Cinco de Mayo

Diễn ra ngày 5 tháng 5 tại San Antonio, Mỹ


dulich4phuong.net  Cinco de Mayo

Lễ kỷ niệm Cinco de Mayo hằng năm ở San Antonio đưa nhiều người đến lịch sử hình thành của Quãng Trường Market. Lễ kỉ niệm đã nhắc nhớ đến cuộc chiến thắng của binh sĩ Mexico chống lại thế lực xâm chiếm của thực dân Pháp trong trận đánh Puebla vào ngày 5/5/1862. Đây không phải là ngày lễ liên bang bắt buộc, tuy vậy, nó được tổ chức ở Mỹ nơi những di sản của người Mexico còn sót lại. Các sự kiện trong lễ tưởng niệm bao gồm lễ hội với âm nhạc vả thức ăn, hòa nhạc tại quảng trường Square, hòa nhạc và các lễ tưởng niệm khác ở khắp nơi trên thành phố

Cinco de Mayo

dulich4phuong.net  Cinco de Mayo

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập www.dulich4phuong.net đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Cinco de Mayo


Dien ra ngày 5 tháng 5 tai San Antonio, My


dulich4phuong.net  Cinco de Mayo

Le ky niem Cinco de Mayo hang nam o San Antonio dua nhieu nguoi den lich su hình thành cua Quãng Truong Market. Le ki niem dã nhac nho den cuoc chien thang cua binh si Mexico chong lai the luc xâm chiem cua thuc dân Pháp trong tran dánh Puebla vào ngày 5/5/1862. Dây không phai là ngày le liên bang bat buoc, tuy vay, nó duoc to chuc o My noi nhung di san cua nguoi Mexico còn sót lai. Các su kien trong le tuong niem bao gom le hoi voi âm nhac va thuc an, hòa nhac tai quang truong Square, hòa nhac và các le tuong niem khác o khap noi trên thành pho

Cinco de Mayo

dulich4phuong.net  Cinco de Mayo

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap www.dulich4phuong.net dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Cinco de Mayo

Diễn ra ngày 5 tháng 5 tại San Antonio, Mỹ
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá