Hội hoa Xuân tại Tao Đàn

Địa điểm: Công viên Tao Đàn (Số 55C Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM)


Thời gian: Từ ngày 28/01/2011 (nhằm 25 tháng Chạp) đến hết ngày 08/02/2011 (mùng 6 Tết).
Khai mạc: 17 giờ ngày 28/01/2011 (25 tháng Chạp). Bế mạc: 18 giờ ngày 08/02/2011 (mùng 6 Tết).
Giờ mở cửa: từ 7h30 sáng đến 10h30 tối
Giá vé: 20.000đ/vé

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Hoi hoa Xuan tai Tao Dan

Hội hoa không chỉ trưng bày hoa mà còn tổ chức trưng bày một số gian hang khác như: Gian hàng ẩm thực, gian hàng đá thạch anh, hòn non bộ, trà đạo Việt, tạo hình nghệ thuật từ trái cây, cá kiểng và đặc biệt là có tổ chức chương trình nghệ thuật xiếc.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Hoi hoa Xuan tai Tao Dan

Kèm theo đó là một khu vực trưng bày hình ảnh về thành phố nhân dịp Mừng Đảng mừng Xuân.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Hoi hoa Xuan tai Tao Dan
Hoi hoa Xuan tai Tao Dan


Dia diem: Công viên Tao Dàn (So 55C Nguyen Thi Minh Khai, Quan 1, TP.HCM)


Thoi gian: Tu ngày 28/01/2011 (nham 25 tháng Chap) den het ngày 08/02/2011 (mùng 6 Tet).
Khai mac: 17 gio ngày 28/01/2011 (25 tháng Chap). Be mac: 18 gio ngày 08/02/2011 (mùng 6 Tet).
Gio mo cua: tu 7h30 sáng den 10h30 toi
Giá vé: 20.000d/vé

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Hoi hoa Xuan tai Tao Dan

Hoi hoa không chi trung bày hoa mà còn to chuc trung bày mot so gian hang khác nhu: Gian hàng am thuc, gian hàng dá thach anh, hòn non bo, trà dao Viet, tao hình nghe thuat tu trái cây, cá kieng và dac biet là có to chuc chuong trình nghe thuat xiec.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Hoi hoa Xuan tai Tao Dan

Kèm theo dó là mot khu vuc trung bày hình anh ve thành pho nhân dip Mung Dang mung Xuân.

Sotaydulich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Hoi hoa Xuan tai Tao Dan

Hội hoa Xuân tại Tao Đàn

Địa điểm: Công viên Tao Đàn (Số 55C Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP.HCM)
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá