do
Cảnh tượng thật là ngoại mục

Vào đầu mùa mưa, loài Cua đỏ di cư trên đảo Giáng sinh tranh giành lãnh thổ, tìm bạn tình và sinh sản đẻ trứng. Vào quý cuối cùng của tuần trăng khi  thủy triều lên, những con cái trứng đổ đầy trứng  xuống biển lúc bình minh, trước khi bắt đầu cuộc hành trình trở lại vào rừng.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui su di cu cua loai cua do
Đảo Giáng sinh lại là ngập một màu đỏ, màu đỏ của những con cua. 

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui su di cu cua loai cua do

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui su di cu cua loai cua do

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui su di cu cua loai cua do
Nhà chức trách phải phong tỏa đường và lập hàng rào cho những con cua

Xin lưu ý, thời gian có thể thay đổi, vì phụ thuộc vào chu kỳ âm lịch và mùa mưa, hãy kiểm tra kỹ trước khi đi.
Su di cu cua loai cua do


Tu 02 – 10 den 30 – 12 hàng nam, tai Dao Giáng sinh (Christmas Island), Úc.


Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui su di cu cua loai cua do

Hàng ngàn con cua do tràn ngap bo bien cua dao Giáng sinh  trong mùa sinh san hàng nam cua chúng. Flying Fish Cove, Bãi bien Ethel  và Bãi bien Greta  là  nhung dia diem tot de xem canh tuong ngoan muc này.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui su di cu cua loai cua do
Canh tuong that là ngoai muc

Vào dau mùa mua, loài Cua do di cu trên dao Giáng sinh tranh giành lãnh tho, tìm ban tình và sinh san de trung. Vào quý cuoi cùng cua tuan trang khi  thuy trieu lên, nhung con cái trung do day trung  xuong bien lúc bình minh, truoc khi bat dau cuoc hành trình tro lai vào rung.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui su di cu cua loai cua do
Dao Giáng sinh lai là ngap mot màu do, màu do cua nhung con cua. 

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui su di cu cua loai cua do

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui su di cu cua loai cua do

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui su di cu cua loai cua do
Nhà chuc trách phai phong toa duong và lap hàng rào cho nhung con cua

Xin luu ý, thoi gian có the thay doi, vì phu thuoc vào chu ky âm lich và mùa mua, hãy kiem tra ky truoc khi di.

Sự di cư của loài cua đỏ

Từ 02 – 10 đến 30 – 12 hàng năm, tại Đảo Giáng sinh (Christmas Island), Úc.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá