Lễ hội Monlam Great Prayer

Diễn ra khoảng từ tháng 02 đến tháng 03 hàng năm, tại Tây Tạng.


Lễ hội Monlam Great Prayer là lễ kỷ niệm quan trọng nhất của Tây Tạng sau năm mới Losar. Mọi người từ khắp các nơi trong vùng lân cận, trong làng tụ tập tại ngội đền linh thiêng và tu viện để xem các nhà sư, nghe lời dạy cùa các Đức Phật và cầu nguyện.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Cũng trong lễ hội các điệu múa sôi động trong các trang phục sặc sỡ diễn ra bên ngoài tu viện. Và hình ảnh Đức Phật được đưa ra ngoài để các tín đồ cầu nguyện.

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich Sổ tay du lịch so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Le hoi Monlam Great Prayer


Dien ra khoang tu tháng 02 den tháng 03 hàng nam, tai Tây Tang.


Le hoi Monlam Great Prayer là le ky niem quan trong nhat cua Tây Tang sau nam moi Losar. Moi nguoi tu khap các noi trong vùng lân can, trong làng tu tap tai ngoi den linh thiêng và tu vien de xem các nhà su, nghe loi day cùa các Duc Phat và cau nguyen.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Cung trong le hoi các dieu múa sôi dong trong các trang phuc sac so dien ra bên ngoài tu vien. Và hình anh Duc Phat duoc dua ra ngoài de các tín do cau nguyen.

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Sotaydulich So tay du lich so tay du lich Sotay Dulich Khampha Kham Pha Bui Le hoi Monlam Great Prayer

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Lễ hội Monlam Great Prayer

Diễn ra khoảng từ tháng 02 đến tháng 03 hàng năm, tại Tây Tạng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá