Carnaval San Francisco

Diển ra từ 28 – 29/05/2011 tại Quận Mission, San Francisco, Mỹ


Tham gia lễ hội đầy màu sắc và vui nhộn của lễ hội Carnaval San Francisco của quận Mission, sẽ làm bạn liên tưởng đến những lễ hội carnival Châu Mỹ Latin lừng danh. Đó là sự kiện đa văn hóa lớn nhất của San Francisco, đỉnh cao là Lễ diễu hành Grand Carnaval.

KinhNghiemDuLich.org  Carnaval San Francisco

KinhNghiemDuLich.org  Carnaval San Francisco

KinhNghiemDuLich.org  Carnaval San Francisco

Vào sáng chủ nhật sẽ diễn ra Lễ diễu hành Grand Carnaval với các vũ công trong trang phục sặc sỡ, cùng với các xe diễu hành, âm thanh náo nhiệt tạo nên bầu không khí sôi động.

Hãy chia sẻ hình ảnh du lịch của bạn tại địa chỉ [email protected] để Ban biên tập KinhNghiemDuLich.org đăng tải lên Cổng thông tin Sổ tay du lịch và khám phá cho đông đảo bạn đọc được tham khảo và chia sẻ những cảm xúc của chính mình.
Carnaval San Francisco


Dien ra tu 28 – 29/05/2011 tai Quan Mission, San Francisco, My


Tham gia le hoi day màu sac và vui nhon cua le hoi Carnaval San Francisco cua quan Mission, se làm ban liên tuong den nhung le hoi carnival Châu My Latin lung danh. Dó là su kien da van hóa lon nhat cua San Francisco, dinh cao là Le dieu hành Grand Carnaval.

KinhNghiemDuLich.org  Carnaval San Francisco

KinhNghiemDuLich.org  Carnaval San Francisco

KinhNghiemDuLich.org  Carnaval San Francisco

Vào sáng chu nhat se dien ra Le dieu hành Grand Carnaval voi các vu công trong trang phuc sac so, cùng voi các xe dieu hành, âm thanh náo nhiet tao nên bau không khí sôi dong.

Hãy chia se hình anh du lich cua ban tai dia chi [email protected] de Ban biên tap KinhNghiemDuLich.org dang tai lên Cong thông tin So tay du lich và khám phá cho dông dao ban doc duoc tham khao và chia se nhung cam xúc cua chính mình.

Carnaval San Francisco

Diển ra từ 28 – 29/05/2011 tại Quận Mission, San Francisco, Mỹ
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá